Dataskyddsförordningen skapar oro bland företagare

NYHET Publicerad

DIGITALISERING Att bryta mot EU:s nya regelverk kan bli dyrt. Den 25 maj 2018 träder dataskyddsförordningen i kraft och ersätter den nuvarande Personuppgiftslagen (PUL). Två av nyheterna är att mejl omfattas av lagen, och att sanktionsavgifterna höjs kraftigt.

Carolina Brånby, digitaliseringsexpert

Carolina Brånby, digitaliseringsexpert.

– De nya reglerna ger Datainspektionen rätt att döma ut en avgift på upp till 200 miljoner SEK (eller 4 procent av den globala omsättningen på koncernnivå).

Det berättade Svenskt Näringslivs digitaliseringsexpert Carolina Brånby för över 100 deltagare på två olika seminarier i Skåne igår, ett i Malmö och ett i Ystad. När de nya reglerna träder i kraft höjs kraven på att man har ordning på vilka uppgifter som företaget hanterar. För att vara säker på att man följer lagen bör man sätta igång arbetet i god tid med att se över hur man riskerar att drabbas.

Erik Björkenstam, konsultchef på Kullander

Det här påverkar oss på många sätt. Vi har kunduppgifter, interna uppgifter, och hanterar dessutom uppgifter åt våra kunder. Det finns ett starkt behov av att informera. Vi märker att många fortfarande famlar kring vad de nya reglerna kommer innebära, säger Erik Björkenstam, konsultchef Kullander Sverige.

– Alla företag bör sätta igång snarast och inventera hur man i dag behandlar personuppgifter. Lagen grundar sig på individens rätt till skydd av den personliga integriteten, men den rätten kan också påverkas av annan lagstiftning, säger Carolina Brånby.

Personuppgifter är allt som direkt, eller indirekt, kan knytas till en levande fysisk person. Detta gör att uppgifter om en enskild firma, men inte ett aktiebolag, är personuppgift i lagens mening. DF anger hur personuppgifter får behandlas. Utanför tillämpningsområde för förordningen faller privat behandling och det som regleras i våra svenska grundlagar.

Tryckfrihetsförordningen ger traditionella nyhetsmedier som radio, TV och tidningar rätt att publicera uppgifter om enskilda personer begränsat av de pressetiska reglerna. Däremot får ett företag inte publicera personuppgifter (ens på sina egna anställda) hur som helst enligt dataskyddsförordningen. Har webbplatsen utgivningsbevis gäller dock yttrandefrihetsgrundlagen.

När det gäller behandling av ”känsliga personuppgifter” utökas skyddet till sexuell läggning, genetiska och biometriska uppgifter.

Begreppet ”behandling” är centralt i dataskyddsförordningen och Carolina Brånby ger ett exempel:

– Företaget kan läsa och ta del av utdrag från belastningsregistret, när man överväger att anställa en person. Man får läsa det, men sedan inte arkivera utdraget i datorn eller i en pärm för då görs en olovlig behandling av särskilt känsliga personuppgifter.

I den gamla personuppgiftslagen var mejlkorrespondens undantaget från reglerna, men från den 25 maj tas det undantaget bort. Då måste man ha ordning på vilka personuppgifter som kan finnas i mejl som man har kvar i sitt mejlprogram. För de flesta företag finns det nog stora behov av utrensning av mejlen, och tydliga regler för hur man hanterar mejl i framtiden.

Sebastian Salé, vd på Saveen & Werner

Vi registrerar mycket lite uppgifter, men jag vill vara säker på att vi gör rätt. Det här är en viktig fråga om man vill följa med i vad som påverkar näringslivet, säger Sebastian Salé, vd Saveen & Werner.

– Det är dags att skaffa en mejlpolicy, som reglerar hur ni hanterar mejlen i framtiden. Att vidarebefordra mejl på ren slentrian eller att inte radera mejl kommer inte fungera, säger Carolina Brånby.

Principerna för tillåten behandling av personuppgifter är väl definierade med termer som korrekta, ändamålsenliga tidsbegränsade, uppgiftsminimerade och säkerhetsskyddade. Behandlingen måste, för att vara tillåten, grunda sig antingen på den registrerades uttryckliga samtycke, eller på att den kan anses nödvändig för något av ett antal uppräknade ändamål. Det kan handla till exempel om möjligheten till fullgörande av avtal eller rättslig förpliktelse.

– Samtycke kan alltid dras tillbaka och jag rekommenderar därför att man försöker grunda sin behandling av personuppgiften på någon av de andra rättsliga grunderna för att undvika krångel och problem längre fram, säger Carolina Brånby, digitaliseringsexpert.

Dataskyddsförordningen

EU:s nya dataskyddsförordning, och kompletterande lagstiftning, träder i kraft den 25 maj 2018. Förordningen reglerar hur företag får hantera personuppgifter. Den kompletta lagtexten och mer information finns på www.datainspektionen.se/dataskydd.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Nu börjar GDPR gälla!

GDPR I GDPR ställs höga krav på ordning och reda i behandlingen av personuppgifter. Den värnar integritetsskydd samtidigt som den också ska garantera fria dataflöden för att stärka innovation, handel och konkurrenskraft. ”Att ordningen är rörig att förstå sig på, håller nog många med om”, säger Carolina Brånby, jurist och policyansvarig på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Regeringens AI-satsning riskerar att bli bortkastad

KOMMENTAR Regeringens aviserade satsning på att skapa en internationellt ledande samverkansmiljö för AI är i sig välkommen, menar Svenskt Näringslivs Christina Wainikka som dock efterlyser en struktur för att att hantera kunskapsbaserade tillgångar.
NYHET Publicerad:

EU-kommissionen vill satsa stort på artificiell intelligens

AI USA och Kina ligger långt före Europa avseende utveckling av autonoma datasystem. Den snedsitsen måste ändras för att Europa ska kunna bevara sin konkurrenskraft i framtiden, skriver juristen Olof Erixon.
NYHET Publicerad:

Viktiga pusselbitar saknas när GDPR införs

KOMMENTAR Den 25 maj ska det nya dataskyddet vara på plats och börja tillämpas. Men det svenska regelverket är inte komplett utifrån ett näringslivsperspektiv, skriver Carolina Brånby, jurist och policyansvarig på Svenskt Näringsliv. Varken personuppgiftsscreening vid exportansökningar, uppgifter från visselblåsare eller möjlighet att följa FN:s och OECD:s riktlinjer om CSR kommer att vara möjligt enligt regelverket.
NYHET Publicerad:

Företagare: Digitaliseringen öppnar möjligheter 

DET DIGITALA SAMHÄLLET Företagen ser fler möjligheter än hot med digitaliseringen. Sex av tio är rustade för framtiden. Bedömningen är att den digitala framtiden skapar minst lika många jobb som försvinner, enligt en företagarenkät.
NYHET Publicerad:

Delning av data gynnar samhället och näringslivet

DIGITALISERINGEN Securitas delar idag inte särskilt stora mängder data – men det svenska säkerhetsföretaget skulle kunna dela mer, till polis och andra myndigheter. De är också intresserade av att ta del av mer myndighetsdata. "Det skulle bidra till ett säkrare och tryggare samhälle och vi skulle kunna förbättra vår responsförmåga", säger Martin Althén, CIO på Securitas.
NYHET Publicerad:

Verksamhet i flera länder- vad gäller enligt GDPR?

HALLÅ DÄR Från och med den 25 maj ska dataskyddsförordningen, GDPR, tillämpas. Elisabeth Jilderyd, jurist på Datainspektionen svarar på några av frågorna som företag med verksamhet i flera länder brottas med.
NYHET Publicerad:

"Förbättra tillgängligheten av offentlig data"

DIGITALISERING Vissa myndigheter är ibland så osäkra på utlämnande av data att de hellre låter bli. Och för de som lämnar ut så är det ofta dyrt och bökigt med oklara direktiv vad gäller avgifter. Det finns mycket att göra för att förbättra tillgängligheten och att öka återanvändningen av offentlig data.
NYHET Publicerad:

eDataskyddsförordningen hinder för konkurrenskraften

KOMMENTAR EU:s eDataskyddsförordning är inte bra. Åtminstone inte för den som gillar ny teknik, e-handel, nummerupplysning, innovation och företagens globala konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Dataskyddsförordningen skapar oro bland företagare

DIGITALISERING Att bryta mot EU:s nya regelverk kan bli dyrt. Den 25 maj 2018 träder dataskyddsförordningen i kraft och ersätter den nuvarande Personuppgiftslagen (PUL). Två av nyheterna är att mejl omfattas av lagen, och att sanktionsavgifterna höjs kraftigt.
NYHET Publicerad:

Språkhinder för småföretag på den digitala EU-marknaden

E-HANDEL I takt med att e-handeln växer ökar också möjligheterna att vända sig till marknader utanför Sveriges gränser. Leif-Erik Johansson, vd på Modehuset Chic, har förutom en fysisk butik i Oskarshamn även en webbshop för att stå sig i konkurrensen när marknaden svänger mot en mer e-handelsintensiv försäljning.
NYHET Publicerad:

"Digitaliseringen är framtiden inom vården"

DIGITALISERING ”Jag tror att digitaliseringen är framtiden inom vården. Om tio år kanske vi har ett inopererat chip i kroppen där läkare på distans kan se hur vi mår genom att exempelvis ladda ner puls och blodtryck”. Det säger Per Zetterlund, Åhuskliniken i Åhus.
NYHET Publicerad:

Halvlek för digitala spelregler

EU EU-kommissionen prioriterar digitaliseringen av den inre marknaden. Reglerna bör vara enhetliga och enkla, så att företagen får en tydlig överblick av vad som gäller, enligt Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Vi måste öppna upp den digitala marknaden”

EU:S INRE MARKNAD Digitaliseringen kan frigöra hundratals miljarder euro i ökad tillväxt inom Europa.
Men regelverket är för krångligt och stjäl fokus från företagens verksamhet. Det menar Carolina Brånby, jurist och policyansvarig på Svenskt Näringsliv. 
”Vi måste ge företagen arbetsro”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Hög tid att förbereda för dataskyddsförordningen

DIGITALISERING Den nya dataskyddsförordningen stod i fokus för företag i Örnsköldsvik som på onsdagen fick möjlighet att ställa frågor till Svenskt Näringslivs Carolina Brånby. Det är hög tid att börja arbetet, var hennes budskap.
NYHET Publicerad:

Fria dataflöden centralt för dataekonomin

KOMMENTAR Belasta inte den digitala utvecklingen med nya komplicerade regelverk som snart inget företag kan överblicka. Digitaliseringen ger oss stora möjligheter om datapolicy utvecklas strategiskt med inriktning på framtiden.
NYHET Publicerad:

Lemne: Viktigt att forska om digitaliseringens effekter

ARBETSLIV Arbetslivet är i snabb förändring, inte minst till följd av digitaliseringen. Det konstaterades under ett seminarium nyligen. ”De jobb som försvinner i rask takt är kontorsjobb och de försvinner inte till Indien, utan tas över av datorer. Det innebär både möjligheter och utmaningar”, sade Carola Lemne, vd.
NYHET Publicerad:

Sverige bör driva på utvecklingen av den digitala inre marknaden

Digitaliseringsminister Peter Eriksson besökte Bryssel, bland annat för att träffa Andrus Ansip, Kommissionär med ansvar för den digitala inre marknaden. I samband med detta ordnades en lunchdiskussion mellan ministern och svenska företag som finns representerade på plats i Bryssel tillsammans med Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Ellos har lämnat katalogen bakom sig

DIGITALISERING Postorderfirman Ellos hoppade snabbt på digitaliseringen och har vridit hela bolagets fokus på några år. Idag är Ellos ett renodlat e-handelsföretag. Kompetensförsörjningen är den stora utmaningen.
NYHET Publicerad:

Stoppad auktion hindrar bredbandsutbyggnad

INFRASTRUKTUR Mobilt bredband är oerhört viktigt för att hela Sverige ska kunna vara uppkopplat och ha tillgång till digitala tjänster. Därför är det allvarligt att regeringen har ställt in den planerade 700MHz-auktionen.