NYHET14 oktober 2022

Regeringen kan rädda företagen, med rätt energiåtgärder

Konkurserna ökar kraftigt i september jämfört med samma månad förra året, och vi är inte överraskade med tanke på den respons vi får från företagare just nu. För väldigt många är energihaveriet en värre kris än pandemin – den slår betydligt bredare och mot fler branscher. Dels handlar det förstås i hög grad om rena kronor och ören, men även oberäkneligheten är ohanterbar.

Foto: Sören Andersson och Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Att man inte kan förutse en så grundläggande faktor som elpriset från en dag till en annan, i kombination med den hävstångseffekt som den högsta inflationen på trettio år ger, det gör dagens situation värre än pandemiåren för många företagare. En del tvingas till konkurs rent faktiskt, andra avvecklar sin verksamhet eftersom man helt enkelt inte vet hur länge man annars tvingas driva sin verksamhet med förluster, eftersom man upplever att ingen lösning finns inom räckhåll. Därför krävs åtgärder och besked av regeringen exakt nu – situationen är dagsakut.

Klimateffektivt framställda produkter och tjänster har varit en grundpelare för det svenska välståndet, och möjliggjorts av vår i hög grad fossilfria energiproduktion. Konkurrenskraftiga, klimatsmarta och rimligt stabila priser på el kommer även framgent vara en grundförutsättning för företagens möjligheter att skapa jobb och bidra till välfärden.

Därför blir situationen nu alltmer akut för företagen i Kronobergs län. De höga energipriserna drabbar naturligtvis företag i hela landet, men allra tuffast är det för företagen i landets södra delar.

För att hantera den akuta krisen såväl som mer långsiktiga behov hos våra hushåll och företag måste regeringen fatta snabba, klimatsmarta beslut. Den energipolitik som fört oss hit, som innebär ett ökat beroende av fossila bränslen, är inte förenlig med våra klimatmål. Vår energiförsörjning måste vara både ekonomiskt och miljömässigt hållbar över tid.

Detta bör regeringen göra:

 • Återbetala flaskhalsintäkter till företag som drabbats av prishöjningarna. Återföringen bör ske i förhållande till hur respektive elprisområde har drabbats av höjda elpriser, baseras på historisk konsumtion och ske genom automatisk justering på elräkningen
 • Sänk skatter som slår mot kraftvärmens produktionskostnader
 • Öka effekten från kraftvärmeverken, som finns strategiskt belägna i de flesta kommuner
 • Säkerställ möjliga effekthöjningar i befintlig kärnkraft. Kapaciteten i kärnkraftverket Forsmark kan nyttjas bättre
 • Öka Svenska Kraftnäts proaktivitet i upphandling av reserver och säkerställ att de bättre utnyttjar den fulla nätkapaciteten
 • Stoppa miljöprövningen av vattenkraften till dess att nuvarande prövningssystem har utvärderats och justerats 
 • Revidera miljöbalken för snabbare tillståndsprocesser
 • Se över elmarknadsmodellen så att de som bidrar med nyttor i elsystemet får tillräckligt betalt
 • Säkerställ en tillräcklig omfattning av den planerbara delen i elmixen 
 • Riv hinder för investeringar fossilfri elproduktion
 • Förläng livstiden för befintlig kärnkraft
 • Låt ett teknikneutralt förhållningssätt bana väg för ny teknik – exempelvis energilagring

Mycket kan göras, både för omedelbar lindring och för en långsiktigt hållbar energiförsörjning. Klimatsmart och rimligt prissatt energi är avgörande för företagen, jobben och välfärden. Den nya regeringen måste blicka framåt, och kavla upp ärmarna.

Läs artikeln som publicerades i Smålandsposten den 6 oktober 2022

ElpriserElFöretagarfrågor
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist