NYHET22 mars 2022

Trots utmaningar att rekrytera siktar BnearIT på att anställa tio nya varje år 

Trots att IT-konsultbolaget BnearIT på bara tre år gått från 22 till 39 anställda finns fortfarande utrymme att växa betydligt mer. Men att lyckas rekrytera systemutvecklare och programmerare i den takt som de önskar är en hård nöt att knäcka.  

För att locka inflyttare menar Anders Hermanson att IT-branschen gemensamt måste visa hur arbetsmarknaden faktiskt ser ut och att bredden inom sektorn är otroligt stor. Foto: Yours Kommunikationsbyrå

– Vi har varit tvungna att bromsa. Vi hade kunnat vara ännu fler anställda. Effekten av att vi inte hittar kompetens är att vi inte kan hjälpa alla de kunder som frågar efter våra tjänster. 

Det säger Anders Hermanson, vd och grundare av BnearIT – IT-konsultbolaget med fokus på systemutveckling som har kontor i både Luleå och Umeå. Han är stolt över att företaget, trots kompetensbristen, ändå klarat att anställa 17 personer på tre år. 

– Vi är glada att vi hittat personer som vill jobba med oss, det är allt från nyexaminerade till inflyttare från Stockholm och Göteborg till seniora medarbetare som gått från andra företag, säger han.  

God relation till universitetet 

BnearIT har högt satta mål och har som ambition att öka med tio anställda varje år. Anders Hermanson tror att det är möjligt, men är också medveten om svårigheten att hitta framför allt systemutvecklare och programmerare.  

I Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät svarar 88 procent av de företag i Norrbotten som försökt rekrytera medarbetare med universitetsutbildning att det varit ganska eller mycket svårt. Motsvarande siffra för Västerbotten är 66 procent. Att tänka utanför boxen är en därför förutsättning för att lyckas, och för BnearIT har det handlat om att både stärka relationen med universitetet och erbjuda studenter möjligheter inom företaget redan under utbildning. 

– Att ha en bra relation med skolorna är viktigt. Vi erbjuder studenter att komma hit och jobba med riktiga projekt och de som sommarjobbar får riktiga uppdrag, så att de redan från början blir en naturlig part i vårt företag, säger Anders Hermanson. 

IT-branschen måste jobba tillsammans 

Han upplever att inställningen hos unga som växer upp i Norrbotten och Västerbotten är på väg att förändras. Med fler möjligheter till jobb ökar framtidstron och fler kan tänka sig att stanna kvar i regionen. 

– Att ta hand om den unga generationen och behålla dem är jätteviktigt. För att lösa kompetensfrågan är det lika viktigt att vi får fler att stanna kvar som att vi får fler att flytta hit. 

För att locka inflyttare menar Hermanson att IT-branschen gemensamt måste visa hur arbetsmarknaden faktiskt ser ut och att bredden inom sektorn är otroligt stor. 

– Vår bransch ser ju helt annorlunda ut idag jämfört med för 20 år sedan. Vi måste göra en gemensam satsning och visa hur många spännande bolag och roliga jobb det finns här, säger han. 

Kunderna bidrar till kompetensutveckling 

För en konsultverksamhet spelar de seniora medarbetarna ofta en central roll, och det är nästan alltid dem kunden efterfrågar. Men på BnearIT har man sett en positiv attitydförändring hos kunderna som på sikt också bidrar till att stärka arbetsmarknaden. 

– Tidigare ville de flesta kunder ha en senior konsult, men så ser det inte ut idag. Jag måste berömma dem för att de är otroligt duktiga på att förstå att våra juniora medarbetare behöver få erfarenhet. Nu är de gärna med på resan för att hjälpa oss att bygga en större arbetsmarknad, säger Anders Hermanson. 

Kompetensförsörjning
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist