LogoLogo
LogoLogo
Nyhet17 september 2020

Fortfarande svår situation för Norrbottens företag

Coronakrisen inte över. I en ny undersökning uppger Svenskt Näringslivs företagarpanel att situationen fortfarande är kraftigt sämre än normalt. Ny statistik bekräftar den bilden, även om en del indikatorer börjat vända upp från historiskt låga nivåer. Närmare 18 procent av panelföretagen i Norrbottens län har dragit ned på investeringarna jämfört med ett halvår sedan och 47 procent av företagen har sett sin produktion/försäljning minska under samma tid.

Svenskt Näringslivs statistik över sysselsättning, investeringar och produktion visar att den ekonomiska aktiviteten fortfarande är klart lägre än normalt. Det genomsnittliga antalet arbetade timmar per vecka har exempelvis inte varit lägre sedan 1987, enligt SCB:s statistik.

Osäkra förutsättningar är investeringars värsta fiende. Därför är det avgörande att företagen ges de förutsättningar som krävs för att de ska kunna återstarta,
Hans Andersson, Regionchef, Svenskt Näringsliv Norrbotten

– Aktiviteten i ekonomin blir sannolikt lägre än innan krisen under lång tid framöver. Sverige kan hamna i en långvarig lågkonjunktur, därför är det viktigt att ge företagen möjlighet att våga investera och anställa igen. Osäkra förutsättningar är investeringars värsta fiende. Därför är det avgörande att företagen ges de förutsättningar som krävs för att de ska kunna återstarta, säger Hans Andersson, regionchef Svenskt Näringsliv Norrbotten.  

35 procent av företagen i Norrbotten har färre antal anställda i dag än för sex månader sedan. 25 procent tror att antal anställda kommer att minska ytterligare det kommande halvåret.

– Läget på arbetsmarknaden är mycket allvarligt med en hög arbetslöshet som riskerar att bita sig fast. För att skynda på återhämtningen behövs nu reformer som gynnar investeringar och jobbskapande. När krisen väl är över kommer de investeringar som görs nu vara avgörande för hur svensk konkurrenskraft kommer att utvecklas, avslutar Hans Andersson.

Läs hela undersökningen här.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist