NYHET4 februari 2021

Ny rapport visar skillnader i service mellan kommuner i Kalmar län 

Företag i olika delar av Kalmar län möter olika service och olika avgifter i sina kontakter med kommunerna. En större tydlighet och transparens efterfrågas.

Det är Näringslivets regelnämnd (NNR) som har undersökt regeltillämpningen på fem områden som är av särskild vikt för företagen. Det handlar om livsmedelskontroll, serveringstillstånd, bygglov, miljöfarlig verksamhet och villkor för nyetablering. Syftet med NNR:s projekt är att uppmuntra kommunerna att se över sin tillämpning av regler för att göra den mer enhetlig och kostnadseffektiv för företagen.  

Många företag har erfarenhet av att söka bygglov. Inom Sverige kan handläggningstiden för ett identiskt ärende variera med hela tio veckor och den sammanlagda avgiften variera med över 200 000 kronor. Även inom Kalmar län finn skillnader. Avgiften för NNR:s bygglovsexempel varierar mellan 10 144 kronor och 60 000 kronor. På andra områden, som serveringstillstånd och livsmedelskontrollerna är skillnaderna också stora.  

August Liljeqvist, sakkunnig på NNR hoppas att rapporten ska uppmuntra kommunerna att se över sin tillämpning av regler som berör företagen.
Foto: NNR

– Avgifterna ska motsvara arbetsinsatsen och det är svårt att se att de verkligen gör det i det här fallet. Det finns heller ingen naturlag som säger att det ska behöva vara olika långa handläggningstider i olika kommuner, utan det är snarast en fråga om prioriteringar och effektivitet, säger August Liljeqvist på NNR. 

Men det är inte bara avgifterna som skiljer, utan även kommunernas service och regeltillämpning. Det kan gälla sådant som turordningen i vilken olika ärenden prioriteras eller om det finns maxgränser för hur lång handläggningstiden får ta. En glädjande nyhet är att många kommuner i Kalmar län har digitaliserat sin ärendehantering, så att företagen kan följa sina ärenden via nätet. En självklarhet som borde gälla i alla kommuner. 

– Det borde inte spela någon roll var i Kalmar län som man vill starta sin verksamhet, men det är tyvärr stora skillnader i service. Osäkerhet och långa handläggningstider kostar pengar för företagen, säger Ulrica Bennesved, regionchef för Svenskt Näringsliv i Kalmar län. 

Osäkerhet och långa handläggningstider kostar pengar för företagen, säger Ulrica Bennesved, regionchef för Svenskt Näringsliv i Kalmar län.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Coronakrisens effekter och efterverkningar kommer att ställa extra stora krav på effektiviteten i de kommunala förvaltningarna framgent. Ska kommunerna uppnå ett gott näringslivsklimat, underlätta investeringsbeslut och främja att livskraftiga företag byggs upp igen efter krisen, måste insatser i form av bland annat effektiviserad och höjd myndighetsservice göras. Dessutom påverkar en minskning av regelbördan antalet arbetstillfällen – och därmed kommunernas skatteintäkter – positivt.  

– NNRs granskning av kommunernas regeltillämpning är nyttig läsning som alla kommuner kan lära sig av. Det finns alltid någon annan kommun som är bättre än ens egen på något område, så möjligheterna till benchmarking är mycket goda. Vill kommunen vara en attraktiv plats för företagen, finns det anledningar att granska just hur företagen bemöts, hur tillstånd hanteras och hur tillsyn utförs. Här kan alla bli lite bättre, säger Ulrica Bennesved.

Inspelningen från mötet - Bättre företagsklimat med kommunal regelförbättring

Näringslivets Regelnämnd, NNR

På uppdrag av Svenskt Näringsliv, Företagarna, LRF, Fastighetsägarna, Svensk Handel och Visita har Näringslivets Regelnämnd, NNR, genomfört en stor granskning av regeltillämpningen i Sveriges kommuner. De fem områden som granskas är kommunernas livsmedelskontroll, serveringstillstånd, bygglov, miljöfarlig verksamhet och villkor för nyetablering. Huvudsyftet med NNRs projekt är att uppmuntra kommunerna att se över sin tillämpning av regler som berör företagen. Förhoppningen är att det ska bli mer enhetligt och kostnadseffektivt för företagen liksom mer förutsägbart.

Hela resultatet finns på www.kommungranskning.se. 

 

RegelförbättringLokalt FöretagsklimatNäringslivets regelnämnd NNR
Skriven avErik Hultgren
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist