NYHET3 mars 2021

Oacceptabla skillnader i hur företagen bemöts av kommunerna 

Nästan alla kommuner i Skåne har som mål att förbättra sitt företagsklimat. Med fler och växande företag kommer också fler jobb, ökade skatteintäkter och bättre välfärd.

Restaurangen i NNR:s granskning bedöms av de skånska kommunerna få betala en årlig avgift på 1 400 kronor i den billigaste kommunen och 18 100 kronor i den dyraste. ”Så stora skillnader är oacceptabla” skriver författarna till debattartikeln.

Att kommunerna erbjuder en god service och förutsägbar regeltillämpning är grundläggande. En ny rapport från Näringslivets regelnämnd (NNR) visar tyvärr på hisnande skillnader mellan Skånes olika kommuner. Det gäller såväl i hur regelverken tillämpas, i vilken service som erbjuds och i vilka avgifter som företagen tvingas betala.

NNR:s granskning bygger på ett antal exempelärenden som landets kommuner har fått granska och bedöma. Restaurangen i NNR:s granskning bedöms av de skånska kommunerna få betala en årlig avgift på 1 400 kronor i den billigaste kommunen och 18 100 kronor i den dyraste. Det innebär att samma tjänst kan vara 13 gånger dyrare i en del av Skåne jämfört med en annan. Liknande skillnader syns även på andra områden. Avgiften för bygglovsexemplet bedöms variera mellan 7 000 och 189 000 kronor.

Så stora skillnader är oacceptabla. Avgifterna ska baseras på kommunernas egna kostnader, och det är svårt att förstå hur de kan vara 10-20 gånger dyrare i en kommun jämfört med en annan.

Vill kommunerna i Skåne vara en attraktiv plats för företagen behöver man granska hur företagen bemöts, hur tillstånd hanteras och hur tillsyn utförs.

Men det är inte bara kostnaden som varierar, utan även den service som kommunen ger. För den som vill etablera en ny verksamhet i en kommun krävs ofta många tillstånd, men bara en tredjedel av landets kommuner säger sig kunna ge en bedömning av totalkostnaden för alla avgifter innan ansökningshandlingarna skickas in. Givet att kostnaderna varierar så kraftigt mellan kommuner skapar det stor osäkerhet.

Att kommunerna kan ge en säker och rådgivande service kommer vara än viktigare i framtiden. Coronakrisen har fått stora effekter på näringslivet, och vi kommer alla behöva göra vårt yttersta för att återstarta ekonomin och jobbskapandet igen. Kommunerna spelar en viktig roll i att underlätta nya investeringsbeslut och satsningar.

Vill kommunerna i Skåne vara en attraktiv plats för företagen behöver man granska hur företagen bemöts, hur tillstånd hanteras och hur tillsyn utförs. Här kan alla bli lite bättre. Vi hjälper er gärna!

Skriven av:

Magnus Engelbäck, regionchef Företagarna Syd
Marie Enhörning, näringspolitisk expert Svensk Handel
August Liljeqvist, sakkunnig Näringslivets regelnämnd
Carola Netterlid, näringspolitisk rådgivare Svenskt Näringsliv Skåne
Helene Rosengren, regionchef LRF Skåne
Claes Sandvig, regionchef Visita Södra

Artikeln är tidigare publicerad i:

Kristianstadsbladet 24 februari 2021
Oacceptabla skillnader för företagen

Lokalt FöretagsklimatNäringslivets regelnämnd NNRSkåne
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist