NYHET1 juni 2018

”Kompetensförsörjningen är tuff”

Byggmästar'n i Skåne är ett byggbolag som gått från sju medarbetare 1993 till nuvarande över 200 och med en miljardomsättning. ”Vi har våra utmaningar och även politiska önskemål för att kunna fortsätta växa och anställa.” Det säger vd Carin Stoeckmann och nämner kompetensfrågor och regelförenklingar som några av de prioriterade frågorna.

Under valåret tar Svenskt Näringsliv med sig riksdagskandidater från samtliga partier ut på företagsbesök för att diskutera vilka möjligheter och utmaningar som näringslivet står inför. I Helsingborg möttes Carin Stoeckmann och riksdagskandidaten Niklas Karlsson (S) från Skånes västra valkrets.

– Kompetensförsörjningen är tuff. Vi saknar ständigt egna hantverkare och platschefer samt slåss om dessa med andra företag. Vårt samarbete med Arbetsförmedlingen är inte särskilt aktivt, då vi genom åren inte lyckats den vägen, de kan möjligen vara till hjälp i de fall vi vill rekrytera icke utbildade hantverkare/nyanlända. De vi lyckas rekrytera går i huvudsak genom kontakter hos våra anställda och även genom sociala medier, säger Carin Stoeckmann.

Att Arbetsförmedlingen inte fungerar optimalt är en uppfattning som Niklas Karlsson delar.

– Det är märkligt att Arbetsförmedlingen betalar tillbaka miljonbelopp som de inte kunnat använda samtidigt som näringslivet skriker efter arbetskraft. Jag är en vän av AF men här måste det fungera bättre, säger Niklas Karlsson.

En annan fråga som lyftes kopplat till rekrytering var den om mångfald.

– Vi finns i en bransch med i princip noll kvinnor. Vi anställer gärna kvinnor och ger även nyanlända en chans att komma in på arbetsmarknaden via oss. Men så snart det blir lågkonjunktur, och det svänger fort i vår bransch, så är det turordningen med sist in/först ut som gäller och då tappar vi dem. Det måste till förändringar i LAS så att mångfalden inte slås ut vid nästa lågkonjunktur, säger Carin Stoeckmann.

Kvalitet i lagar och föreskrifter var ytterligare en fråga som diskuterades.

– Jag är en vän av personalliggare i vår bransch men Skatteförfarandelagen slår fel. När redovisning av arbetsgivardeklaration nu ska ske på individnivå och bemanningsföretagen inte ligger med som egna arbetsgivare i personalliggarna tappar man den så viktiga kopplingen. Alla arbetsgivare ska synas och inga ska kunna gå under radarn, säger Carin Stoeckmann.

Frågan intresserade Niklas Karlsson som lovade ta den vidare.

– Om det är lagstiftningen det är fel på då är det lagstiftarna som ska ta tag i frågan och eventuellt ändra. Låt mig titta på det, säger Niklas Karlsson.

Carin Stoeckmann påpekade att samma problematik finns i den föreslagna Entreprenörsansvarslagen. Där är också bemanningsföretagen undantagna men här finns även problem med alldeles för korta handläggningstider i det fall entreprenören behöver agera, samt stora oklarheter i huruvida kollektivavtalsenliga processer ska gå före lag eller ej. Gör de inte det, kan kraften i kollektivavtalen minska och bli mindre attraktiva, något som varken gynnar arbetsgivare eller fackliga organisationer.

Avslutningsvis tog Carin Stoeckmann upp den närmast eviga frågan om behovet av regelförenklingar.

– Regelkrånglet ökar konstant och är ett stort hinder för tillväxt. Regler behövs men vi ser allt mer av sådana som inte leder framåt utan i stället bara blir tung administration utan något mervärde. Det här är en av de viktigaste frågorna för SME-företag, säger Carin Stoeckmann.

Niklas Karlsson förstod problematiken men kunde inte utlova något än att försöka öppna dörrar.

– Det krävs att någon tar tag i det! säger Niklas Karlsson.

Eva Frisk

EntreprenörskapKompetensförsörjning
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist