Marcus Johansson, Willo

Marcus Johansson, vd på Willo AB.

Willo AB söker problemlösare

NYHET Publicerad

KOMPETENS Willo AB i Växjö är ett företag som traditionellt sålt tillverkningskapacitet, men som successivt utvecklats mot allt mer komplicerade lösningar. Det ställer krav på kontinuerlig utveckling och nytillskott av kompetens hos de 110 anställda.

– Det är en utmaning, berättar vd Marcus Johansson, att öka leveransvärdet genom att förlänga värdekedjan med prototyptillverkning, inköp, tillverkning och montering av produkter med mycket högt ställda krav.

– I detta är personalrekryteringen vårt absolut viktigaste fokus. Allt handlar om vilka människor vi har i Willo. Om man ska attrahera rätt personal, måste man ha en fräsch arbetsmiljö, även i verkstaden.

Detta sagt i det inbjudande konferensrummet, som öppnar sig mot den idylliska Räppe kanal, kantad med lövträd och med småbåtar ankrade i den svaga strömfåran. På bordet står en modell, en gåva från Westinghouse, av ett element med bränsleceller till ett kärnkraftverk – celler som monteras med detaljer från Willo, förutom vad gäller de fyra meter långa rören och de radioaktiva kutsarna som innesluts i dem.

DSC04738 Willo bränslecell

Modellen av en bränslecell från ett kärnkraftverk visar en sida av komplexiteten i Willo AB:s produktion.

Willo AB grundades av schweizaren Willy Loeffel 1956 och ägs i dag av hans dotter Marie Swanström, Bengt Swanström och Marcus Johansson. Inriktningen har från början varit mot automatsvarade detaljer med kompromisslös kvalitet.

Ju svårare, desto bättre
Att man lyckats etablera sig som leverantör av sådana kritiska komponenter till kärnkraftsindustrin är naturligtvis ett toppbetyg, men Marcus Johansson har en minst lika hög ambition på andra områden.

– Kärnkraftsindustrin växer visserligen globalt, men vi vill öka inom annan komplex industri och inom medicinteknik, säger Marcus Johansson. Vi gör i dag detaljer för tand- och hörselimplantat och vill gärna bredda inom med-tech, där det ställs höga krav.

– Processnära detaljer, som är svåra att tillverka – där vill vi vara med. Vi ska aldrig tacka nej till komplexa och svåra affärer. Blir det för enkelt så är det en annan typ av konkurrens, som handlar mer om pris.

Ökat intresse för industriprogrammet
I likhet med många andra industriföretag har Willo AB genom åren sett svårigheter att finna och rekrytera rätt personal. Detta ledde 2008 till att man engagerade sig i tillkomsten av Gotech, där Bengt Swanström är ordförande. Gotech är en ekonomisk förening som drivs av de största teknikföretagen i Växjö och som varit drivande vid etableringen av Epic, en unik satsning på utbildning i teknikyrkena, med bas på Linnéuniversitetet. (Se separat artikel)

– Innan Gotech startades var det nästan inget söktryck alls på industriprogrammet i gymnasiet, men nu är där ett överintag. Jag tror att Epic är orsaken till detta, säger Marcus Johansson.

Problemlösare med rätt attityd
I och med strävandena mot mer komplexa produkter har Willo allt större behov av ren ingenjörskompetens. Detta gör att man har närmat sig Linnéuniversitetet, för att intressera studenterna för att stanna i Växjö, med en framtida karriär i den lokala industrin.

– Vi söker dem som har ett ”problemlösartänk”, som tycker att det är roligt, när det är komplext och svårt. Mera komplexa system kräver rätt attityd hos de människor som ska jobba med dem. En del kanske tycker att det är mera spännande att jobba i stora, välkända företag. Men hos oss får de en större delaktighet och bättre överblick över helheten.

Marcus Johansson tycker att Willo i sitt HR-arbete lyckas bra, men behovet finns ständigt.

– Vi har en fantastisk personal, men det gäller att komplettera den, för att klara av ökad volym och även nya grejer. Vi vill växa organiskt med 10 % per år, och vi vill göra det i Växjö. Om vi skulle välja att växa via förvärv i stället, vore det extremt svårt att fortsätta upprätthålla den exemplariska kvalitet vi är kända för, anser Marcus Johansson.

Bättre marknadsstöd från kommunen
Willo gör vad man kan, tycker han, för att öka intresset för industrin som arbetsgivare.

– Här tycker jag att Växjö kommun kunde hjälpa till att framhäva teknikföretagen mera. Man har kommit långt med att sälja in sin IT-profil, men industri har inte fått samma stöd i den externa kommunikationen. Vi har också annan industri i världsklass och det skulle man kunna framhäva bättre.

– Vi vill att teknikintresserade människor ska veta att det finns extremt spännande och utvecklande jobb i industrin. Och här är det ett helt annat helhetsansvar än i större företag – både i komplexitet och internationellt.

Olle Termén

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Tillväxtverkets otydlighet skapar osäkerhet

BESÖKSNÄRINGEN Asa Herrgård ligger mycket fridfullt vid Asasjöns strand med skogen och övrig natur som fond. I vanliga fall är detta en plats för konferenser, bröllop och många aktiviteter. I spåret av coronapandemins härjningar har läget förändrats drastiskt. Men Asa Herrgårds vd Emma Ekaremål med personal bestämde sig tidigt för att hålla i, hålla ut och hålla öppet.
NYHET Publicerad:

Prioritera elförsörjningen nu

ENERGI Nu är vi i snabb takt på väg in i en ny tidsålder. I Sverige har vi ett av världens mest fossilfria elsystem. Ungefär 98 procent av elen vi använder produceras utan koldioxidutsläpp. Dessutom sker produktionen till en låg kostnad vilket har inneburit en viktig konkurrensfördel för svensk industri. Det är ingen överdrift att säga att låga och stabila elpriser har varit en grundförutsättning för vårt välstånd.
NYHET Publicerad:

Det är dags för regeringen att ta elförsörjningsfrågan på allvar

DEBATT Det är dags för regeringen att ta elförsörjningsfrågan på allvar, annars kommer vi inte kunna nå de energipolitiska målen om leveranssäkerhet, fossilfrihet och konkurrenskraft. Den akuta krisen är svår att lösa, Svenska Kraftnäts upphandling av produktion i södra Sverige är nödvändig men kostsam. Den tidigare bristen på helhetssyn och konsekvensanalys är på väg att sätta landet i en svår situation. Redan nu ser vi konsekvenser för näringslivet i Kronoberg när tveksamheten kring elberoende investeringar ökar.
NYHET Publicerad:

En växel till för stärkt konkurrenskraft

Vi gick från all time high till tvärnit. Att högkonjunkturen sjöng på sista versen var de flesta prognosmakare överens om i slutet av 2019. Men att det skulle bli en total tvärnit våren 2020 hade nog ingen kunnat förutse. Traditionella konjunkturcykler känner vi till och vi har traditionella verktyg för att hantera dem, men när ett virus orsakade en pandemi sattes alla regler ur spel.
NYHET Publicerad:

Så här gör du om du får en bluffaktura

SÄKERHET Bluffakturor är ett stort problem som drabbar företagen och särskilt besvärligt under sommaren då falska fakturorna riskerar att slinka igenom när ordinarie personal är på semester. Här hittar du tips på hur du hanterar en bluffaktura.
NYHET Publicerad:

Så undviker du bluffakturor och vd-bedrägerier

SÄKERHET Bluffakturor och internetbedrägerier är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel, listar sina bästa tips för hantering av bluffakturor och vd-bedrägerier. 
NYHET Publicerad:

Nu behövs kraftsamling för jobb

DEBATT Tusentals människor har avlidit i covid-19 och åter tusentals är på väg tillbaka efter svår sjukdom. Samtidigt befinner sig svensk ekonomi i djup kris. Även Kronoberg har drabbats hårt av de ekonomiska konsekvenserna. Som ett industritungt län, är vi beroende av att efterfrågan hålls uppe, både lokalt och nationellt. Sedan krisen inleddes har 9 412 personer korttidspermitterats och 716 varslats.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

TRR stöttar företag som står inför omställning

VARSEL Att vara företagsledare och chef har alltid sina utmaningar, men för många är det tuffare än någonsin just nu. Magnus Gustafsson, regionchef för TRR i Kronobergs län, berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning. 
NYHET Publicerad:

Permitteringsstöd och utdelningsstopp

WEBBINARIUM Tillväxtverket har lämnat besked om att stoppa permitteringsstöd till företag som gör aktieutdelningar. Varför är aktieutdelningar så viktiga? Vad innebär utdelningsstoppet i praktiken? Hur påverkar det företagen och företagandet?
NYHET Publicerad:

Årets enkätresultat för länet i lokalföretagsklimat är här

FÖRETAGSKLIMAT Företagen i Kronobergs län tycker att förutsättningarna att driva företag har blivit sämre, även före coronakrisen. Det visar Svenskt Näringslivs senaste undersökning av företagsklimatet. Sex kommuner får ett sämre sammanfattande omdöme av företagen jämfört med förra året. Bara en kommun får ett bättre resultat.
NYHET Publicerad:

Stöden måste nå ut till företagen!

KOMMENTAR Företagare kämpar för sin överlevnad. En ny undersökning visar att en stor andel av företagen redan har, eller kommer att, utnyttja de olika stödpaketen. Men om de inte förlängs riskerar vi fler konkurser och neddragningar.
NYHET Publicerad:

Kronobergs företagare förbereder sig för lång kris

KONJUNKTUREN Rekordmånga företag i Kronobergs län har upplevt en nedgång i försäljning och produktion det senaste halvåret. Det visar Svenskt Näringslivs senaste företagarpanel. Många av dem förbereder sig på att krisen kan bli långvarig. 44 procent av företagen tror att tappet kommer fortsätta det kommande halvåret. Bara 22 procent tror på en återhämtning.
NYHET Publicerad:

Stöd till dig som ledare vid omställning

WEBBINAR Att vara företagsledare och chef har alltid sina utmaningar, men för många är det tuffare än någonsin just nu. I detta webbinarium får du information om vilket stöd och vilken hjälp du kan få via trygghetsorganisationen TRR i en omställningsprocess.
NYHET Publicerad:

Så kan vi rädda jobb och företag

DEBATT Coronaviruset har försatt Sverige och stora delar av världen i en extrem situation. Det påverkar vår vardag och skapar oro för nära och kära. Personalen inom vård och omsorg gör stora insatser för att rädda liv och hälsa. Men krisen har också en ekonomisk effekt som håller på att få allvarliga konsekvenser för företag, jobb och välfärd.
NYHET Publicerad:

Upphandling under coronatider

WEBBINAR Coronapandemin slår brett mot alla delar i samhället. Tillsammans bidrar också alla till att samhällets nödvändiga delar kan upprätthållas under krisen och att alla delar kan fungera ordentligt när krisen är över. Offentliga myndigheters upphandling är viktig både för att offentlig verksamhet ska fungera och som marknad för många företag. I den krissituation som nu råder ger lagstiftningen om offentlig upphandling möjligheter att på ett konstruktivt sätt säkerställa en god affär för båda parter.
NYHET Publicerad:

TSL är redo med resurser för att stötta vid omställning

OMSTÄLLNING Under mars och april har vi sett historiskt stora varsel, coronakrisen tvingar just nu många företag runt om i landet till permitteringar och varsel, större än under finanskrisen 2008, och arbetslösheten stiger påtagligt. Nu finns stora behov av omställning.
NYHET Publicerad:

Få medlemsstöd i hanteringen av Coronakrisen

CORONAKRISEN Hur kan du som företagare och arbetsgivare bäst hantera Corona-krisen? Vilken hjälp finns att få? Och hur kan få nytta av korttidspermitteringen och de andra åtgärder som presenterats i de olika stödpaketen? Flera av våra medlemsorganisationer erbjuder nu webinarier där du som företagare kan få hjälp att orientera sig i dessa frågor.
NYHET Publicerad:

Vi måste rädda företagen & jobben

CORONA Snabbhet före perfektion, sa Jan-Olof Jacke, VD Svenskt Näringsliv, på tisdagens pressträff. Snabbhet är just ordet. Virus och oro sprids snabbt, och med dem kommer de ekonomiska konsekvenserna. Också snabbt. Permitteringar, varsel och konkurser sker ni i ett rasande tempo. Nu behövs åtgärderna – snabbt!
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.