LogoLogo
LogoLogo
Nyhet17 september 2019

Nu börjar resan mot ett bättre företagsklimat i Hässleholms kommun

Hässleholms företagsklimat har gått från plats 68 år 2009 till att förra året hamna på plats 255. Nu siktar kommunen på ett förbättrat klimat för företagen i Hässleholm. Företagen och tjänstemän lyfter samarbete, vision och information som inspel för ett förbättrat företagsklimat.

Lena Wallentheim, Lars Johnsson, Stefan Larsson och Sandra Holm

Även om årets enkätsvar på Svenskt Näringslivs undersökning visar att Hässleholms kommun har fått ett bättre resultat än förra året, så pekar enkätsvaren på ett resultat för vad som räknas som under godtagbart. Resultaten var underlag för dialog mellan tjänstemän, politiker och företagare som diskuterade vilka konkreta åtgärder som måste vidtas för att förbättra företagsklimatet i kommunen.

– Det har varit ett par dystra år gällande rankingen. Hässleholm har goda förutsättningar, inte minst från vårt geografiska läge, tillgång till mark och många engagerade lokala aktörer, säger Lars Johnsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Fler företagsbesök

Under året har kommunen gjort ca 70 företagsbesök, något oppositionsråd Lena Wallentheim (S) skulle vilja ägna mer tid åt. Det är bra att politikerna kommer ut och möter kommunens företagare, menar hon.

Lena Wallentheim
Lena Wallentheim (S), oppositionsråd i Hässleholms kommun.

– Vi får helt enkelt ta oss i kragen och ägna oss ännu mer åt företagen i Hässleholms kommun. Vårt mål är att komma ut till företagen och samtala med dem. Det är viktigt för att företagsamheten ska växa här, säger Lena Wallentheim (S), oppositionsråd.

Låt framtidens aktörer ta plats

Jimmy Håkansson från Nyföretagarcentrum i Hässleholm tryckte på unga företagares roll i kommunen, och menar att ett fokusteam borde införas med djupare fokus i vad som behövs för att utveckla kommunen.

Jimmy Håkansson
Jimmy Håkansson, NyföretagarCentrum Hässleholm

– Jag tror att Hässleholm behöver ett ”dream team” – företagare i 35-årsåldern som är mitt uppe i karriären och i utvecklingen av sina verksamheter. Det är här vi har framtiden. Ett fokusteam med dem för djupare fokus i vad som behövs och hur vi utvecklar kommunen skulle vara bra, säger Jimmy Håkansson.

150 nya arbetstillfällen

Under 2020 kommer en underhållsdepå för Öresundstågen att ta i drift i Hässleholm. De 150 nya jobben som depån beräknas skapa är en enorm möjlighet för Hässleholms tillväxt och medborgare, menar Madeleine Leth, samordnare Hässleholms kommun.

– Detta skapar nya och attraktiva arbetstillfällen, ökar tillväxten och företag skapar nya affärsmöjligheter. Detta sätter Hässleholm på kartan som den knutpunkt och mötesplats vi är och vill stärka framöver, säger Madeleine Leth.

Jakten på en vision

En återkommande diskussionspunkt var bristen på en uppdaterad vision för kommun och för näringslivet, något både företagare och tjänstemän menar skulle underlätta arbetet mot en mer positiv attityd till företagandet i kommunen.

– Det har stor betydelse vilken uppfattning kommunen har för företagen. Jag tycker att det saknas en samsyn på var vi är på väg och tror att en gemensam samsyn i de stora frågorna kommer lyfta kommunens lokala företagsklimat. Dessutom har det varit en hel del negativ publicitet i media kring kommunen och dess agerande i olika frågor. I det fallet tror jag det är lätt att man svarar utifrån sin roll som privatperson och inte som företegare, säger Göran Berg, Swedsafe.

Jan-Olof Olofsson och Robert Olsson
Jan-Olof Olofsson, verksamhetsansvarig gymnasieskolan i Hässleholm, och Robert Olsson, HR-chef på Bergendahl Food AB.

Robert Olsson från Bergendahls Food menar att företagen själva också har en viktig uppgift i att sprida en positiv bild av Hässleholm och varför fler företag borde flytta dit.

– Vi företagare måste också börja sprida den positiva bilden av Hässleholm. Ett konkret exempel skulle kunna vara att vi under våra företagspresentationer väljer att presentera varför vi är i just Hässleholm, säger Robert Olsson, HR-chef på Bergendahls Food.

– En bidragande faktor till kommunens sjunkande företagsklimatresultat handlar om attityder till företagande. Eftersom attityder inte är statiska kommer vi nu börja resan mot ett bättre företagsklimat i Hässleholms kommun, avslutar Lars Johnsson, kommunstyrelsens ordförande.

Läs mer i bifogade presentationer och underlag från dagen nedan.

Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist