NYHET6 april 2022

Så rekryterar företagen i Jönköpings län 

Sju av tio företag i Jönköping har försökt rekrytera under senaste halvåret. Utav dessa anser 73 procent att det varit svårt att hitta personal. Samtidigt växer nya rekryteringsvägar fram och de arbetssökandes personliga egenskaper spelar en allt större roll. Det visar Svenskt Näringslivs senaste rekryteringsenkät. 

Det går bra för många företag i Jönköpings län. Det finns stora behov av att rekrytera fler medarbetare för att fortsätta växa och utvecklas. Samtidigt svarar 73 procent av de företagen i länet som försökt rekrytera att det varit svårt. Det är en ovanligt hög siffra om man jämför med hur det såg ut några år tidigare. Kompetensbristen och behovet av att rekrytera finns inom hela näringslivet och i hela länet.

Vad letar företagen efter? 

Samtidigt som informella kontakter och nätverk blir allt viktigare är det bara att konstatera att förtroendet för Arbetsförmedlingen är lågt bland företagen. 
Anna Gillek
Regionchef Jönköpings län

Den utbildningsnivå som företagen med rekryteringsbehov eftersöker är främst medarbetare från gymnasieskolans yrkesprogram. Vartannat företag uppger att de letar efter den kompetensen.

Samtidigt anger 37 procent av företagen att de söker medarbetare utan några särskilda krav eller förkunskaper. 34 procent av företagen uppger att de söker medarbetare från yrkeshögskola eller med en eftergymnasial yrkesutbildning.

Förutom specifika yrkeskunskaper lyfts rätt attityd, engagemang och ansvarstagande upp som de egenskaper som har störst betydelse vid en rekrytering. Förmågan att kunna arbeta självständigt och att vara serviceinriktad lyfts också som viktiga förmågor hos potentiella medarbetare.

- Nästan varje vecka träffar jag medlemsföretag som säger att arbetssökandes personliga egenskaper och inställning är de viktigaste vid rekrytering, resten kan man lära sig. Undersökningen bekräftar den bilden, har man rätt synsätt och attityd finns det jobb att få i Jönköpings län, säger Anna Gillek, Svenskt Näringsliv Jönköpings län.

Hur rekryterar företagen? 

Den vanligaste rekryteringsvägen för företagen i Jönköpings län, som försökt rekrytera under de senaste sex månaderna, är genom informella kontakter och nätverk. 61 procent av de tillfrågade anger denna väg som förstahandsval. Sociala medier är det näst mest vanliga.  

Foto: Svenskt Näringsliv

Vad funkar?

Undersökningen visar att informella kontakter och nätverk även är den rekryteringsväg som lett till överlägset flest rekryteringar. En hel del medarbetare kommer till företagen genom sociala medier och rekryterings-/bemanningsföretag.  

Foto: Svenskt Näringsliv

Arbetsförmedlingen är ett verktyg som relativt många företag använder, 31 % av företagen har försökt via den vägen. Av dessa uppger endast 13 procent att det är en rekryteringsväg som lett till rekrytering. Hela 73 procent av de som använt sig av myndigheten är missnöjda.

– Samtidigt som informella kontakter och nätverk blir allt viktigare är det bara att konstatera att förtroendet för Arbetsförmedlingen är lågt bland företagen. Det drabbar både företag i behov av arbetskraft men också arbetssökande som inte har kontakter eller uppbyggda nätverk. Här behöver politikerna få till en lösning, avslutar Anna Gillek.  

Om rekryteringsenkäten

Rekryteringsenkäten visar kompetensbehovet bland Svenskt Näringslivs medlemsföretag. De tillfrågade är slumpmässigt utvalda VD, ägare eller HR-ansvariga i Svenskt Näringslivs medlemsföretag. Undersökningen genomfördes av Demoskop på uppdrag av Svenskt Näringsliv under november 2021. Totalt svarade 5696 företag varav 268 i Jönköpings län.  

RekryteringsenkätenKompetensförsörjning
Skriven avAnna Gillek
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist