NYHET8 mars 2024

De är bäst i Sverige på samverkan mellan skola och näringsliv

I Götene möter barnen industrin redan i förskolan. Kommunen berättar om nycklarna till ett lyckat samarbete mellan skola och näringsliv. ”Vi har byggt upp ett klimat där det finns ett sug av att samverka, och med det kommer man väldigt långt, säger Elisabeth Hult, rektor inom förskolan i Götene.

Götene kommuns SSA-råd, som jobbar med att stärka banden mellan skolan och arbetslivet i kommunen.Foto: Götene kommun

I Götene kommun finns en tydlig plan på att barnen genom hela grundskolan ska bekanta sig med arbetslivet. Syftet med SSA-arbetet (samarbete skola arbetsliv) är att ge barn och elever valkompetens och bidra till ökad motivation för studier och framtida yrkesval. Med valkompetens menas att möjliggöra att eleverna gör välgrundade utbildnings-och yrkesval.

SSA-planen startar redan i förskolan. Förutom att prata med barnen om vilka olika typer av jobb de finns samarbetar förskolan och grundskolan med återbrukscentret Spektrum, dit lokala företag har skänkt spillmaterial från deras verksamheter. Barnen får själva experimentera med de olika materialen, med målet om att väcka en nyfikenhet för innovation och olika typer av material.

– Det är så härligt att se den här kreativiteten och samspelet som uppstår mellan barnen och pedagogerna när de får experimentera. Pedagogerna går också in i en upptäckarlust tillsammans med barnen, säger Elisabeth Hult, som jobbar som rektor inom förskolan i Götene, och länge suttit med i kommunens SSA-råd.

När eleverna kommer upp i årskurs sju är det dags för industribesök hos lokala företag, som sedan ligger till grund för flera ämnesövergripande projekt, till exempel ett reportagearbete i svenskan. I årskurs åtta arrangeras en arbetslivsfrukost, där eleverna själva får önska vilka yrken som de vill träffa branschrepresentanter ifrån.

– Det blir som en som en speed dating för eleverna som får träffa två eller tre olika branschrepresentanter under frukosten. Det ger eleverna en möjlighet att bekanta sig med yrken som de kanske inte brukar stöta på i sin vardag, och det är alltid en väldigt uppskattad aktivitet från båda sidor, säger Emelie Thim, näringslivsstrateg i Götene.

Elisabeth Hult, rektor inom förskolan i Götene (till vänster) och Emelie Thim, näringslivsstrateg i Götene kommun (till höger).
Foto: Götene kommun

Smörgåsbord av yrkesval

I årskurs nio äger en yrkeslivsmässa rum, där eleverna får chansen att sätta upp en monter för att presentera den praoplats de tidigare jobbat på. Priser delas också ut, till exempel för bästa monter och bästa företagspresentation.

– Syftet med det här är att själva praoperioden ska bli än mer givande. Vi har märkt att det skapas en större nyfikenhet från eleverna för de arbetsplatser de är på när de vet att de senare ska presentera den på yrkeslivsmässan, säger Emelie Thim.

Utöver allt ovan arrangeras vartannat år en industrinatt, där elever och föräldrar får besöka lokala företag, samt mässan Framtidshäng, där anställda inom offentlig sektor får berätta om sina yrken för årskurs nio. Målet med Götenes hela SSA-plan är att alla som går ut grundskolan ska känna att det finns ”ett smörgåsbord” av framtida yrkesval.

– Med arbetslivet pratar vi mycket om att detta SSA-arbetet är en del av den strategiska kompetensförsörjningen. Ungdomarna får en bred bild av framtiden och arbetsgivarna får möjlighet att marknadsföra sin bransch och sina arbetsplatser i ett tidigt skede. Det är win-win säger Elisabet.

Bästa kontakten med näringslivet i landet

Att mäta hur framgångsrik Götenes SSA-plan är svårt. Men tittar man i Svenskt Näringslivs enkät över företagsklimatet ser man att kommunen är bäst i Sverige när det gäller skolans kontakt med det lokala näringslivet, enligt företagen själva. På en femgradig skala får Götene ett genomsnittsbetyg på 4,15, en ganska klar marginal ner till tvåorna Herrljunga och Orsa med 3,82.

– Framgången med SSA-arbetet är just det delade ansvaret och att skolan prioriterar detta. Arbetet hamnar inte bara på skolans SYV utan det är hela skolans ansvar. SSA-arbetet är också tydligt prioriterat från politiskt håll och har så varit i många år. Långsiktigheten är viktig, säger Emelie Thim och fortsätter

– Vi har en gemensam förståelse för vilka utmaningar vi står inför och hur vi tar oss an dem tillsammans. Skolan måste avsätta tid för eleverna så att de kan bekanta sig med de olika branscherna, samtidigt som arbetsgivarna måste avsätta tid och resurser för att ta emot elever på besök eller själva komma till skolan och berätta om deras yrke. Vi är stolta och tacksamma över våra arbetsgivare i Götene som så gärna vill samverka kring frågan och avsätter tiden för eleverna.

Skulle ni rekommendera det här upplägget till andra kommuner?

– Absolut. Vi har haft ett fungerande SSA-arbete under en lång tid nu och med förbättringar och finslipningar så blir vårt arbete bara bättre och bättre. Vi har haft möjlighet att delge vårt arbete till andra kommuner vilket är inspirerande och roligt, säger Elisabeth Hult, säger Elisabeth Hult.

– Men återigen måste vi slå fast att arbetslivet och skolan måste mötas och se vinningen åt båda håll. Det är ett långsiktigt arbete som det gäller att hålla i. I Götene har vi byggt upp ett klimat där det finns ett sug av att samverka, och med det kommer man väldigt långt, avslutar hon.

Samverkan mellan utbildning och näringslivLokalt FöretagsklimatUtbildning
Skriven avErik Ekerlid
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist