NYHET13 april 2022

Ny undersökning: Vart fjärde försök att anställa i Kronoberg misslyckas 

Många företag i Kronoberg har försökt rekrytera ny personal det senaste halvåret, men 71 procent av dem uppger att det är svårt att hitta personal med rätt kompetens. Det har lett till att ett av fyra rekryteringsförsök helt misslyckats det senaste halvåret. ”Det finns ett stort utanförskap i Kronobergs, men de som är arbetslösa har sällan den kompetens som företagen efterfrågar”, säger Ulrica Bennesved, regionchef på Svenskt Näringsliv i Kronoberg. 

Foto: Mostphotos
Det är anmärkningsvärt att så många företag har svårt personal till tjänster som inte kräver någon särskild utbildning

Resultaten kommer från Svenskt Näringslivs senaste rekryteringsenkät, där företagare tillfrågas om deras företags rekryteringsbehov, eftersökta utbildningsnivåer och rekryteringsvägar.  

Två tredjedelar av företagen i enkäten har under det senaste halvåret försökt att rekrytera, och många av försöken misslyckas. Rekryteringsproblemen får konsekvenser, främst i form av att företagen tvingas tacka nej till nya ordrar eller minska sin försäljning. 31% anger att de har fått dra ned på produktionen på grund av rekryteringssvårigheterna.  

Ulrica Bennesved, regionchef Svenskt Näringsliv Kronoberg
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

– Det här visar att rekryteringssvårigheterna får direkta konsekvenser för företagens tillväxt och möjlighet att skapa jobb, vilket är mycket allvarligt, säger Ulrica Bennesved. 

Den mest eftersökta utbildningsnivån bland företagen är gymnasial yrkesutbildning. För den som snabbt vill få jobb finns det enligt Bennesved därför goda möjligheter, både för de elever som väljer yrkesprogrammen på gymnasiet och för de som skolar om sig genom en yrkesutbildning senare i livet. I enkäten anger även många företagare att de försökt rekrytera till tjänster som inte krävde några särskilda förkunskaper. Utav dessa upplevde en majoritet att det trots detta var svårt att hitta personal. 

– Det är anmärkningsvärt att så många företag har svårt personal till tjänster som inte kräver någon särskild utbildning. Detta samtidigt som 25 000 personer i arbetsför ålder i Kronobergs län inte är självförsörjande. Här borde man kunna hitta lösningar för att göra fler anställningsbara och sänka trösklarna in på arbetsmarknaden, säger Ulrica Bennesved. 

Den vanligaste orsaken till att det har varit svårt för företagen att få tag i de medarbetare som de haft behov av är bristen på personer med rätt yrkeserfarenhet och rätt utbildning. Vid sidan av specifik yrkeskompetens pekas rätt attityd, engagemang och ansvarstagande och ut som de förmågor som har störst betydelse vid en rekrytering.  

Artikeln är tidigare publicerad i

  RekryteringsenkätenRekrytering
  Skriven avErik Hultgren
  Kontakta Svenskt Näringsliv
  Postadress: 114 82 Stockholm
  Besöksadress: Storgatan 19
  Telefon: 08-553 430 00

  Kontakta oss

  Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
  Tidningen Näringslivet
  Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
  Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
  Kontakta Svenskt Näringsliv
  Postadress: 114 82 Stockholm
  Besöksadress: Storgatan 19
  Telefon: 08-553 430 00

  Kontakta oss

  Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
  Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
  Tidningen Näringslivet
  Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
  Kontakta Svenskt Näringsliv
  Postadress: 114 82 Stockholm
  Besöksadress: Storgatan 19
  Telefon: 08-553 430 00

  Kontakta oss

  Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
  Tidningen Näringslivet
  Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
  Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
  Kontakta Svenskt Näringsliv
  Postadress: 114 82 Stockholm
  Besöksadress: Storgatan 19
  Telefon: 08-553 430 00

  Kontakta oss

  Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
  Tidningen Näringslivet
  Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
  Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
  Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist