NYHET12 oktober 2023

Yrkesmässa ska hjälpa elever välja rätt

Den 17–18 oktober är det dags för Yrkesdagen Kronoberg – länets största yrkesmässa för elever. Målet med Yrkesdagen är att fler ungdomar ska göra medvetna yrkes- och studieval, som i sin tur kan möta den höga efterfrågan efter relevant kompetens hos företag.

Ulrica Bennesved, regionchef Svenskt Näringsliv.
Foto: Stefan Tell

Länets elever från åk 8 och åk 9 är inbjudna och det väntas omkring 5700 besökare. De besökande skolklasserna får träffa representanter och företag från olika branscher, testa yrken och få bättre insyn i utbildningar samt dess innehåll. Under dagen kommer drygt 47 företag och arbetsgivare från hela länet att finnas på plats, och eleverna kan prata med mer än 80 olika yrkesroller – allt från poliser och bagare till undersköterskor och elektriker.

Den rådande kompetensbristen är utbredd över hela landet och är också en av anledningarna till att satsningen är så välkommen. Enligt Svenskt Näringslivs företagarpanel är det svårast att hitta medarbetare med yrkesutbildningar, både gymnasial och från yrkeshögskolan. Över tid har det blivit allt svårare att rekrytera medarbetare och kompetensförsörjningen har utvecklats till en av företagens allra största utmaningar.

René Jaramillo (M), ordförande regionala utvecklingsnämnden Region Kronoberg.
Foto: Region Kronoberg

– Vart femte rekryteringsförsök ute i de svenska företagen misslyckas, ofta på grund av det inte finns kandidater med rätt kompetens. Därför är satsningen mer än välkommen, säger Ulrica Bennesved, regionchef Svenskt Näringsliv Kronoberg.

I länet pågår flera insatser för att få till en bättre balans mellan utbildning, efterfrågan och arbetsmarknadens behov. Utöver evenemanget skickas över 100 yrkeslådor ut till länets skolor. Lådorna har ett innehåll riktat mot yngre elever, med spel och övningar som väcker nyfikenhet kring yrken och som utmanar fördomar om yrkesval. René Jaramillo (M), ordförande i den regionala utvecklingsnämnden i Region Kronoberg, menar att satsningen kan ge upphov till nya tankar och idéer kring yrkesval.

– Många branscher i länet har utmaningar med rekrytering och behöver ökad kompetens. Både mässan och yrkeslådorna blir viktiga startskott för nya tankar och inspiration kring studie- och yrkesval, säger René Jaramillo.

Julia Berg (S), ordförande utbildningsnämnden Växjö kommun.
Foto: Växjö kommun

Julia Berg (S) är ordförande i utbildningsnämnden i Växjö kommun och tror att satsningen kan hjälpa ungdomar att göra sitt gymnasieval samt skapa en plattform för skola och näringsliv att mötas på.

– Vi vill att barn och ungdomar ska få chans att utforska många olika yrken innan de gör sitt gymnasieval. Med yrkeslådorna ger vi dessutom de yngre barnen möjlighet att leka och fantisera om olika yrken som de annars kanske inte skulle upptäckt, säger Julia Berg.

Vart femte rekryteringsförsök ute i de svenska företagen misslyckas, ofta på grund av det inte finns kandidater med rätt kompetens
Ulrica Bennesved, regionchef Svenskt Näringsliv

Dagen lyfter särskilt länets yrkesutbildningar och länets viktiga branscher och bristyrken. Camilla Kjellsson är företagsrådgivare på branschorganisationen Plåt- och Ventföretagen och menar att kunskapen om de olika yrkena måste bli bättre.

Camilla Kjellsson, företagsrådgivare Plåt- och Ventföretagen.
Foto: bengt sall

– Våra företag finns där på mässan och berättar om sin bransch och sin vardag. Dagens ungdomar har generellt för liten kunskap om praktiska yrken, därför är det av yttersta vikt att vi syns och berättar vad vi kan ge ungdomarna som kommer till oss. Ungdomarna tror att det är tunga och monotona yrken, och att man saknar karriärmöjlighet, och när det gäller yrken inom byggsektorn vet ungdomarna ungefär vad en snickare eller målare gör, men inget om vad en plåtslagare eller ventilationsmontör gör. Vi vet att ungdomar som kommer in i våra branscher generellt är mycket nöjda och ofta stannar kvar, säger Camilla Kjellsson.

Utöver information om utbildningen får besökare under dagen prova på lättare praktiska moment som ingår i yrkena.

– Man får också prova på lite om hur det fungerar att arbeta med plåt och vad man använder ventilation till. Det brukar vara mycket populärt vid våra montrar. Ett medskick till alla branscher är att uppmuntra våra företagare att finnas i skolorna och berätta om sin verklighet eftersom ungdomarna kommer att förstå de praktiska yrkena bättre. Detta kan också leda till att eleverna ser hur bra yrkena är och att det finns en framtid där, säger Camilla Kjellsson.

Veronica Anderberg, regionchef Ung Företagsamhet.

Även Ung Företagsamhet finns på plats för att visa eleverna vilka möjligheter det finns inför, under och efter avslutat UF-år på gymnasiet.

– Vi vill att unga ska få möjlighet att utveckla sin företagsamhet. Att alla tränar upp ett ta-sig-för-skap som bidrar till utveckling av företag och organisationer. Samhället behöver ungdomar som är förberedda för arbetslivet och samhället behöver fler som vill, kan och vågar starta företag den dagen en idé föds eller ett erbjudande kommer till en. Vår utbildningsmetod ger unga en starkare grund för kommande arbetsliv och en viktig kontakt med näringslivet. Därför ser vi att Yrkesdagen är en otroligt viktig plattform där både elever och lärare kan träffa och prata med oss, säger Veronica Anderberg, regionchef Ung Företagsamhet Kronoberg.

Evenemanget är inte begränsat till skolelever utan även vårdnadshavare och anhöriga är välkomna under dagen.

– Att välja utbildning eller göra ett yrkesval är ett viktigt beslut och därför är det bra att mässan öppnar upp dörrarna för föräldrar, vårdnadshavare eller anhöriga som ofta är delaktiga när beslutet ska fattas. Allt för att belysa vilka möjligheter som finns på arbetsmarknaden idag och hur yrkena har utvecklats med tiden. Vi vet med säkerhet att många beslut fattas tillsammans hemma vid matbordet och då är det viktigt med så mycket kunskap som möjligt, säger Ulrica Bennesved.

Yrkesdagen 17–18 oktober

Evenemanget är en del av det arbetet som lyfter yrkesutbildningar i området och är en kraftsamling som Region Kronoberg och Växjö kommun gör tillsammans. Elevernas besök på Yrkesdagen Kronoberg sker på skoltid, men även vårdnadshavare och allmänhet är välkomna. Det är fri entré till evenemanget och mer information hittar du på yrkesdagen.se

Skola & NäringslivUtbildningKompetensförsörjning
Skriven avSara Dahlberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist