NYHET9 mars 2023

Företagare pratade vägunderhåll med infrastrukturministern

Potthål i vägarna och störningar i tågtrafiken är ett återkommande gissel för de som har behov av att resa i Sverige, oavsett om det rör sig som person- eller godstransporter. En med stor erfarenhet av bristande underhåll på vägar i Norrbotten är Malin Öhrlund, vd Öhrlunds Åkeri AB i Luleå. Hon deltog på ett seminarium om frågan som anordnades av Svenskt Näringsliv.

”Det är både brist på kvalitet och underhåll när det kommer till vägarna i Norrbotten”, säger Malin Öhrlund, vd Öhrlunds Åkeri i Luleå.Foto: Tomas Bergman

Infrastrukturens underhållsskuld växer sig allt större varje år. I år uppgår den till 77,5 miljarder kronor. Till 2033 kommer underhållsskulden enligt en ny rapport från Svenskt Näringsliv sannolikt öka till 113 miljarder kronor vid slutet av 2033.

”Eftersatt underhåll leder till att kapaciteten, trafiksäkerheten och tillgängligheten blir sämre medan skador, förseningar och framkomlighetsbegränsningar blir fler. Även om det finns svårigheter med att uppskatta den totala samhällskostnaden, leder det eftersatta underhållet ofrånkomligen till kostnader för näringsliv, medborgare och samhälle”, står det bland annat i rapporten.

Malin Öhrlund känner igen sig

För att diskutera rapporten och underhållet deltog Malin Öhrlund från Öhrlunds Åkeri AB på ett seminarium tillsammans med bland annat infrastrukturminister Andreas Carlson (KD), trafikutskottets ordförande Ulrika Heie (C) och Carina Ödebrink (S), ledamot i trafikutskottet.

Hur påverkar det eftersatta underhållet dig och ditt företag?

– Det är både brist på kvalitet och underhåll när det kommer till vägarna i Norrbotten. Detta, särskilt i kombination med de regelverk som styr kör- och vilotider, skapar ofrånkomligen ett stresspåslag för våra chaufförer. Under vintrarna är det exempelvis svårt att veta om parkeringsfickor är plogade när de måste stanna för att ta sin lagstadgade rast, för att bara nämna ett exempel. Utöver sådana upplevelser för förarna sliter dåliga vägar naturligtvis mer på lastbilarna, vilket i sin tur leder till högre omkostnader.

Vilket budskap var det du ville skicka med politikerna?

– Det viktigaste var frågan om trafiksäkerhet. Den första punkten i den av riksdagen beslutade Nollvisionen handlar om just underhåll och säkra vägar. När vi tittar på hur många av trafikolyckorna som kan kopplas till bristande underhåll i form av spåriga banor och vattenplaning, eller för den delen bristande vinterväghållning, blir det tydligt att underhållet måste prioriteras om Nollvisionen ska kunna uppnås.

Under samtalet framstod det som att det fanns en gemensam uppfattning bland de närvarande politikerna att underhållet måste prioriteras framöver. Vad tänker du om detta?

– Den bilden håller jag med om. Det är naturligtvis inte så spännande som politiker att säga att man vill satsa på underhåll, men det är oerhört viktigt. En annan positiv aspekt var att det verkade finnas en samsyn om att maktskiften inte ska innebära några stora omsvängningar i hur man ska hantera infrastrukturen. Att det även lyftes upp att hela Sverige måste tas i beaktande när man pratar infrastruktur är något man som norrbottning uppskattar lite särskilt.

Infrastruktur
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist