NYHET29 september 2016

Regeländring tvingar företag att ta miljonlån

Försäkringskassans nya rutiner riskerar att slå ut delar av assistansbranschen. Ersättningen kommer från och med oktober att betalas ut i efterskott istället för i förskott. Det innebär att företagen står utan ersättning under oktober månad. ”Jag tvingas ta ett banklån på 14 miljoner kronor för att kunna betala ut lön”, säger Fredric Käll, vd för assistansbolaget Vivida.

Foto: Per Knutsson / TT
Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör på Vårdföretagarna.
Foto: Jonas Ekströmer/TT

Under oktober ändrar Försäkringskassan sina rutiner för utbetalning av assistansersättningen. De nya rutinerna innebär att assistentersättningen betalas ut i efterskott, istället för i förskott som tidigare. Syftet är att hindra fusk, enligt myndigheten. Men skiftet, som innebär stora problem för företagen, väcker stark kritik.

– Försäkringskassan tar ingen hänsyn till oss företag. Det känns som om Försäkringskassan vill frysa ut oss privata företagare och låta de kommunala ta över allt, trots att majoriteten av de assistansberättigade väljer privata utförare, säger Fredric Käll, vd på Vivida.

Tidigare har arbetsgivaren fått ersättning från Försäkringskassan den 20:e i månaden då assistansen utförs, för att i efterhand reglera eventuella avvikelser. Nu ska ersättningen istället betalas ut den 20:e i månaden efter och den 5:e i månaden därpå. Det innebär ett glapp under oktober, då arbetsgivaren helt står utan ekonomisk kompensation för assistansen. Samtidigt kvarstår företagens utgifter, som löner till personalen.

– För att klara månaden måste jag gå till banken och låna 14 miljoner kronor, motsvarande en månads omsättning för Vivida. Den extra kostnaden måste slås ut på övrig assistans, vilket i slutändan drabbar den assistansberättigade. Samma personer som myndigheten säger sig vilja värna, säger Fredric Käll.

Låg ersättning

Försäkringskassan har tidigare uppmanat arbetsgivarna att samla ihop en buffert inför skiftet, något som för de flesta har varit helt omöjligt. Detta eftersom ersättningen i branschen är mycket låg, vilket Svenskt Näringsliv tidigare har skrivit om.

I dagsläget ligger schablonbeloppet på 288 kronor per timme. Pengar som ska gå till lön, utbildningar, administrativt arbete och andra omkostnader. I assistansbranschen går omkring 90 procent av omsättningen till löner, resten går till administration.

Att spara ihop en månads lönekostnader är därför orimligt utifrån dagens ersättning, och innebär att de som inte kan ta ett banklån för oktober inte kommer att klara sig, menar Fredric Käll.

– Det säger sig självt att vi inte har likvida medel nog för att spara ihop en buffert på 14 miljoner kronor på ett år. Den genomsnittliga marginalen för branschen är på under 4 procent. Detta innebär att många seriösa företag går under och kvar är de oseriösa skojarna och de kommunala bolagen, säger han.

Krångligt tillvägagångssätt

En förutsättning för att övergången ska fungera så smärtfritt som möjligt, är att de nya rutinerna fungerar på en gång. Fredric Käll tvivlar på det.

– Ingen vet om det kommer att funka. Det verkar som om Försäkringskassan drivs av en egen politisk agenda, och lägger upp kontrollfunktion på kontrollfunktion utan någon tanke på om den är rimlig eller ens genomförbar. Det är verklighetsfrämmande och totalt inåtvänt.

Villkoret för att arbetsgivarna ska få sin ersättning är att rätt dokumentation kommer in så fort som möjligt till Försäkringskassan. Problemet är att myndigheten ännu inte har möjlighet att ta emot detta digitalt, utan det måste ske analogt. Processen är krånglig och återkommande för varje månad.

Kunden ska redovisa det antal timmar som denne har fått assistans, skriva under ett papper och skicka det till arbetsgivaren. Arbetsgivaren ska kontrollera att uppgifterna stämmer jämfört med tidrapporterna som assistenterna har skickat in, och skicka in dokumenten till Försäkringskassan. Kundens dokument måste skickas med reguljär post, medan assistenternas tidrapporter kan skickas in elektroniskt via bank-id.

Arbetsgivaren kan inte snabba på processen genom att skicka dokumenten med bud, eftersom det måste finnas en mottagare vid Försäkringskassans inläsningscentral i Östersund. Vilket det inte gör. Tillvägagångssättet väcker stark kritik från företagare.

– Det är löjligt. Det är 2016 och vi får inte skicka in papper digitalt? Vi måste dessutom lita på en postgång, som inte går att lita på, med 900 papper varje månad. Kommer pappren inte in i tid så får vi inte ersättningen i tid. Vem som helst hör att detta är helt sanslöst korkat och galet. Det är ett frontalangrepp mot branschen, säger Fredric Käll.

Brådskande pappershantering

För att Vivida och andra assistansföretag ska få sin ersättning utbetald den 20 november så ska, enligt uppgifter från Försäkringskassan, alla handlingar som gäller för oktober vara inskickade senast den 5 november. I annat fall sker utbetalning först den 5 december. Det säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör på Vårdföretagarna.

Vårdföretagarna har kritiserat Försäkringskassans agerande.

– Vi är djupt oroade för att Försäkringskassans förändrade utbetalningsregler och mål att komma till rätta med det så kallade ”fusket”, inte uppnås. Vi ser snarare att myndighetens agerande och oförstående attityd slår undan benen för de seriösa företagen, säger hon.

Det är de seriösa företagen som kommer att gå under av detta, menar hon, inte fuskarna som Försäkringskassan vill komma åt.

– De företag som fokuserat på högkvalitativ assistans och under lång tid levt på marginalen är de som kommer att drabbas hårdast och som nu riskerar att slås ut från marknaden. Vi har poängterat detta både till Försäkringskassans ledning och styrelse men detta är inget som de verkar bry sig om. Detta är tråkigt eftersom det är i slutändan brukarna som är i behov av assistans som drabbas, säger Inga-Kari Fryklund.

Vividas öde ligger nu i händerna på Försäkringskassan, som måste betala ut ersättningen i tid. Annars kommer Fredric Käll att behöva gå till banken igen, och förmodligen få avslag.

– Jag hoppas innerligt att det går vägen, för banken kommer inte att bevilja mig ett lån till. Det har jag inte säkerhet för. Det här visar bara hur systemet har byråkratiserats sönder. Kvaliteten, den som verkligen behövs, eroderas bort på grund av myndigheternas kontrollbehov och brist på perspektiv. Det här är oerhört dåligt skött och Försäkringskassans existens som myndighet måste starkt ifrågasättas.

Kvalitet och effektivitet i välfärdenArbetsgivarfrågor
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist