Buss och Linda Uddenäs

Linda Uddenäs, rekryteringsstrateg på Nobina. 

Nobina: ”Vi behöver 150 bussförare i Skåne”

NYHET Publicerad

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Nobina, nordens största kollektivstrafiksoperatör, är ett företag som i dag skriker efter kompetens. Med sina 7000 anställda i Sverige är de ändå i stort behov av fler bussförare. ”Vi kommer att behöva anställa omkring 150 bussförare fram till sommaren bara i Skåne”, säger Linda Uddenäs, rekryteringsstrateg på Nobina.

En välfungerande kollektivtrafik blir allt viktigare som ett steg för minskad biltrafik och ett mer miljövänligt resande. Kollektivtrafiken är framtiden, ändå fattas den framtida kompetensen. Bristen på bussförare är stor i hela landet men speciellt i storstäderna. En anledning till den akuta bristen på bussförare är generationsskiftesproblematiken då 2600 bussförare förväntas ha gått/gå i pension mellan år 2018 och 2020. 

Nobina

Linda Uddenäs, rekryteringsstrateg på Nobina. 

– Hos Nobina finns framtidsyrken. Vi skapar en ökad rörlighet, minskad miljöbelastning som också i längden ger lägre samhällskostnader. Att göra vardagen mer miljövänlig är ett måste i framtiden. Nobina kan göra det möjligt men för det behöver vi fler bussförare, säger Linda Uddenäs, rekryteringsstrateg på Nobina. 

Linda Uddenäs tror att det kommer krävas långsiktiga och offentliga satsningar i samarbete med transportbranschen för att lösa den här situationen. Nobina gör nu en satsning tillsammans med Yrkesakademin och Malmökraft för att hitta rätt kompetens. Eftersom Nobina kan påvisa ett stort personalbehov med trygga anställningsformer har de tillsammans med Arbetsförmedlingen och Yrkesakademin påbörjat rekryteringutbildningar. Nobina riktar interna resurser både innan och under utbildningen. Efter avslutad utbildning blir deltagarna anställda hos Nobina. Fler initiativ likt detta är vad som Linda Uddenäs tror kan vara lösningen.  

– För oss handlar det också om att kombinera efterfrågan på bussförare med samhällsnyttan. Många står idag utan jobb och vi skriker efter bussförare. Den samhällsekvationen går inte ihop, på något sätt måste vi lösa missmatchningen på arbetsmarknaden. Samhällsekvationen är ingen lätt uppgift att lösa men jag tror att det krävs en insats där vi tillsammans med resten av branschen och myndigheter jobbar för att hitta ryggraden. Idag jobbar vi aktivt med att hitta nya rekryteringskanaler för att täcka våra personalbehov, i många bäckar små jobbar vi fram nya vägar men det räcker inte. Ska vi lösa ekvationen och hitta en långsiktig och hållbar struktur tror jag fokus måste ligga i att just skapa ryggraden. Idag är vi 7000 anställda i Sverige och lyckas vi fylla vårt behov kommer Nobina utöka sin organisation med ytterligare 1500 medarbetare i Sverige under 2020, där ca hälften gått från arbetslöshet in i utbildning. Bara i Skåne kommer vi att behöva anställa omkring 150 nya bussförare, säger Linda Uddenäs.  

Transportföretagen, som organiserar en tredjedel av bussbolagen i Sverige, menar att rekryteringsbehovet i Skåne är stort. En undersökning de gjorde 2018 visar att sex av tio företag med rekryteringsbehov, som försökt rekrytera bussförare det senaste året, har haft svårigheter. 

Tommy Nilsson2

Tommy Nilsson, Transportföretagen.

– Behovet av bussförare är stort i hela landet, dock är behovet märkbart större i Skåne då kollektivtrafiken här de senaste åren här expanderat väldigt. Det gör att antalet platser inom vuxenutbildningarna behöver utökas. Vi skulle gärna se en fortsatt och långsiktig utbyggnad av yrkesvux och yrkeshögskolan, kanske kan en körkortsutbildning integreras i gymnasieutbildningen. Det skulle öka ungas anställningsbarhet och bidra till att förändra bilden av yrkesutbildningar vilket är av stor betydelse för transportnäringen, säger Tommy Nilsson från Transportföretagen i Skåne.

Bussförarbehovet har många negativa konsekvenser. Transportersektorn är en förutsättning för att vårt samhälle ska fungera och för att lyckas minska utsläppen spelar bussen en central roll. Den flexibilitet som bussen erbjuder ger också en rörlighet som göra det lättare att bo, studera eller jobba på annan ort. Även turismen drabbas hårt då bussen är ett grundläggande transportmedel för besöksnäringen som utgör en viktig och växande del av svensk ekonomi. 

Ellen Dahl

Ellen Dahl, Svenskt Näringsliv i Malmö.

– Vi på Svenskt Näringsliv tar branchorganisationens och medlemsföretagens problematik på allvar och arbetar aktivt med att exempelvis sluta kompetensglappet genom att föra skolan och näringslivet närmre varandra. Samtidigt som bristen är oroande tror jag vi ska se möjligheterna här, utökade bussförarutbildningar skulle kunna bidra till snabbare etableringar på arbetsmarknaden, kan leda till en ökad integrering i samhället och skapar många arbetstillfällen över hela landet, säger Ellen Dahl på Svenskt Näringsliv Skåne.

Läs mer
  • Transportföretagens riksrapport 2020: Tempen på motorbranschen
  • Transportföretagens sajt Vi kör är för dig som vill veta mer om transportnäringens yrkesprogram på gymnasiet, och yrkena som de leder till.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Så påverkas ditt företag av Brexit

BREXIT Vad innebär Brexit rent konkret för dig som företagare? Vi hjälper dig att på ett tidseffektivt sätt få koll på vad du som handlar med, eller investerar i, Storbritannien behöver göra för att förbereda dig för kommande förändringar. 
NYHET Publicerad:

Lantbrukare om den tidskrävande ansökningsprocessen: “Oacceptabelt”

REGELKRÅNGEL För lantbrukare som vill expandera sin verksamhet är proceduren om att godkännas som tillståndspliktig verksamhet oerhört kostsam och tidskrävande. Många företagare expanderar därför sin verksamhet upp till gränsen för tillståndsplikt. Detta skapar ett tillstånd för företagen att stanna i sin utveckling istället för att expandera. Mattias Espert, Smågris Syd AB och Making Bacon AB utanför Trelleborg, menar att myndigheter borde se mer positivt på nyetableringar i vissa områden för en levande landsbygd med jobb och infrastruktur, istället för att se det som en belastning för samhället. 
NYHET Publicerad:

Svedala och Skurup deltar i program för att utveckla företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT Svedala och Skurup är två av elva kommuner som under 2020 kommer att delta i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram. Programmet, vars syfte är att förbättra det lokala företagsklimatet genom att utveckla arbetet kring ledarskap, kommunikation, digitalisering och myndighetsutövning, startar nu under våren.
NYHET Publicerad:

Nobina: ”Vi behöver 150 bussförare i Skåne”

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Nobina, nordens största kollektivstrafiksoperatör, är ett företag som i dag skriker efter kompetens. Med sina 7000 anställda i Sverige är de ändå i stort behov av fler bussförare. ”Vi kommer att behöva anställa omkring 150 bussförare fram till sommaren bara i Skåne”, säger Linda Uddenäs, rekryteringsstrateg på Nobina.
NYHET Publicerad:

Så får du bättre pejl på gymnasievalet

UTBILDNING Under de närmaste veckorna ska Skånes niondeklassare välja gymnasieprogram inför nästa läsår. För att hjälpa dem att göra genomtänkta val visar Svenskt Näringsliv hur elever från olika gymnasieprogram har klarat sig på arbetsmarknaden med siffror från Ekonomifaktas Gymnasiepejl.
NYHET Publicerad:

Hallå där Kamilla, ny tillväxtchef i Sjöbo kommun

FÖRETAGSKLIMAT Sjöbo kommun har fått en helt ny avdelning, tillväxtavdelningen, för att med befintliga resurser kunna arbeta mer sammanhållet kring tillväxtfrågor. Kamilla Danielsson är sedan den 1 oktober 2019 chef över den nya avdelningen.
NYHET Publicerad:

Året som gått i bilder

2019 Tack för allt engagemang, alla möten och samtal under året som gått! Vi har satt samman ett bildspel – ett urval av vad vi arbetat med under 2019 – håll till godo! Vi ser fram emot ett minst lika innehållsrikt 2020.
NYHET Publicerad:

Framtidens medarbetare och jobb under lupp på regional SYV-dag

ARBETSMARKNAD Kompetensbristen på den svenska arbetsmarknaden är ett stort problem för många av Svenskt Näringslivs medlemsföretag. Nyligen anordnades en SYV-dag i Malmö i syfte att hjälpa till att förse studie- och yrkesvägledare med uppdaterad information om olika branschers kompetensbehov. 
NYHET Publicerad:

Arbetsgivarfokus lockade 110 företag till Malmö

ARBETSGIVARDAGEN Den 25 november bjöd Svenskt Näringsliv in skånska arbetsgivare till en eftermiddag fullspäckad med föreläsningar och erfarenhetsutbyten. Arrangemanget lockade över 100 deltagare från olika företag. 
NYHET Publicerad:

Regelförbättring i fokus när näringsminister Baylan besöker Malmö

FÖRETAGSKLIMAT Malmö blev slutdestination för den resa näringsminister Ibrahim Baylan gjort genom Sverige med temat regelförenkling. 23 företag fick genom en hearing möjlighet att berätta om de problem de upplever och komma med förslag på förbättring. 
NYHET Publicerad:

“Tvätteri- och textilservicebranschen en del av lösningen på Sveriges integrationsutmaningar”

MÅNGFALD Nordens ledande textilserviceföretag Berendsen med omkring 1400 medarbetare i Sverige, huvudkontor i Malmö och 300 anställda i Skåne, arbetar aktivt för att öka mångfalden inom företaget. På deras 24 tvätterier i Sverige finns över 50 nationaliteter representerade. “Vi vill att våra anställda ska spegla samhället i stort”, säger Berendsens vd Johanna Persson. 
NYHET Publicerad:

Industrinatten – ett möte mellan skola och näringsliv

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För sjätte året i rad visar några av Skånes industriföretag upp vad den moderna industrin har att erbjuda. “Det är en utmaning att hitta kompetens som matchar industrins behov. Man behöver börja nedifrån – få fler ungdomar att fundera på olika yrken och förstå vilka olika kompetenser som industrin behöver” säger Pia Johansson, HR Business Partner på TePe Munhygienprodukter AB i Malmö, en av Industrinattens utställare.
NYHET Publicerad:

Malmöföretag: ”Vi utvecklar vården men motarbetas av gamla strukturer”

TILLGÄNGLIGHET År 2013 blev Malmöföretaget Min Doktor först i Sverige med att erbjuda digital läkarkontakt vid urinvägsinfektioner. I dag har man ett brett nationellt vårderbjudande och satsar på fysiska vårdmottagningar tillsammans med ICA och Apotek Hjärtat. Men trots att detta möjliggör ökad tillgänglighet, resurseffektivitet och högre kvalitet i primärvården så upplever företagets vd, Jonas Vig, svårigheter i samarbetet med det offentliga.
NYHET Publicerad:

Så för Eslöv skolan närmare näringslivet

SAMVERKAN Kompetensförsörjning är en stor utmaning för många kommuner i Skåne. Därför anordnandes Framtidsmötet i Eslöv i syfte att föra skola och näringsliv närmare varandra. Kommunens 400 åttondeklassare fick möjligheten till en tidig inblick i vad ett arbete faktiskt innebär. Företagen fick möjlighet att visa upp sig för eleverna och därefter väntade företagsbesök.  
NYHET Publicerad:

Malmöföretagares omställning till ett hållbart och klimatsmart arbete

MILJÖ Städ- och trädgårdsföretaget God Service har sedan de startade haft en väl integrerad miljöpolicy i verksamheten. Nu har de med hjälp av Miljöbron Skåne och Service Management Logisticsstudenten, Houman Atashpour, André Eliasson, Erzen Polozani och Fredrik Hammar växlat upp för att göra ytterligare miljösatsningar.
NYHET Publicerad:

Där gick startskottet för Ung Företagsamhet!

UNG FÖRETAGSAMHET Ett nytt läsår kickar igång och så också för Ung Företagsamhet. Än så länge har 2128 nya elever registrerat sig för att driva UF-företag. Under året kommer dessa få möjligheten att driva egna företag som en del av läroplanen. I september samlades eleverna för en kick-off i Kristianstad Arena för att peppas inför UF-året.
NYHET Publicerad:

ICA-handlare om otryggheten: ”Har investerat i säkerhetsförebyggande insatser för en miljon kronor” 

BUTIKSSTÖLDER Otryggheten att driva företag har idag kommit att bli ett stort problem för landets företagare. Problemen finns i näringslivets alla sektorer. Nästan sex av tio företag uppger att de har utsatts för brott under de senaste två åren. Några av de branscher som hittills drabbats hårdast är handel, besöksnäring, transporter och bygg. 
NYHET Publicerad:

Här är landets första krångelombudsman

FÖRETAGSKLIMATET Malin Johnsson är landets första krångelombudsman. Kommunalrådet Peter Danielsson (M) jobbar hårt för att minska regelkrånglet men anser att kommunen har hamnat i en återvändsgränd och vill därför testa något nytt.
NYHET Publicerad:

Näringslivet behöver ha stenkoll på EU

EU ”Trots vi varit medlemmar i EU sen 1995 har svensken fortfarande en tendens att se EU som ”dem”. Fortsätter vi så blir vårt konkurrensläge sämre.” Kommentaren fällde Anders Edholm, chef för EU-kontoret, när han träffade företagare, politiker och representanter för offentlig sektor i Skåne.
NYHET Publicerad:

Alla tjänar på att det går bra för företagen i Skåne

VÄLFÄRDSSKAPARNA Sedan vi på Svenskt Näringsliv presenterade årets ranking av företagsklimatet för länets alla kommuner har ledarskribenter och kommunpolitiker skickat med både ris och ros utifrån betydelsen av enkäten och rankingen. I den bästa av världar skulle det vara fantastiskt om undersökningen inte spelade någon roll eller skulle behövas därför att företagens betydelse i samhället och för vår välfärd var så självklar.