NYHET16 juni 2021

Det ska inte finnas några “vardagsbrott” 

Det är framförallt mängdbrotten, i form av stöld, skadegörelse och inbrott, som varje år kostar miljarder för företagen.  

”I Svenskt Näringslivs enkätundersökning av det lokala företagsklimatet står minskad brottslighet och ökad trygghet högst upp på de skånska företagens önskelista över vilka områden de vill att kommunen ska prioritera i sitt arbete kopplat till de lokala företagen”, skriver Carola Netterlid i en kommentar.Foto: Mostphotos och Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Dagligen hörs röster om den växande kriminaliteten i Sverige. I media rapporteras om sprängningar, gängkriminalitet och hot som bidrar till en ökad otrygghet i vårt samhälle. Ibland, men dock mycket mer sällan, kan vi läsa om de företag som drabbas av brott och otrygghet. Stöld, skadegörelse och inbrott är de brottstyper som kostar absolut mest för våra företag. Det är samma brottslighet som riskerar att hamna i skymundan när medierna och politikerna fokuserar på mer dramatisk brottslighet. 

Siffrorna är nedslående. 6 av 10 företag uppger att de utsatts för brott under det senaste året. Endast hälften av företagen uppger att de anmäler till polisen vid varje tillfälle de utsatts för brott. I Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning av det lokala företagsklimatet står minskad brottslighet och ökad trygghet högst upp på de skånska företagens önskelista över vilka områden de vill att kommunen ska prioritera i sitt arbete kopplat till de lokala företagen.  

Ändå är det ett ämne som sällan kommer upp spontant när vi är ute och besöker företag. Oftast kräver det en direkt fråga, och då kommer historierna fram. För många har det blivit en vardag. Det är mycket resurser som avsätts för att motverka och förebygga brott. Resurser som annars skulle använts för att utveckla företagets verksamhet. Tillväxt, innovationer och nyanställningar får i vissa fall stå tillbaka för en ökad brottslighet.

Genom att inkludera det lokala näringslivet i lägesrapportering och planeringen av de brottsförebyggande åtgärderna kan allas insatser förstärkas och effektiviseras och bli mer kostnadseffektiva.  

Att brott och otrygghet har blivit en del av företagens vardag är djupt olyckligt inte bara för det enskilda företaget utan även för samhället i stort. Det är hög tid att näringslivet prioriteras i det brottsförebyggande arbetet – både nationellt, regionalt och lokalt. 

BrottslighetLokalt Företagsklimat
Skriven avCarola Netterlid
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist