NYHET20 juni 2022

Brist på arbetskraft slår mot företagens tillväxtmöjligheter i Kalmar län 

68 procent av företagen i Kalmar län har problem att hitta medarbetare med rätt kompetens och tre av tio rekryteringsförsök misslyckas. Samtidigt står 30 000 personer i arbetsför ålder utan jobb i länet. Bristen på arbetskraft slår nu mot företagens tillväxtmöjligheter och konkurrenskraft.  

Foto: Mostphotos, Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Svenskt Näringsliv har nu presenterat sin årliga undersökning av företagsklimatet i landets alla kommuner, där mer än 30 000 företagare runt om i Sverige berättar hur de upplever att förutsättningarna är för att bedriva företag just där de bor. En av de delar som får sämst betyg är kompetensförsörjning, vilken i Kalmar län sammantaget får betyget 2,64. Detta är en bit under rikssnittet och även under 3,0 - den siffra som anses stå för ”godtagbart”.  


När företagens rekryteringsförsök misslyckas tappar de också möjligheter att utöka sin verksamhet. Investeringar ställs in, expansioner blir inte av och konkurrenskraften försämras. Både företagen och samhället förlorar i intäkter. Men matchningsproblemen handlar också om alla de som skulle vilja ha ett jobb, men som utan en egen försörjning stannar kvar i ett utanförskap.  

Den mest eftersökta utbildningsnivån bland företagen i Kalmar län är gymnasial yrkesutbildning.
Ulrica Bennesved, regionchef


– Detta är oroande siffror. Det behövs därför rejäla insatser för att göra fler personer anställningsbara, annars ställs företagen inför ökande tillväxtbekymmer, säger Ulrica Bennesved, chef för Svenskt Näringsliv Kalmar län.  


Den mest eftersökta utbildningsnivån bland företagen i Kalmar län är gymnasial yrkesutbildning.  Vid sidan av detta pekas rätt attityd, engagemang och ansvarstagande ut som de förmågor som har störst betydelse vid en rekrytering. Kommunerna måste därför stärka dialogen med företagen för att tillsammans kunna analysera vilka ytterligare utbildningsinsatser som behövs och vad mer som kan göras för att förbättra situationen.  

– Det är företagen som vet vad för arbetskraft som behövs och det är till stor del de som sitter på nyckeln till lösningar, men de saknar mandat. Därför måste kommunerna involvera dem betydligt mer. Att företagen inte ens lyckas rekrytera medarbetare som inte behöver förkunskaper visar på en skevhet i systemet och det är uppenbart att det måste bli mer lönsamt att jobba än att gå på bidrag. Här behövs kraftfulla åtgärder från det offentligas håll, avslutar Ulrica Bennesved.   

Susanne Ydstedt

KompetensutvecklingKompetensbristgymnasial yrkesutbildning
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist