NYHET7 juni 2023

Minska regelbördan så kan fler hus byggas

Rörvikshus har ritat och byggt hus i 60 år. Idag är Michael Svensson VD för företaget och mycket kritisk till hur regelverket kräver alltmer administrativt arbete vid nybyggnation, något som både blir oförutsägbart och dyrt för kunden i slutändan.

Foto: Rörviks Hus

– Vi måste få till förenklade byggregler där vi som professionell aktör tar ett större ansvar och systemet måste förhindra att tjänstemännen gör egna tolkningar. Det behövs tydligare förhållningsregler. Tjänstemannen har alldeles för stor makt idag, säger Michael Svensson.

Rörvikshus, med sina runt 60 anställda i Rörvik och Växjö, levererar runt 120 arkitektritade hus årligen. De gör regelbundet ansökningar om bygglov och projekterar olika handlingar till Sveriges olika kommuner och har med åren sett hur de blivit alltmer administrativt krävande. Michael Svensson menar att systemet idag är uppbyggt för lösvirkesbyggare, något som gör det onödigt krångligt för dem som jobbar med flera hus samtidigt i en industriell produktion.

Michael Svensson, Rörviks Hus
Michael Svensson, vd på Rörvikshus.
Foto: Rörvikshus

– Innan man får börja att gräva på tomten, ska man nästan ha projekterat hela huset. Vi gör konstruktionen senare för att det ska fungera i ett flöde, men kommunen kräver in mycket teoretiskt som skulle kunna komma betydligt senare och göra processen mer kostnadseffektiv.

Det gör att processen tar längre tid och blir mindre effektiv. Svensson upplever också att många av de detaljer kommunen frågar efter är det ingen som i slutändan tittar på och bryr sig om. I slutändan drabbar det kunden som får en onödigt lång – och dyr – process. Han är därför positiv till att regeringen tillsammans med bland annat Trä- och möbelföretagen (TMF) jobbar på att ta fram regelverk för särskilda byggprojekteringsföretag som skulle underlätta för byggföretag likt Rörvikshus att få igenom bygglov och liknande snabbare när certifieringen finns på plats. Det kan dock dröja till 2024 innan allt är på plats och redo att börja användas.

Tjänstemännen har för stor makt

Syftet med certifiering av byggprojekteringsföretag är också att göra processen mer förutsägbar, något Svensson efterfrågar och ser stort behov av idag. Idag har varje kommun sina egna tjänstemän som behandlar bygglovs och startsamråd m.m. Vi har sett att varje tjänsteman har möjlighet att tolka regelverket på sitt sätt vilket gör att olika uppgifter behövs till olika tjänstemän i samma kommun till och med. Svensson ger ett nyligt exempel från en kommun i Skåne:

– Under en tid har hela byggbranschen haft problem med värmepumpar som inte kan levereras kompletta. Därför har GARBO, som gör slutbesiktningar för hela branschen uppmanat kommunerna och besiktningsmännen att godkänna slutsamråd och slutbesiktning med en anmärkning på en tillfällig fläkt som man sedan följer upp. I en kommun blev så slutbesiktningen godkänt med den här anmärkningen och familjen kunde flytta in i sitt hus. Tvärs över gatan hände sedan samma sak med nästa hus, men med en ny tjänsteman – som sa nej eftersom de inte uppfyllde fläktkraven. Samma situation, samma förutsättningar, ja till och med samma kommun och samma gata, men olika besked!

Det här slår mot privatpersonerna i slutändan, understryker Svensson och är mycket kritisk:

– Det blir fel om man ska ha tur eller otur om man får rätt tjänsteman. Det känns nästan som att tjänstemannen inte vill ha mer inflyttade människor till sin kommun utan vill trilskas och skapa problem istället för att försöka hitta lösningar.

Underlättade byggregler behövs

Trots bostadsbrist på många håll har byggbranschen varit hårt pressad de senaste åren, inte minst på grund av pandemin och sämre ekonomiskt läge för privatpersoner. Här måste man ta ett helhetsgrepp för att vända trenden, och Svensson menar att en minskad regelbörda också gynnar tillväxten i samhället.

– Man måste ta hänsyn till alla kostnader som slutkund måste betala. Underlätta regelbördan, så blir det bättre slutpris.

Text: Magdalena Carlén

Regelkrångel
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist