NYHET8 december 2020

Var femte företag i regionen hotat utan ytterligare stödåtgärder

Över 22 procent av företagen i Örebroregionen riskerar att gå under om regeringen inte inför fler stödåtgärder. Det visar Svenskt Näringslivs företagarpanel för det fjärde kvartalet. 

”Det är viktigt att så många företag som möjligt överlever krisen så att inte ännu fler jobb går förlorade och långtidsarbetslöshet biter sig fast”, säger Karl Hulterström.Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

– Det är oroande att mer än var femte företag uppger att deras existens är hotad om pandemin fortsätter och det inte blir några ytterligare stödåtgärder. Smittspridningen pågår för fullt och många företagare drabbas hårt. Nu är det viktigt att regeringen snabbt lägger fram ytterligare åtgärder för att företagen ska kunna övervintra och klara av de likviditetsproblem de står inför, säger Karl Hulterström, Regionchef på Svenskt Näringsliv i Örebro.

Drygt 22 procent av företagen i länet uppger att de bara kan förbli livskraftiga i max fyra månader om pandemin fortsätter utan att det blir några nya, kraftigare stödåtgärder.

–Omställningsstödet och korttidspermitteringen är direkt avgörande för många av de företag som har det svårast just nu. Att stöden förlängs och förbättras är nödvändigt för att de företag som har det svårast ska klara sig, säger Karl Hulterström.

Totalt uppger 42 procent av företagen att försäljningen har minskat under det senaste halvåret och 40 procent har problem med likviditeten eller med finansieringen.

Det gäller nu att stöden görs tillgängliga – snabbt och enkelt

– För många företag är det ett mycket allvarligt läge, betydligt värre än i våras. Samtidigt finns det branscher som inte alls är lika anstränga som i innan sommaren. För stora delar av industrin tuffar det på nästan som vanligt och vi ser inte störningarna i leverantörskedjorna i lika stor utsträckning som vi gjorde i våras. Men delar av tjänstesektorn och detaljhandeln blöder och för många i besöksnäringen är det nattsvart, säger Karl Hulterström.

Trots ett dystert läge anser Örebroregionens företag att det är något bättre här jämfört med övriga landet, både när vi blickar bakåt och framåt. Något färre anger i att de tappat försäljning och optimismen framöver är något större jämfört med landet i stort. Det samma gäller antalet medarbetare som minskat i något färre företag här samtidigt som Örebroregionens företag är något mer positiva när de blickar framåt och bedömer antalet medarbetare om ett halvår.

Nationellt sett har krisen medfört en snabbt stigande arbetslöshet. I oktober var drygt 100 000 fler arbetslösa i Sverige jämfört med ett år tidigare och i länet har mer än var fjärde företag uppgett att de tvingats dra ner på antalet anställda.

– Vi har ett i grunden starkt näringsliv här i länet och det är en viktig tillgång. Men vi får inte glömma bort det faktum att många företag är i ett ytterst akut läge. Det är viktigt att så många företag som möjligt överlever krisen så att inte ännu fler jobb går förlorade och långtidsarbetslöshet biter sig fast. Arbetslösheten kommer att vara en av de stora utmaningarna under en lång tid framåt. Det gäller nu att stöden görs tillgängliga – snabbt och enkelt, avslutar Karl Hulterström.

KonjunkturenCorona
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist