NYHET21 september 2022

Norrbotten – sämst vägunderhåll i landet  

Riksförbundet M Sverige (tidigare Motormännen) har i en rapport konstaterat att Sveriges sämsta vägar finns i Norrbotten. Detta är inget som förvånar Magnus Pekkari, vd på Snells Entreprenad AB i Pajala.  

”Vägarna har under många år varit undermåliga” , säger Magnus Pekkari.Foto: Mostphotos/Snells Entreprenad aB

Med hjälp av en vibrationssensor inbyggd i en smartphone har M Sveriges vägombud kunnat mäta vägkvaliteten på vägar i hela landet. Efter att ha kört 20 000 mil har organisationen tillräcklig mängd data på fötterna för att kunna rangordna de svenska vägarna.  

Tony Gunnarsson
Foto: Ernst Henry Photography AB

Dåliga vägar är inte bara skumpigt och obekvämt, utan också direkt farligt, enligt Tony Gunnarsson som är sakkunnig i trafiksäkerhet på Riksförbundet M Sverige.  

– Det finns ett tydligt samband mellan ojämna vägytor och försämrad trafiksäkerhet. När underlaget är ojämnt får däcken sämre grepp, vilket leder till fler olyckor. Extra allvarligt blir dåliga vägar i kombination med halt väglag. Dåliga vägar leder också till försämrad vinterväghållning vilket slår extra hårt mot de norra länen, säger han.  

De norra länen är förlorarna  

Det är inte bara ökade tjälskador som bidrar till sämre vägar i norra Sverige. Tony Gunnarsson berättar att vägunderhållet är underfinansierat, vilket kommer att leda till sämre trafiksäkerhet och längre pendlingstider.  

– Kombinationen av en ökad mängd tung trafik på svenska vägar och eftersatt underhåll gör att nedbrytningshastigheten av vägnätet går allt fortare. I nuläget har Trafikverket en sådan underhållsskuld att det tvingas prioritera akuta lappningsåtgärder, säger han.  

De norra länen kommer att höra till förlorarna.  

– Allt pekar på att vi kommer att få sämre vägar framöver, vilket kommer att bli extra tydligt i de norra länen. När vägunderhållet blir för dåligt och utbyggnad av mitträcken dröjer blir konsekvensen att Trafikverket måste sänka hastigheterna. Det leder till längre pendlingstider och krympta arbetsmarknadsregioner, vilket är att backa i utvecklingen. Vi ska ha trygga och framkomliga vägar som gör att vardagen och arbetslivet fungerar i hela landet, säger Tony Gunnarsson.  

Undermåliga vägar

Snells Entreprenad AB har verksamhet i bland annat gruvorna i Kaunisvaara i Pajala kommun, och i Aitik och Vitåfors utanför Gällivare. Utöver det har bolaget täkt- och krossverksamhet på många ställen runt hela Norrbotten. 

– Det blir alltså många mil både i bil och lastbil för att de anställda ska ta sig till sina arbetsplatser samt för att transportera maskiner dit de behövs. Vägarna till och från Pajala där vi har vårt huvudkontor har under många år varit undermåliga. Samtidigt förstår vi att det är långa sträckor och relativt sett lite trafik och att våra vägar därför sällan blir prioriterade. Men för oss som bor och verkar i Tornedalen så finns få andra möjliga kommunikationssätt än att använda vägarna för att ta oss dit vi ska, säger Magnus Pekkari, vd på Snells Entreprenad AB.  

Vissa vägar är så pass dåliga att de inte ens kan nyttjas fullt ut.  

– Ett sådant exempel är väg 392 mellan Pajala och Överkalix. Det är den väg vi får åka för att ta oss till och från Luleå och den väg som mycket av godset som ska till Pajala måste åka. Förvisso sker en del mindre reparationer, men dessa är snålt tilltagna, så förutom att vägen aldrig når tillräcklig standard så är delar av den ständigt under reparation, vilket också avsevärt försämrar möjligheten till nyttjandet utav den, säger Magnus Pekkari. 

Infrastruktur
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist