NYHET28 september 2022

Ranking Lokalt Företagsklimat Kronoberg

I Kronobergs län har 871 företagare svarat på Svenskt Näringslivs enkät om det lokala företagsklimatet. Resultaten i enkäten ligger till grund för rankingen av företagsklimatet. I en orolig tid med stora ekonomiska utmaningar blir det kanske extra viktigt. Ett gott företagsklimat är helt avgörande för tillväxt och utveckling av vår gemensamma välfärd. Dialog är en viktig grund för goda relationer mellan företagare och en kommuns politiker och tjänstemän för att skapa förståelse för varandras förutsättningar. 

I Kronoberg är spridningen stor, från Markaryd som stiger en placering till plats 13 och till Älmhult som tappar 35 placeringar och landar på 261 plats.  Av länets åtta kommuner stiger fyra och fyra tappar placeringar.  

Alvestas fina utveckling håller i sig och klättrar 42 placering till länets andra plats och är dessutom den kommunen som haft bäst utveckling de senaste fem åren. 

– Ett gott företagsklimat är ingen quick-fix utan resultatet av ett långsiktigt arbete som bygger på tydliga mål och fokus på god dialog. Målsättning, ledning och förståelse för företagens vardag är parametrar som kommunen äger själv och kan påverka. Har man fokus på det så kan man utveckla företagsklimatet i positiv riktning, säger regionchef Ulrica Bennesved 

På plats tre kommer Ljungby som stiger 18 placeringar till plats 70. Även Uppvidinge klättrar och tar ett rejält kliv framåt med 56 placeringar till plats 115.  

Övriga fyra kommuner backar i rankingen, Växjö visserligen bara med 8 placeringar till plats 92 men är nu en bra bit efter toppnoteringen 2016 då kommunen placerade sig på plats 13. 

Tingsryd tappar 43 till 236, Lessebo 25 till 242 och Älmhult 35 till 261. Det är ju naturligtvis bekymmersamt att dessa kommuner fortsätter att backa från redan relativt sett låga nivåer. Mjuka frågor som dialog och attityder får låga betyg och är parametrar som faller rejält.

Totalt sett placerar sig Kronoberg som län på landets 7 plats av 21, med ett genomsnittsbetyg 134. Bästa snittet har Jönköpings län med ett snitt på 78. 

Bäst företagsklimat i Sverige har Vårgårda kommun i Västra Götaland, som även toppade listan i fjol. På andra plats kommer Staffanstorp, följt av Solna.  

– I Vårgårda är företagen nöjda med det mesta som kommunen gör. Kommunen får högsta betyg av alla kommuner på fem av tolv områden och är bland de tio bästa kommunerna på ytterligare sex områden, kommenterar Ronja Nyman, projektledare för Lokalt företagsklimat. Vidare är det viktigt att se att det går att förbättra det lokala företagsklimatet, oavsett utgångsläge. Jag vill uppmuntra kommuner att hämta inspiration och konkreta tips från framgångsrika närliggande kommuner, fortsätter Ronja Nyman. 

Om rankingen 
Sedan 2001 sammanställer Svenskt Näringsliv en årlig ranking av det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet med rankingen är att visa var i landet det är mest gynnsamt att starta och driva företag. 2022 års ranking utgörs till två tredjedelar av enkätsvar från 32 000 företagare, och till en tredjedel av statistiska faktorer från SCB och UC. Se årets rankinglista och utvecklingen över tid på www.foretagsklimat.se  

Lokalt FöretagsklimatRanking
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist