NYHET30 maj 2023

Hur ser framtidens arbetsmarknad ut?

För en tid sedan välkomnade vi Studie- och yrkesvägledare och utbildningspolitiker till en förmiddag med oss på Svenskt Näringsliv och våra bransch- och arbetsgivarförbund.

Johan Ericson från Transportföretagen och Klas Hedin från företaget CG Erikssons Åkeri AB i Växjö, berättade om det stora behovet av fler lastbilsförare i branschen.

Det var en dag fylld av information om våra olika branschers utmaningar med att hitta kompetent personal. Under dagen deltog även företagare som delade sina erfarenheter och berättade om sitt engagemang i att samverka med utbildningsväsendet.

En tydlig bild framträder när företrädarna för de olika branscherna berättade om framtidens behov. Det kommer att bli en stor brist på arbetskraft. Behoven från företagen är stora, bland annat ser över 50% av plåtslagerierna behov av att rekrytera inom tre år. 88% av plåtföretagen anser att tillgången på kompetenta plåtslagare är dålig. En annan bransch med stora behov är transportnäringen. Det saknas till exempel 6 800 lastbilsförare och 4 700 bussförare. Ett problem som branschen ser är att det finns missuppfattningar och fördomar om vad yrket är. Därför satsar man mycket på att nå ut till unga och även på att öka antalet kvinnor i branschen. Att behoven är stora lyftes fram av tjänstesektorn och industrin också.

Ett återkommande budskap var att satsa på yrkesutbildningarna. Gymnasiets yrkesprogram, Yrkesvux och Yrkeshögskolan är utbildningsbakgrunder som många företagare efterfrågar.

Den andra delen av förmiddagens ägnades åt att samtala om vad som behöver göras från politiken för att förbättra förutsättningarna för kompetensförsörjning. Det handlade bland annat om att få in Ung Företagsamhet på alla program och sätta mål med SYV-verksamheten. Det blev en mycket lärorik och givande dag.

– Studie- och yrkesvägledare har en mycket viktig roll för att lotsa elever mot en bra framtid. Därför träffar vi dem regelbundet för att samtala om vilka möjligheter och utmaningar som finns hos företagen, samt dela kunskaper om arbetsmarknaden, säger Johnny Rönnfjord från Svenskt Näringsliv.

Följande konkreta tips har Svenskt Näringsliv till kommuner för en bättra kompetensförsörjning.

Vi tackar alla engagerads SYV:ar och politiker för att man kom och engagerade sig för framtidens arbetsmarknad.

Framtidens arbetsmarknadSYVKompetensSkola & Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist