NYHET22 januari 2024

Samverkan - Nyckel till förbättrad kompetensförsörjning

Bristen på relevant kompetens är ett genomgående problem för företag i hela landet. Företagen i Jönköpings län är tyvärr inte skonade från detta. I en undersökning från Svenskt Näringsliv uppgav mer än 7 av 10 företag i Jönköpings län att de upplevt svårigheter att rekrytera ny personal och att en fjärdedel av alla rekryteringsförsök misslyckades helt.

Foto: MostPhotos & Canva

En åtgärd för att förbättra möjligheterna till lyckad rekrytering är att samverkan mellan utbildningsväsendet och näringslivet förstärks. Endast 19% av företagen i Jönköpings län uppgav att de hade ett samverkansarbete med högskolor/universitet.

- Samverkan mellan utbildningsväsendet och näringslivet är viktigt för alla iblandade parter. Studenter får en bättre förståelse för näringslivet och får inspiration för framtida yrkesroller. Företagen vinner även på detta, genom att de marknadsför sin produkt eller tjänst för konsumenter, men framför allt marknadsför de sig som potentiella arbetsgivare, säger Anna Gillek regionchef Svenskt Näringsliv Jönköpings län.

Olika former av samverkan sker runt om i landet och det kan se väldigt olika ut, både från näringslivets och utbildningsväsendets håll. Allt från studiebesök i grundskolan till praktikplatser på universitetet. Alla dessa typer av samverkan är viktiga och gör nytta.

Ett positivt exempel från Jönköpings län kommer från Jönköping International Business School (JIBS) vid Jönköping University. JIBS erbjuder olika samarbetsmöjligheter för företag, inklusive kursprojekt där studenter direkt samarbetar med företag för att lösa utmaningar, möjligheter för företagare att gästföreläsa på högskolan. Praktikanter, examensarbeten och annonsering av jobb är några fler möjligheter till samverkan.

- Vi erbjuder våra studenter en mängd möjligheter att samverka med företag stora som små. Genom att studenter och företag möts skapas tillfällen för gynnsamma förhållanden för alla parter. Vårt främsta mål är självklart att ge våra studenter de bästa möjligheterna, men med detta får företagen också mycket gott till sig. Dessa samarbeten gynnar alla parter, säger Carla G. Machado, universitetslektor vid Jönköping International Business School.

Studenterna får möjligheten att få insyn i ett företag, se hur organisationen ser ut och vilken verksamhet som bedrivs. Genom olika projektarbeten får företagen hjälp av studenter att hitta nya marknader, utveckla sin marknadsföring och organisation. Företagen får även möjligheten att lära känna individer som potentiellt kan bli nya kollegor. JIBS söker ständigt fler företag att matcha med sina studenter.

- Initiativ som dessa är glädjande och behövs, men fler delar av utbildningsväsendet behöver också samverka med näringslivet. Det ger så mycket för alla parter, på sikt stärker initiativ som detta kompetensförsörjningen i länet och hela landet, avslutar Anna Gillek.

Läs mer om samverkansarbetet med Jönköping International Business School: https://ju.se/om-oss/jonkoping-international-business-school/samarbeta.html

Samverkan mellan utbildning och näringslivKompetensförsörjning
Skriven avIsak Flink
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist