NYHET25 november 2021

Fem konsekvenser av domstolsförhandlingarna i Pajala

Bevakningen kring Mark- och miljödomstolsförhandlingarna i Pajala var stor när Naturvårdsverkets yrkande på att dra in delar av Kaunis Irons tillstånd skulle behandlas. Tillståndsprocessen i Pajala är en i raden av liknande fall. För Kaunis Iron och Pajala kommun handlar det om mer än ett beviljat tillstånd. 

”Utgången kommer påverka andra industrier i Sverige”, säger Åsa Allan, vice vd på Kaunis Iron till Dagens Industri. Foto: Pär Bäckström / pbfoto.se
Hans Andersson
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Dagens miljöregelverk har haft negativa konsekvenser för verksamheten, det rapporterar vart tredje tillståndspliktigt företag i en nyligt framtagen enkät av Svenskt Näringsliv. Aktuellt just nu, förutom Kaunis Iron, är bland andra Cementa, LKAB och Boliden som alla stoppats, försenats eller hindrats i sin expansion på grund av långdragna tillståndsprocesser.  

– Vår miljölagstiftning är alldeles för trög. Det kan inte vara okej att det ska ta tio år att få ett beslut. Boliden har väntat så länge för att få svar om Laver-fyndigheter och Critical Metals valde efter många år att investera i Björneborg i Finland istället för i Sverige eftersom processen aldrig blev klar, säger Hans Andersson, regionchef för Svenskt Näringsliv i Norrbotten.  

Nicklas Skår
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Svenskt Näringslivs expert på miljöjuridik, Nicklas Skår, menar att miljöbalken är utformad på ett sätt som förhindrar hållbara investeringar.  

– De politiska målen och lagstiftningen är utformade så att myndigheterna ser sig tvungna vara väldigt riskaversiva. Myndigheten kan helt enkelt inte utesluta att verksamheten på ett eller annat sätt kommer att vara skadlig mot naturen. I kombination med miljöbalkens krav på en så kallad omvänd bevisbörda, det vill säga att företagen ska bevisa att de inte kommer att orsaka en skada leder ofta till väldigt komplicerade processer och en emellanåt omöjlig position för företagen.  

Konsekvenser för näringslivet 

Eftersom miljölagstiftningen är en skyddslagstiftning och är tvingande kommer den att gå före andra samhällsbehov i domstolarna. Näringspolitiken är ingen skyddslagstiftning och det finns heller ingen myndighet som har i uppdrag att tillvarata samhällets olika intressen, såsom tillgång på mineraler eller sysselsättning.  

– Därför behöver Svenskt Näringsliv lyfta vilka möjliga konsekvenser som kan uppstå om tillståndsprocesser, likt Kaunis Irons, drar ut på tiden, säger Hans Andersson och pekar på fem konsekvenser av det aktuella fallet i Pajala.  

 • Problem att rekrytera kompetens  
  Redan idag vittnar företagare i Pajala att kompetensförsörjningen är svår, när osäkerhet för en hel industris framtid sätts på spel blir den ännu svårare.  
 • Arbetstillfällen förloras och samhället drabbas
  Pajala kommun har 6000 invånare. 500 arbetar i gruvan på Kaunis Iron eller hos underleverantörer. Alla invånare kommer bli berörda om verksamheten får stänga och det blir långtgående effekter på bostadspriser, övrig service och företag.   
 • Lång och kostsam tillståndshantering skapar företagsflykt  
  När inte processer går tillräckligt snabbt eller är konkreta och tydliga har företag inte möjlighet att vänta. I Pajala har underentreprenören Snells Entreprenad valt att börja satsa i Finland i väntan på domstolsförhandlingarna. 
 • Företagsexpansion hindras  
  Underleverantörer som vill växa hindras av bankens ovilja att bevilja lån eftersom osäkerheten för framtiden är för stor.  
 • Tilltro till offentlig sektor urvattnas  
  Företag vill helst av allt ha en dialog kring tillstånd och regelverk eftersom viljan att göra rätt är stor. Tyvärr lyser dialogen alltför ofta med sin frånvaro och istället hamnar parterna i oenighet i rätten.

Hans Andersson summerar detta så som SCAs vd nyligen gjorde. ”Vi kan inte låta företag lägga en massa tid och pengar på projekt som sedan i sista minuten får nej.”  

– Det är inte ett företagsklimat jag vill se. Vi måste kunna arbeta sida vid sida, näringslivet och myndigheterna, med de utmaningar, både miljö- och klimatmässigt men också samhällsutvecklingsmässigt som vi står inför. Om vi inte kan hitta ett sätt att gå hand i hand, riskerar Norrland att stanna helt, säger Hans Andersson.  

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist