Buss och Linda Uddenäs

Linda Uddenäs, rekryteringsstrateg på Nobina. 

Nobina: ”Vi behöver 150 bussförare i Skåne”

NYHET Publicerad

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Nobina, nordens största kollektivstrafiksoperatör, är ett företag som i dag skriker efter kompetens. Med sina 7000 anställda i Sverige är de ändå i stort behov av fler bussförare. ”Vi kommer att behöva anställa omkring 150 bussförare fram till sommaren bara i Skåne”, säger Linda Uddenäs, rekryteringsstrateg på Nobina.

En välfungerande kollektivtrafik blir allt viktigare som ett steg för minskad biltrafik och ett mer miljövänligt resande. Kollektivtrafiken är framtiden, ändå fattas den framtida kompetensen. Bristen på bussförare är stor i hela landet men speciellt i storstäderna. En anledning till den akuta bristen på bussförare är generationsskiftesproblematiken då 2600 bussförare förväntas ha gått/gå i pension mellan år 2018 och 2020. 

Nobina

Linda Uddenäs, rekryteringsstrateg på Nobina. 

– Hos Nobina finns framtidsyrken. Vi skapar en ökad rörlighet, minskad miljöbelastning som också i längden ger lägre samhällskostnader. Att göra vardagen mer miljövänlig är ett måste i framtiden. Nobina kan göra det möjligt men för det behöver vi fler bussförare, säger Linda Uddenäs, rekryteringsstrateg på Nobina. 

Linda Uddenäs tror att det kommer krävas långsiktiga och offentliga satsningar i samarbete med transportbranschen för att lösa den här situationen. Nobina gör nu en satsning tillsammans med Yrkesakademin och Malmökraft för att hitta rätt kompetens. Eftersom Nobina kan påvisa ett stort personalbehov med trygga anställningsformer har de tillsammans med Arbetsförmedlingen och Yrkesakademin påbörjat rekryteringutbildningar. Nobina riktar interna resurser både innan och under utbildningen. Efter avslutad utbildning blir deltagarna anställda hos Nobina. Fler initiativ likt detta är vad som Linda Uddenäs tror kan vara lösningen.  

– För oss handlar det också om att kombinera efterfrågan på bussförare med samhällsnyttan. Många står idag utan jobb och vi skriker efter bussförare. Den samhällsekvationen går inte ihop, på något sätt måste vi lösa missmatchningen på arbetsmarknaden. Samhällsekvationen är ingen lätt uppgift att lösa men jag tror att det krävs en insats där vi tillsammans med resten av branschen och myndigheter jobbar för att hitta ryggraden. Idag jobbar vi aktivt med att hitta nya rekryteringskanaler för att täcka våra personalbehov, i många bäckar små jobbar vi fram nya vägar men det räcker inte. Ska vi lösa ekvationen och hitta en långsiktig och hållbar struktur tror jag fokus måste ligga i att just skapa ryggraden. Idag är vi 7000 anställda i Sverige och lyckas vi fylla vårt behov kommer Nobina utöka sin organisation med ytterligare 1500 medarbetare i Sverige under 2020, där ca hälften gått från arbetslöshet in i utbildning. Bara i Skåne kommer vi att behöva anställa omkring 150 nya bussförare, säger Linda Uddenäs.  

Transportföretagen, som organiserar en tredjedel av bussbolagen i Sverige, menar att rekryteringsbehovet i Skåne är stort. En undersökning de gjorde 2018 visar att sex av tio företag med rekryteringsbehov, som försökt rekrytera bussförare det senaste året, har haft svårigheter. 

Tommy Nilsson2

Tommy Nilsson, Transportföretagen.

– Behovet av bussförare är stort i hela landet, dock är behovet märkbart större i Skåne då kollektivtrafiken här de senaste åren här expanderat väldigt. Det gör att antalet platser inom vuxenutbildningarna behöver utökas. Vi skulle gärna se en fortsatt och långsiktig utbyggnad av yrkesvux och yrkeshögskolan, kanske kan en körkortsutbildning integreras i gymnasieutbildningen. Det skulle öka ungas anställningsbarhet och bidra till att förändra bilden av yrkesutbildningar vilket är av stor betydelse för transportnäringen, säger Tommy Nilsson från Transportföretagen i Skåne.

Bussförarbehovet har många negativa konsekvenser. Transportersektorn är en förutsättning för att vårt samhälle ska fungera och för att lyckas minska utsläppen spelar bussen en central roll. Den flexibilitet som bussen erbjuder ger också en rörlighet som göra det lättare att bo, studera eller jobba på annan ort. Även turismen drabbas hårt då bussen är ett grundläggande transportmedel för besöksnäringen som utgör en viktig och växande del av svensk ekonomi. 

Ellen Dahl

Ellen Dahl, Svenskt Näringsliv i Malmö.

– Vi på Svenskt Näringsliv tar branchorganisationens och medlemsföretagens problematik på allvar och arbetar aktivt med att exempelvis sluta kompetensglappet genom att föra skolan och näringslivet närmre varandra. Samtidigt som bristen är oroande tror jag vi ska se möjligheterna här, utökade bussförarutbildningar skulle kunna bidra till snabbare etableringar på arbetsmarknaden, kan leda till en ökad integrering i samhället och skapar många arbetstillfällen över hela landet, säger Ellen Dahl på Svenskt Näringsliv Skåne.

Läs mer
  • Transportföretagens riksrapport 2020: Tempen på motorbranschen
  • Transportföretagens sajt Vi kör är för dig som vill veta mer om transportnäringens yrkesprogram på gymnasiet, och yrkena som de leder till.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Hallå där, Ulrika Forsgren Högman

FÖRETAGSKLIMAT Vi har träffat Ulrika Forsgren Högman, ny förvaltningschef för kommunledningskontoret i Lomma kommun med ansvar även för kommunikation och näringslivsfrågor, för en kort intevju. Läs hennes tankar om sin roll här.
NYHET Publicerad:

Vi behöver kraftsamla för jobben

DEBATT De ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin är stora. Nu behöver Sverige införa ett ambitiöst program för att återstarta ekonomin och öka vår konkurrenskraft inför framtiden, skriver Jan-Olof Jacke, vd på Svenskt Näringsliv, och Carina Centrén, regionchef Svenskt Näringsliv Skåne, i denna debattartikel.
NYHET Publicerad:

Bluffaktura – så här gör du

SÄKERHET Bluffakturor är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Här får du tips på hur du hanterar en bluffaktura.
NYHET Publicerad:

Så undviker du bluffakturor och vd-bedrägerier

SÄKERHET Bluffakturor och internetbedrägerier är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel, listar sina bästa tips för hantering av bluffakturor och vd-bedrägerier. 
NYHET Publicerad:

Flygplatschef tror på framtiden – men det kan ta tid att komma tillbaka

CORONAKRISEN När coronakrisen slog till försvann 99 procent av alla passagerare från Malmö Airport. I avgångshallen, som normalt brukar eka av liv, är det allt som oftast tomt. Men nu börjar resandet så sakteliga komma igång igen med fler avgångar och fler passagerare. ”Det finns en lust och en önskan efter att resa och den kommer inte att försvinna”, säger flygplatschefen Peter Weinhandl.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

Så stöttar TRR företag som står inför omställning

VARSEL Att vara företagsledare och chef har alltid sina utmaningar, men för många är det tuffare än någonsin just nu. Marie Killander, regionchef för TRR i Skåne, berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning. 
NYHET Publicerad:

Så tycker Skånes företagare om sin kommun

FÖRETAGSKLIMAT Företagsklimatet i Skåne har försämrats och det även innan coronakrisen. I Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning får 18 kommuner i Skåne ett sämre sammanfattande omdöme av företagen jämfört med året innan. Bara 11 får ett bättre betyg. Samtidigt är det allt färre kommuner som får ett riktigt lågt betyg. Enbart en kommun hamnar under gränsen för ett godtagbart företagsklimat.
NYHET Publicerad:

Stöden måste nå ut!

KOMMENTAR Under coronakrisen är det många företagare som kämpar för sin överlevanad. En ny undersökning visar att en stor andel av företagen redan har, eller kommer att, utnyttja de olika stödpaketen. Men om de inte förlängs riskerar vi fler konkurser och neddragningar.
NYHET Publicerad:

Företagen i Skåne tror på fortsatt nedgång

WEBBINARIUM En rekordstor andel företag i Skåne har upplevt sjunkande produktion och försäljning det senaste halvåret. Det visar Svenskt Näringslivs senaste företagarpanel. Få av dem tror på en snabb återhämtning. Fyra av tio tror att nedgången kommer att fortsätta de kommande sex månaderna. Detta presenterades vid ett webbinarium om det ekonomiska läget nyligen.
NYHET Publicerad:

Fyra av fem företag i Skåne har lägre produktion än normalt

CORONA De ekonomiska effekterna av coronakrisen är fortsatt stora. Det visar en undersökning bland 426 medlemsföretag i Svenskt Näringsliv. Bara 17 procent av företagen uppger att de använder hela sin normala produktionskapacitet.
NYHET Publicerad:

TSL redo att stötta vid omställning

ARBETSMARKNAD Coronakrisen tvingar just nu många företag runt om i landet till både permitteringar och varsel och på TSL Trygghetsfonden står man nu redo. "Vår verksamhet är designad för att klara stora ökningar av antalet uppsagda, men detta är en extrem situation. Därför har vi skalat upp resurserna och justerat våra verksamhetsprocesser så att vi kan hantera alla de som kommer att behöva hjälp till nytt jobb", säger Katina Korlevska, TSL Trygghetsfonden region Syd.
NYHET Publicerad:

"Vi slåss för att kunna överleva”

GÄSTKRÖNIKA "Det gick så fort. Nästan över en natt började kunderna försvinna och avbokningarna trilla in. Vi restauranger befinner oss nu i en kris som vi aldrig har skådat tidigare. Varje dag går restauranger och hotell i graven, och med dem många arbetstillfällen, livsverk och drömmar. Får vi inte hjälp snart kommer mycket att gå förlorat." Så skriver stjärnkrögaren Tareq Taylor i en gästkrönika.
NYHET Publicerad:

Fler lokala åtgärder behövs för att mota krisen

CORONA Allt fler företag påverkas av coronakrisen. Mer än sju av tio företag i Skåne upplever nu att försäljningen har minskat. Det visar en ny undersökning bland Svenskt Näringslivs medlemmar. ”Läget är extremt allvarligt. Många företag som i grunden är livskraftiga har nu stora och akuta problem”, säger Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Krisen tvingade Altitude Meetings att ställa om

FÖRETAGSAMHET Få företag är oberörda av den kris som följt i coronavirusets spår, men vissa branscher drabbas hårdare än andra. Altitude Meetings i Malmö arrangerar möten, konferenser och events och har på kort tid tappat i stort sett alla bokningar i sina lokaler. Nu paketerar de om sina erbjudanden för att fungera digitalt. "Det viktiga är att inte stanna upp utan att fortsätta framåt, om än i andra former", säger vd Yasemin Arhan Modéer.
NYHET Publicerad:

Läget är akut – nu måste jobben räddas

KOMMENTAR De ekonomiska konsekvenserna av coronakrisen drabbar oss i ett rasande tempo, med varsel, permitteringar och konkurser. Nu behövs åtgärder, i ett lika högt tempo. Snabbhet måste gå före perfektion, som Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke påpekade på en presskonferens häromdagen. Det handlar om att rädda jobben och företagen.
NYHET Publicerad:

Få medlemsstöd i hanteringen av Coronakrisen

CORONAKRISEN Hur kan du som företagare och arbetsgivare bäst hantera Corona-krisen? Vilken hjälp finns att få? Och hur kan få nytta av korttidspermitteringen och de andra åtgärder som presenterats i de olika stödpaketen? Flera av våra medlemsorganisationer erbjuder nu webinarier där du som företagare kan få hjälp att orientera sig i dessa frågor.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Så vill länsstyrelsen mildra krisen

CORONA Coronakrisen har lett till en akut situation för många företag runt om i landet, och det är viktigt att alla hjälper till att dämpa fallet. Nyligen gick Svenskt Näringsliv ut med förslag på vad kommuner, regioner och länsstyrelser kan göra. Länsstyrelsen i Skåne har redan implementerat en del förslag, och fler är på gång.
NYHET Publicerad:

Det gör Skånes kommuner för att stötta företagen i coronakrisen

CORONA Från såväl nationellt som lokalt håll genomförs nu många åtgärder för att mildra krisen som följer i coronavirusets spår. Om du är intresserad av vad som görs i just din kommun så samlar vi här länkar till de åtgärder som är beslutade runt om i Skåne.