NYHET10 november 2020

Tidigarelägg investeringar för att rädda norrbottniska företag 

Coronakrisen har inneburit enorma prövningar för stora delar av näringslivet. Många kommuner har under krisen gjort betydelsefulla insatser för att underlätta för företagen. Krisen är dock inte över och ett viktigt steg att underlätta för näringslivet är att tidigarelägga planerade investeringar.  

”Genom att tidigarelägga redan planerade investeringar, andra underhållsåtgärder och offentliga inköp kan Norrbottens kommuner hjälpa till att bidra till en uppehållen efterfrågan från företag som just nu kämpar för sin överlevnad”, säger Hans Andersson, regionchef för Svenskt Näringsliv Norrbotten.  
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Under coronakrisen har det skett en ekonomisk inbromsning av sällan skådat slag, vilket fått till följd att företagens investeringar har minskat drastiskt. Minskade investeringar slår hårt mot arbetstillfällena i Norrbotten. Antal varsel i länet har ökat med hela 177 procent jämfört med föregående år och 7583 personer är fortsatt korttidspermitterade.  

Såväl staten, som kommuner, regioner och länsstyrelser har vidtagit åtgärder för att underlätta för krisande företag, vilket varit helt avgörande för att många av dessa kunnat överleva. Många företag kämpar dock fortfarande för sin överlevnad och en återupprepning av vårens situation kan vara det som leder många företag till konkurs.   

För att ekonomin ska kunna återstartas måste efterfrågan hållas uppe. I den svenska ekonomin, som har ett relativt högt skatteuttag, är den offentliga konsumtionen en betydande andel av BNP och har således en stor påverkan på företagen. Därför är det viktigt att den offentliga köpkraften används på ett effektivt sätt för att stimulera ekonomin.  

– Genom att tidigarelägga redan planerade investeringar, andra underhållsåtgärder och offentliga inköp kan Norrbottens kommuner hjälpa till att bidra till en uppehållen efterfrågan från företag som just nu kämpar för sin överlevnad, säger Hans Andersson, regionchef för Svenskt Näringsliv Norrbotten.  

Ökade investeringar handlar inte om att det offentliga ska hitta på kreativa lösningar för att stimulera efterfrågan. Det handlar om att genomföra de investeringar som redan är planerade, säger Hans Andersson. Exempel på sådana investeringar kan vara underhållsåtgärder, anläggning av nya gator, cykelvägar, VA-nät och fortsatt fiberutbyggnad.  

– Länets kommuner vet självklart bäst om vilka åtgärder som behöver göras, vilket renoveringsbehov som finns och vilka gator som behöver rustas upp. Nu är det avgörande att dessa planerade insatser inte skjuts på framtiden, utan att arbetet sätts igång när den samhällsekonomiska betydelsen blir som störst. Genom att hålla efterfrågan uppe minskas risken för konkurser och således också en ökad arbetslöshet för länets kommuner att hantera. Det ligger naturligtvis i allas intresse, avslutar Hans Andersson.   

Återstarta SverigeInvesteringar
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist