NYHET3 april 2022

Ny undersökning: Så svårt är det för företagen i Jönköpings län att rekrytera

Det finns en stark optimism bland näringslivet i Jönköpings län. Samtidigt anger 73 procent av de företag i länet som letar personal att de har svårt att rekrytera. Det har lett till att 2 av 10 rekryteringsförsök helt misslyckats det senaste halvåret.

”Företagen letar med ljus och lykta för att hitta rätt kompetens till sina företag men har väldigt svårt att hitta nya medarbetare. Det sätter käppar i hjulen för både investeringar och tillväxt,” säger Anna Gillek, regionchef Svenskt Näringsliv Jönköpings län.Foto: MostPhotos

Många av företagen i Jönköpings län har svårt att rekrytera personal. Detta enligt Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät som undersökt företagens rekryteringsbehov, eftersökta utbildningsnivåer och rekryteringsvägar.

Fler än vartannat företag har under det senaste halvåret försökt att rekrytera. Utav dessa anger 73 procent att de har varit svårt att hitta rätt kompetens, vilket har resulterat i att 2 av 10 rekryteringsförsök i länet helt misslyckats de senaste sex månaderna. Den utbildningsnivå som flest företag i vårt län letar efter är ”gymnasial yrkeskompetens”.

” Det är anmärkningsvärt att så många företag har svårt att hitta personal till tjänster som inte kräver någon särskild utbildning eller speciella förkunskaper. Detta samtidigt som 42 000 länsbor inte är självförsörjande”, säger Anna Gillek.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

- Gymnasial yrkeskompetens har varit den mest eftersökta kompetensen under väldigt lång tid. Med denna utbildningsbakgrund finns riktigt goda möjligheter att snabbt komma ut i arbetslivet för elever som väljer gymnasiets yrkesprogram eller för de som skolar om sig genom en yrkesutbildning, konstaterar Anna Gillek.

Många jobb utan krav på formella förkunskaper

I enkäten anger även många företagare att de försökt rekrytera till tjänster som inte krävde några särskilda förkunskaper. Utav dessa upplevde en majoritet att det trots detta var svårt att hitta personal.

- Det är anmärkningsvärt att så många företag har svårt att hitta personal till tjänster som inte kräver någon särskild utbildning eller speciella förkunskaper. Detta samtidigt som 42 000 länsbor inte är självförsörjande. Här behöver det ske verklig förändring. Om företagen lyckas anställa fler blir också fler självförsörjande, vilket är en win-win för hela samhället, menar Anna Gillek.

Den vanligaste orsaken till att det har varit svårt för företagen att få tag i de medarbetare som de haft behov av är bristen på personer med den yrkeserfarenhet och utbildning de har behov av. Vid sidan av specifik yrkeskompetens pekas rätt attityd, engagemang, ansvarstagande och serviceinriktad ut som de förmågor som har störst betydelse vid en rekrytering.

Undersökningen visar även att sociala medier numer har kommit att bli den vanligaste rekryteringsvägen för företagen i Jönköpings län. Den rekryteringsväg som leder till flest rekryteringar är dock fortsatt informella kontakter.

- Det är tydligt att företagen använder i allt högre utsträckning prövar nya rekryteringsvägar. För första gången är sociala medier den vanligaste rekryteringsvägen, även om man fortsatt når störts framgång genom informella kontakter, avslutar Anna Gillek.

Sammanfattning

  • Fler än vartannat företag i Jönköping har försökt rekrytera de senaste 6 månaderna
  • 73% av företagen i Jönköping som försökt rekrytera anger att de har varit svårt
  • 25 procent av rekryteringsförsöken i Jönköpings län misslyckas helt
  • Gymnasial yrkeskompetens är den mest eftersökta utbildningsnivån
  • Många har även försökt rekrytera till tjänster som inte kräver några särskilda förkunskaper
  • Anledningen till svårigheterna att rekrytera är brist på personer med rätt erfarenhet, utbildning och engagemang.
  • Informella kontakter och nätverk är de vanligaste och mest framgångsrika rekryteringsvägarna.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist