NYHET8 december 2022

Företagen i Östergötland spår tuffa tider

Framtidsutsikterna är på många håll dystra. Kraftiga prisökningar pressar hushållens konsumtion och samtidigt pressas företagen av stigande kostnader. Företagen ser nu mycket pessimistiskt på framtiden – endast under pandemins inledning har företagen i Östergötland sett lika mörkt på framtiden som nu, vad gäller försäljningsvolym och anställningar.

Rusande inflation, råvarupriser som stiger månad för månad, energipriser som skjuter i höjden och på det en avtalsrörelse som kan bli kostsam. Oron inför framtiden är stor hos många företagare.Foto: Mostphotos
För Östergötland är det historiskt låga siffror när det gäller tron på utvecklingen de kommande 12 månaderna konstaterar Johan Olsson.
Foto: Stefan Tell

– Många företag har det väldigt tufft just nu. Vi går in en lågkonjunktur och osäkerheten är stor. Vi ser att företagen i Östergötland är mycket pessimistiska kring framtiden. Höga elpriser och på vissa håll fortsatta svårigheter att hitta rätt kompetens gör det svårt för företagen, säger Johan Olsson, tf regionchef Svenskt Näringsliv Östergötland.

Ett av de stora orosmolnen är inflationen. Pandemin och kriget i Ukraina har skapat ett minskat utbud som fått brett genomslag på inflationen i Sverige och omvärlden. Dock finns ljusglimtar. Trycket i leverantörskedjorna har börjat minska och vissa råvarupriser har börjat vända nedåt. Det finns förutsättningar för en snabb nedgång i inflationen och därmed för avtagande räntehöjningar. En ansvarsfull avtalsrörelse är dock en förutsättning för en sådan utveckling.

– Vi kommer att få leva med en hög prisnivå, men ökningstakten, det vill säga inflationen, kan minska kraftigt nästa år. Detta förutsätter dock att avtalen tecknas på en nivå som utgår från företagens konkurrenskraft. Att i nuläget försöka kompensera för inflationen med kraftiga löneökningar riskerar att kasta Sverige in i en löne- och prisspiral med än högre räntor. Det tjänar ingen på, säger Sven-Olov Daunfeldt, chefsekonom på Svenskt Näringsliv.

Den svenska ekonomin är i stort behov av strukturella reformer. Lågkonjunkturen kommer att medföra att arbetslösheten stiger, från en redan hög nivå. Därutöver finns ett omfattande utanförskap. En kraftigt utbyggd och trygg fossilfri elförsörjning behöver komma på plats. Och den svenska produktivitetsutvecklingen har fallit under lång tid och halkat efter många jämförbara länder.

– Med rätt strukturella reformer på exempelvis arbetsmarknadens och energiförsörjningens område kan tillväxt och produktivitetsutveckling ta fart igen. Det skulle ge utrymme för framtida reallöneökningar. Bara en bättre produktivitetsutveckling kan bidra till att i framtiden kompensera för de höga priserna och trygga ökade reallöner och ökad levnadsstandard, avslutar Sven-Olov Daunfeldt.

Konjunkturen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist