Buss och Linda Uddenäs

Linda Uddenäs, rekryteringsstrateg på Nobina. 

Nobina: ”Vi behöver 150 bussförare i Skåne”

NYHET Publicerad

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Nobina, nordens största kollektivstrafiksoperatör, är ett företag som i dag skriker efter kompetens. Med sina 7000 anställda i Sverige är de ändå i stort behov av fler bussförare. ”Vi kommer att behöva anställa omkring 150 bussförare fram till sommaren bara i Skåne”, säger Linda Uddenäs, rekryteringsstrateg på Nobina.

En välfungerande kollektivtrafik blir allt viktigare som ett steg för minskad biltrafik och ett mer miljövänligt resande. Kollektivtrafiken är framtiden, ändå fattas den framtida kompetensen. Bristen på bussförare är stor i hela landet men speciellt i storstäderna. En anledning till den akuta bristen på bussförare är generationsskiftesproblematiken då 2600 bussförare förväntas ha gått/gå i pension mellan år 2018 och 2020. 

Nobina

Linda Uddenäs, rekryteringsstrateg på Nobina. 

– Hos Nobina finns framtidsyrken. Vi skapar en ökad rörlighet, minskad miljöbelastning som också i längden ger lägre samhällskostnader. Att göra vardagen mer miljövänlig är ett måste i framtiden. Nobina kan göra det möjligt men för det behöver vi fler bussförare, säger Linda Uddenäs, rekryteringsstrateg på Nobina. 

Linda Uddenäs tror att det kommer krävas långsiktiga och offentliga satsningar i samarbete med transportbranschen för att lösa den här situationen. Nobina gör nu en satsning tillsammans med Yrkesakademin och Malmökraft för att hitta rätt kompetens. Eftersom Nobina kan påvisa ett stort personalbehov med trygga anställningsformer har de tillsammans med Arbetsförmedlingen och Yrkesakademin påbörjat rekryteringutbildningar. Nobina riktar interna resurser både innan och under utbildningen. Efter avslutad utbildning blir deltagarna anställda hos Nobina. Fler initiativ likt detta är vad som Linda Uddenäs tror kan vara lösningen.  

– För oss handlar det också om att kombinera efterfrågan på bussförare med samhällsnyttan. Många står idag utan jobb och vi skriker efter bussförare. Den samhällsekvationen går inte ihop, på något sätt måste vi lösa missmatchningen på arbetsmarknaden. Samhällsekvationen är ingen lätt uppgift att lösa men jag tror att det krävs en insats där vi tillsammans med resten av branschen och myndigheter jobbar för att hitta ryggraden. Idag jobbar vi aktivt med att hitta nya rekryteringskanaler för att täcka våra personalbehov, i många bäckar små jobbar vi fram nya vägar men det räcker inte. Ska vi lösa ekvationen och hitta en långsiktig och hållbar struktur tror jag fokus måste ligga i att just skapa ryggraden. Idag är vi 7000 anställda i Sverige och lyckas vi fylla vårt behov kommer Nobina utöka sin organisation med ytterligare 1500 medarbetare i Sverige under 2020, där ca hälften gått från arbetslöshet in i utbildning. Bara i Skåne kommer vi att behöva anställa omkring 150 nya bussförare, säger Linda Uddenäs.  

Transportföretagen, som organiserar en tredjedel av bussbolagen i Sverige, menar att rekryteringsbehovet i Skåne är stort. En undersökning de gjorde 2018 visar att sex av tio företag med rekryteringsbehov, som försökt rekrytera bussförare det senaste året, har haft svårigheter. 

Tommy Nilsson2

Tommy Nilsson, Transportföretagen.

– Behovet av bussförare är stort i hela landet, dock är behovet märkbart större i Skåne då kollektivtrafiken här de senaste åren här expanderat väldigt. Det gör att antalet platser inom vuxenutbildningarna behöver utökas. Vi skulle gärna se en fortsatt och långsiktig utbyggnad av yrkesvux och yrkeshögskolan, kanske kan en körkortsutbildning integreras i gymnasieutbildningen. Det skulle öka ungas anställningsbarhet och bidra till att förändra bilden av yrkesutbildningar vilket är av stor betydelse för transportnäringen, säger Tommy Nilsson från Transportföretagen i Skåne.

Bussförarbehovet har många negativa konsekvenser. Transportersektorn är en förutsättning för att vårt samhälle ska fungera och för att lyckas minska utsläppen spelar bussen en central roll. Den flexibilitet som bussen erbjuder ger också en rörlighet som göra det lättare att bo, studera eller jobba på annan ort. Även turismen drabbas hårt då bussen är ett grundläggande transportmedel för besöksnäringen som utgör en viktig och växande del av svensk ekonomi. 

Ellen Dahl

Ellen Dahl, Svenskt Näringsliv i Malmö.

– Vi på Svenskt Näringsliv tar branchorganisationens och medlemsföretagens problematik på allvar och arbetar aktivt med att exempelvis sluta kompetensglappet genom att föra skolan och näringslivet närmre varandra. Samtidigt som bristen är oroande tror jag vi ska se möjligheterna här, utökade bussförarutbildningar skulle kunna bidra till snabbare etableringar på arbetsmarknaden, kan leda till en ökad integrering i samhället och skapar många arbetstillfällen över hela landet, säger Ellen Dahl på Svenskt Näringsliv Skåne.

Läs mer
  • Transportföretagens riksrapport 2020: Tempen på motorbranschen
  • Transportföretagens sajt Vi kör är för dig som vill veta mer om transportnäringens yrkesprogram på gymnasiet, och yrkena som de leder till.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Fler lokala åtgärder behövs för att mota krisen

CORONA Allt fler företag påverkas av coronakrisen. Mer än sju av tio företag i Skåne upplever nu att försäljningen har minskat. Det visar en ny undersökning bland Svenskt Näringslivs medlemmar. ”Läget är extremt allvarligt. Många företag som i grunden är livskraftiga har nu stora och akuta problem”, säger Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Krisen tvingade Altitude Meetings att ställa om

FÖRETAGSAMHET Få företag är oberörda av den kris som följt i coronavirusets spår, men vissa branscher drabbas hårdare än andra. Altitude Meetings i Malmö arrangerar möten, konferenser och events och har på kort tid tappat i stort sett alla bokningar i sina lokaler. Nu paketerar de om sina erbjudanden för att fungera digitalt. "Det viktiga är att inte stanna upp utan att fortsätta framåt, om än i andra former", säger vd Yasemin Arhan Modéer.
NYHET Publicerad:

Läget är akut – nu måste jobben räddas

KOMMENTAR De ekonomiska konsekvenserna av coronakrisen drabbar oss i ett rasande tempo, med varsel, permitteringar och konkurser. Nu behövs åtgärder, i ett lika högt tempo. Snabbhet måste gå före perfektion, som Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke påpekade på en presskonferens häromdagen. Det handlar om att rädda jobben och företagen.
NYHET Publicerad:

Få medlemsstöd i hanteringen av Coronakrisen

CORONAKRISEN Hur kan du som företagare och arbetsgivare bäst hantera Corona-krisen? Vilken hjälp finns att få? Och hur kan få nytta av korttidspermitteringen och de andra åtgärder som presenterats i de olika stödpaketen? Flera av våra medlemsorganisationer erbjuder nu webinarier där du som företagare kan få hjälp att orientera sig i dessa frågor.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Så vill länsstyrelsen mildra krisen

CORONA Coronakrisen har lett till en akut situation för många företag runt om i landet, och det är viktigt att alla hjälper till att dämpa fallet. Nyligen gick Svenskt Näringsliv ut med förslag på vad kommuner, regioner och länsstyrelser kan göra. Länsstyrelsen i Skåne har redan implementerat en del förslag, och fler är på gång.
NYHET Publicerad:

Det gör Skånes kommuner för att stötta företagen i coronakrisen

CORONA Från såväl nationellt som lokalt håll genomförs nu många åtgärder för att mildra krisen som följer i coronavirusets spår. Om du är intresserad av vad som görs i just din kommun så samlar vi här länkar till de åtgärder som är beslutade runt om i Skåne.
NYHET Publicerad:

Ung Företagsamhet Skåne lanserar digital tävlingsdag med anledning av corona

NYTT FORMAT I tider då många aktiviteter och fysiska möten ställs in behöver vi hitta nya lösningar för att kunna leverera saker i ett passande format. Då passar Ung Företagsamhet på att ställa om hela sin tävlingsdag i Skåne till ett digitalt format. 
NYHET Publicerad:

Lokala åtgärder mot coronakrisen

CORONA Många företag drabbas nu hårt av den rådande coronakrisen. Det behövs kraftfulla och snabba åtgärder för att dämpa fallet. På lokal nivå finns det åtgärder som kommuner, regioner och länsstyrelser kan göra för att mildra effekterna av krisen. Vi har listat ett antal förslag till åtgärder. 
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Samverkan i en tid av oro

LIKVIDITET Svenskt Näringsliv skrev i måndags till regeringen och la fram en rad konstruktiva förslag som behöver komma på plats för att stötta företagen i den rådande kris som är på grund av covid-19.
NYHET Publicerad:

Skåne behöver fler företagsamma kvinnor! 

FÖRETAGSAMHET I  Skåne är 12 procent av befolkningen företagsamma. Denna siffra måste bli högre, framför allt bland kvinnor där andelen bara är 7,8 procent. Detta kräver bättre förutsättningar att driva företag i de kvinnodominerade branscherna. 
NYHET Publicerad:

Här är Skånes mest företagsamma kommuner

FÖRETAGSAMHET Skåne har landets sjätte högsta företagsamhet. Båstad har länets mest företagsamma befolkning medan andelen företagsamma personer ökat mest i Perstorp, Vellinge och Ängelholms kommun. Samtidigt minskar företagsamheten bland de yngre och befinner sig nu på en historiskt låg nivå. Det framgår av en ny undersökning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Inställt vårmöte för NSD Södra regionen

KONFERENS Arbetsgruppen för NSD Södra regionen har beslutat att inte arrangera något möte för medlemmarna under våren 2020.
NYHET Publicerad:

Ta chansen att påverka företagsklimatet i din kommun!

FÖRETAGSKLIMAT Den 2 januari skickades årets enkät om det lokala företagsklimatet ut till cirka 60 000 företag i Sverige. Det är ni företagare som kan ge oss de rätta svaren, detta så att vi tillsammans kan fortsätta arbetet med att förbättra och utveckla företagsklimatet i länet och din kommun.
NYHET Publicerad:

Så påverkas ditt företag av Brexit

BREXIT Vad innebär Brexit rent konkret för dig som företagare? Vi hjälper dig att på ett tidseffektivt sätt få koll på vad du som handlar med, eller investerar i, Storbritannien behöver göra för att förbereda dig för kommande förändringar. 
NYHET Publicerad:

Lantbrukare om den tidskrävande ansökningsprocessen: “Oacceptabelt”

REGELKRÅNGEL För lantbrukare som vill expandera sin verksamhet är proceduren om att godkännas som tillståndspliktig verksamhet oerhört kostsam och tidskrävande. Många företagare expanderar därför sin verksamhet upp till gränsen för tillståndsplikt. Detta skapar ett tillstånd för företagen att stanna i sin utveckling istället för att expandera. Mattias Espert, Smågris Syd AB och Making Bacon AB utanför Trelleborg, menar att myndigheter borde se mer positivt på nyetableringar i vissa områden för en levande landsbygd med jobb och infrastruktur, istället för att se det som en belastning för samhället. 
NYHET Publicerad:

Svedala och Skurup deltar i program för att utveckla företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT Svedala och Skurup är två av elva kommuner som under 2020 kommer att delta i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram. Programmet, vars syfte är att förbättra det lokala företagsklimatet genom att utveckla arbetet kring ledarskap, kommunikation, digitalisering och myndighetsutövning, startar nu under våren.
NYHET Publicerad:

Nobina: ”Vi behöver 150 bussförare i Skåne”

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Nobina, nordens största kollektivstrafiksoperatör, är ett företag som i dag skriker efter kompetens. Med sina 7000 anställda i Sverige är de ändå i stort behov av fler bussförare. ”Vi kommer att behöva anställa omkring 150 bussförare fram till sommaren bara i Skåne”, säger Linda Uddenäs, rekryteringsstrateg på Nobina.