NYHET20 juni 2022

Brist på arbetskraft slår mot företagens tillväxtmöjligheter  

Företagen i Kronoberg lider av problem att hitta rätt kompetens och 31 procent anger att de fått dra ner på produktionen på grund av rekryteringssvårigheter. Samtidigt står 25 000 personer i arbetsför ålder utan jobb i länet. Bristen på arbetskraft slår nu mot företagens tillväxtmöjligheter.

Foto: Mostphotos, Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Svenskt Näringsliv har nu presenterat sin årliga undersökning av företagsklimatet i landets alla kommuner, där mer än 30 000 företagare runt om i Sverige berättar hur de upplever att förutsättningarna är för att bedriva företag just där de bor. En av de delar som får sämst betyg är kompetensförsörjning, vilken i Kronoberg sammantaget får betyget 2,68. Detta är en bit under rikssnittet och även under 3,0 - den siffra som anses stå för ”godtagbart”.  


71 procent av företagen i Kronoberg uppgav i Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät nyligen att de hade svårt att hitta rätt medarbetare. När företagens rekryteringsförsök misslyckas tappar de också möjligheter att utöka sin verksamhet. Investeringar ställs in, expansioner blir inte av. Både företagen och samhället förlorar i intäkter. Men matchningsproblemen handlar också om alla de som skulle vilja ha ett jobb, men som utan en egen försörjning stannar kvar i ett utanförskap.  

Men matchningsproblemen handlar också om alla de som skulle vilja ha ett jobb, men som utan en egen försörjning stannar kvar i ett utanförskap.  
Ulrica Bennesved, regionchef


– Detta är oroande siffror. I ett dynamiskt företagarlän som Kronoberg behövs därför rejäla insatser för att göra fler personer anställningsbara, annars ställs företagen inför ökande tillväxtbekymmer och förlorar konkurrenskraft, säger Ulrica Bennesved, chef för Svenskt Näringslivs regionkontor i Kronoberg.  


Den vanligaste orsaken till rekryteringsproblemen är bristen på personer med rätt yrkeserfarenhet och rätt utbildning. Vid sidan av specifik yrkeskompetens pekas rätt attityd, engagemang och ansvarstagande och ut som de förmågor som har störst betydelse vid en rekrytering. Kommunerna måste därför stärka dialogen med företagen för att tillsammans kunna analysera vilka ytterligare utbildningsinsatser som behövs och vad mer som kan göras för att förbättra situationen.  

– Det är företagen som vet vad för arbetskraft som behövs och det är till stor del de som sitter på nyckeln till lösningar, men de saknar mandat. Därför måste kommunerna involvera dem betydligt mer. Att företagen inte ens lyckas rekrytera medarbetare som inte behöver förkunskaper visar på en skevhet i systemet och det är uppenbart att det måste bli mer lönsamt att jobba än att gå på bidrag. Här behövs kraftfulla åtgärder från det offentligas håll, avslutar Ulrica Bennesved. 

Susanne Ydstedt 

 

KompetensutvecklingKompetensbrist
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist