NYHET11 april 2022

”Dålig infrastruktur och höga priser gör att man hellre tar ett mindre kvalificerat jobb än att pendla”  

Kompetensförsörjningen blir ett allt större problem för företagen i Jönköpings län. Jonas Hernborg, Vd på Elitfönster, säger att infrastrukturen spelar stor roll vid rekrytering av medarbetare.   

Jonas Hernborg, Vd Elitfönster. Foto: Elitfönster

Enligt en ny undersökning bland Svenskt Näringsliv medlemsföretag i Jönköpings län uppgav 7 av 10 att de försökt rekrytera det senaste halvåret. Av dessa svarade 73 procent att de upplevt svårigheter med att hitta personal. Konsekvenserna ter sig bland annat i form av förhindrade investeringar och expansion, något som Jonas Hernborg, Vd på Elitfönster vittnar om.

Vi försöker lära upp framtida medarbetare genom elevpraktik. Problemet är bara att få vill göra praktik hos oss eftersom det knappt går att pendla till verksamheten
Jonas Hernborg
Vd, Elitfönster

Elitfönster är Sveriges ledande fönstertillverkare och har sedan starten 1924 haft sin produktion i Småland. Företaget tillverkar fönster och levererar till alltifrån husfabriker till byggmaterialhandeln som i sin tur säljer vidare till privathandeln och olika projekt. Med 650 anställda i Vetlanda är de en av de största arbetsgivarna i trakten. Företaget söker framför allt kompetens kopplat till produktion, teknik och ledarskap.

- Vi har generellt sett en stor kompetensbrist i länet. Det gör att det blir en stor intern konkurrens bland företagen i Vetlanda eftersom vi ”stjäl” medarbetare mellan företagen, säger Jonas Hernborg.

Jonas berättar att kommunikationen till och i länet är nästintill obefintlig och med de höga drivmedelspriserna får det en negativ inverkan på såväl nuvarande som framtida medarbetare.

- Vi har många som pendlar till oss och bor man inte i Vetlanda där vi har produktionen är avstånden långa. Jag har börjat få signaler från medarbetare som säger att det är svårt att få pengar över till annat eftersom drivmedelspriserna är så höga. På grund av avstånden och rekryteringssvårigheterna har vi de senaste åren varit noga med att försökta rekrytera lokalt och utbilda egna talanger.

Han fortsätter

- Men vi kan inte lära upp alla och vi börjar behöva allt fler medarbetare med högskolekompetens inom till exempel IT. Vid nyrekryteringar ser vi att kommunikationen har en negativ inverkan. Potentiella medarbetare tar hellre ett något sämre jobb, men som ligger närmare sitt boende, än att ta ett mer kvalificerat jobb hos oss. Det handlar om livskvalitén för dem, inte vad vi betalar i lön. Vi försöker även lära upp framtida medarbetare genom elevpraktik. Problemet är bara att få vill göra praktik hos oss eftersom det knappt går att pendla till verksamheten.

Jonas efterfrågar en långsiktig plan för hur kommunikationerna ska lösas inåt i landet. Han berättar att de haft planer på att investera och bygga ut, men att de saknat kompetens för att göra det. Nu är han rädd för att företaget ska tappa konkurrenskraft och att länet i stort påverkas negativt om företag hellre vill investera och flytta produktionen till andra orter.

- Jag talar för hela Vetlandas näringsliv när jag säger att kommunikationen måste bli bättre. Det är den fråga som är på dagordningen varje dag för oss. Vi är en attraktiv kommun att bo i, men förutsättningarna för att driva företag måste även finnas här, avslutar Jonas Hernborg.  

RekryteringsenkätenKompetensförsörjningRekrytering
Skriven avAnna Sundin
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist