David Andersson och Sven-Olof Bernhoff

David Andersson, vd Ecoera och Sven-Olof Bernhoff, vd Skånefrö, framför Europas största Pyrolyspanna P1500.

Österlenföretag vill göra allsvenskans fotbollsplaner miljövänliga

NYHET Publicerad

HÅLLBAR TILLVÄXT Viljan att förbättra klimatet växte under en längre tid fram hos Sven-Olof Bernhoff, vd för frö- och utsädesföretaget Skånefrö i Simrishamn. I dag tar företaget själv hand om sina restprodukter, som både blir till värme och till biokol som binder koldioxid. Hans nästa stora projekt är att fotbollen i Sverige ska spelas på planer som bidrar till ett bättre klimat. "Vår vision är att alla allsvenskans matcher ska spelas på naturgräs", säger Sven-Olof Bernhoff.

Skånefrö är ett företag med rötter. 1928 bildade Sven-Olof Bernhoffs morfar, Nils Svensson, företaget. Redan från starten sålde företaget gräsfrö och utsäde, vilket än i dag är huvudverksamheten. Ledordet är kvalité. I en undersökning av tidningen Råd & Rön utsågs ett av företagets gräsfrö till bäst-i-test.

Skånefrö

Sven-Olof Bernhoff, vd Skånefrö.

– Jämfört med billigare gräsfrön så växer våra frön mer på bredden, så att gräsmattan blir tjock, snarare än på höjden så att man måste klippa den hela tiden, säger Sven Olof Bernhoff.

På senare år har företagets portfölj utökats, med både klimatvänlig fjärrvärme och produktion av biokol. Att bidra till att minska mängden koldioxid i luften har blivit ett viktigt mål för företaget. Miljöintresset har växt fram genom åren, och det hela började med ett EU-projekt för att ta hand om restprodukterna från produktionen av frö och utsäde.

– Vi hade många som ville ta hand om våra restprodukter och elda upp dem, men det skapar svavel- och klorföreningar som släpps ut i luften. Vi ville göra det på ett mer miljövänligt sätt, säger Sven-Olof Bernhoff.

Inom EU-projektet lyckades man hitta ett sätt tillsammans med företaget Ecoera att blanda ut restprodukterna med andra ämnen, så att de skadliga ämnena inte frigjordes ut i luften när de eldades upp. På företagets två marker, en i Östra Tommarp och en i Hammenhög, finns nu fjärrvärmepannor som värmer både de egna anläggningarna och flera villor i samhällena runt omkring. Det första projektet stötte på flera hinder, med bland annat långa överklaganden.

– Bygget överklagades och till slut hamnade det i regeringsrätten, där vi till slut lyckades få ett positivt besked. Ett tag undrade jag om vi alls skulle kunna bygga värmepannan, säger Sven-Olof Bernhoff.

Bekymren stannade inte där. När bygget väl var igång visade sig att det fanns en miss i planeringen, vilket gjorde en del av byggnaden lite högre än tillåtet. Kommunen ville fatta beslut om omedelbart byggstopp, något som man till slut lyckades undvika. När några tjänstemän från EU kom på besök berättade dem att de, efter alla turer, bara väntade på ett brev från företaget om att de skulle ge upp. Nu blev det i stället avstampen till ett ännu större projekt.

– Eftersom plantorna binder lika mycket koldioxid när de växer som de släpper ut när de eldas upp fick vi ett koldioxidneutralt kretslopp. Men om vi ska klara klimatmålen behövs det mer. Då måste vi återföra koldioxid från atmosfären till jorden. Vi ville inte bara vara klimatneutrala utan klimatpositiva, säger Sven-Olof Bernhoff.

För att uppnå målet behövdes ny typ av pannor, pyrolyspannor, där restprodukterna värmdes upp i en syrefrimiljö så att en gas bildas. Sedan eldas den upp. På så sätt stannar kolet kvar och bildar inte koldioxid igen, och i stället för aska bildas biokol. Den kan exempelvis spridas på åkrar för att öka skördenivåerna. På Skånefrös anläggning i Hammenhög finns nu världens första klimatpositiva fjärrvärmeanläggning som minskar mängden koldioxid i luften.

– Just nu har vi också startat ett samarbete med Max hamburgerrestauranger för att skapa hamburgare som är bra för klimatet, bland annat genom att mata korna med foder som odlats med hjälp av vårt biokol, säger Sven-Olof Bernhoff.

Skånefrö är med i ett projekt från Vinnova; ”Rest till bäst”, om vidare utveckling av biokol från andra restprodukter än enbart jordbruket

– Det går ut på att vi skall testa våra restprodukter; slam från Lunds kommun, trädgårdsavfall samt alger och tång från Trelleborgs kommun. Restprodukterna körs i pyrolyspannorna i Hammenhög, berättar Sven-Olof Bernhoff.

Fotbollen då? Sven-Olof Bernhoff är en stor fotbollsfantast, men upptäckte att de flesta matcher i allsvenskan spelas på konstgräs som tillverkas av fossilt material. Dessutom är konstgräs den största källan till mikroplatser som letar sig ut i haven. Han skapade därför en vision att alla matcher i allsvenskan skulle spelas på riktigt gräs. För att skapa en så bra gräsplan som möjligt till fotbollsmatcherna har Skånefrö påbörjat ett experiment för att ta fram den bästa tänkbara blandningen av underlag och gräsfrön. Utanför företagets kontor står 72 lådor med olika gräsplanteringar. Via en glasskiva på sidan kan man se hur långa och breda rötterna är, och jämföra en vanlig plan i dag med deras olika varianter. Efter 216 olika försök så har man kommit fram till att använda ett speciellt gräs och att växtbädden skall byggas upp på ett speciellt vis och där ingår biokol.

– Redan i dag föredrar spelarna att spela på naturgräs. Vårt mål har alltid varit kvalité och vi vill ta fram den bästa gräsplanen, som håller hela säsongen med så lite underhåll som möjligt. Är det ett bra, tätt gräs, ska man kunna sticka ner handen utan att komma till jorden. Blandningarna med vårt biokol tillsammans med ny typ av gräs har visat sig bäst hittills, och skulle dessutom göra planerna klimatpositiva, säger Sven-Olof Bernhoff.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Ungdomar, er tid är nu

KOMPETENS Det blir inte alltid som man har tänkt sig. Det här året gäller också det i högre grad än annars. Enligt Ungdomsbarometern (UB) säger tre av tio gymnasieungdomar att deras framtidsplaner förändrats på grund av coronapandemin.
NYHET Publicerad:

För miljön och klimatets skull krävs visioner

MILJÖN Den kris som världen och Sverige går igenom 2020 har satt många spår i samhället. Det gäller inte minst ekonomin och hur vi ska kunna återstarta världen. Många debattörer har påtalat att en återstart behöver vara ”grön” och att det är viktigt att vi tar tillfället i akt att investera i klimatsmarta lösningar. Men problemet ligger inte i att investeringarna ska vara gröna utan när och om det blir några investeringar. För i grunden handlar investeringar i grön teknik mindre om pengar och desto mer om brist på visioner, långa tillståndstider och byråkrati.
NYHET Publicerad:

”Vi ser ingen ljusning förrän nästa år”

HANDELN Coronakrisen har slagit hårt mot många företag. Agnetha Estberger driver Anina, en brud- och festbutik i Helsingborg som säljer kläder och accessoarer till högtidliga tillfällen. Förbudet mot folksamlingar med fler än 50 personer har i praktiken tvärbromsat hela branschen. Agnetha Estberger efterfrågar en större förståelse från politikerna för att krisen ännu inte är över. ”Vi ser ingen ljusning förrän nästa år”, säger Agnetha Estberger.
NYHET Publicerad:

Förtroendet för kommunala upphandlingar har aldrig varit lägre

UPPHANDLING Svenskt Näringsliv mäter varje år företagsklimatet i kommunerna. Bland annat hur företagen upplever att upphandlingarna fungerar i kommunerna. Resultatet i år var nedslående - betyget har aldrig varit lägre, 2,63 på en 6-gradig skala. 
NYHET Publicerad:

Coronakrisen synliggör skatteproblem

SKATTER Coronapandemin har ställt hela vår tillvaro på ända. Sedan mitten av mars har många företag och i vissa fall hela branscher befunnit sig i fritt fall. Andra företag har drabbats genom brutna leveranskedjor, handelshinder och arbetskraft som stoppats vid gränsen. Ingen har lämnats oberörd. 
NYHET Publicerad:

”Det krävs stora stimulansåtgärder för att återhämta oss ur krisen”

EU Bara månader efter att den nya EU-kommissionen tillträdde och presenterade sina planer för den kommande mandatperioden slog coronapandemin till. Till de stora utmaningarna, som Brexit och en ny långtidsbudget, lades nu ytterligare en: att få EU att återhämta sig ur en medicinsk och ekonomisk kris. Vi har träffat chefen på Svenskt Näringslivs EU-kontor i Bryssel, Anders Edholm, för att höra vad svenska företag bör hålla koll på i EU den närmaste tiden.
NYHET Publicerad:

Prioritera elförsörjningen nu

ENERGI Nu är vi i snabb takt på väg in i en ny tidsålder. I Sverige har vi ett av världens mest fossilfria elsystem. Ungefär 98 procent av elen vi använder produceras utan koldioxidutsläpp. Dessutom sker produktionen till en låg kostnad vilket har inneburit en viktig konkurrensfördel för svensk industri. Det är ingen överdrift att säga att låga och stabila elpriser har varit en grundförutsättning för vårt välstånd.
NYHET Publicerad:

Näringslivsakademi för unga skånska beslutsfattare

UTBILDNING Svenskt Näringsliv i Skåne startar en spetsutbildning för unga – Näringslivsakademin Skåne. Utbildningen ger deltagarna en chans att fördjupa sig i näringslivsfrågor och bli riktigt duktiga på vad som krävs för att skapa ett välmående företagsklimat.
NYHET Publicerad:

Vi blickar framåt – dags att starta igång Sverige

KRÖNIKA I sommartider brukar de flesta känna glädje och inspiration. Man har gjort en summering av hur verksamheten gått det senaste halvåret och gjort upp planer för det kommande halvåret och förhoppningsvis då med en känsla av nöjdhet och framtidstro.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Ulrika Forsgren Högman

FÖRETAGSKLIMAT Vi har träffat Ulrika Forsgren Högman, ny förvaltningschef för kommunledningskontoret i Lomma kommun med ansvar även för kommunikation och näringslivsfrågor, för en kort intevju. Läs hennes tankar om sin roll här.
NYHET Publicerad:

Vi behöver kraftsamla för jobben

DEBATT De ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin är stora. Nu behöver Sverige införa ett ambitiöst program för att återstarta ekonomin och öka vår konkurrenskraft inför framtiden, skriver Jan-Olof Jacke, vd på Svenskt Näringsliv, och Carina Centrén, regionchef Svenskt Näringsliv Skåne, i denna debattartikel.
NYHET Publicerad:

Bluffaktura – så här gör du

SÄKERHET Bluffakturor är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Här får du tips på hur du hanterar en bluffaktura.
NYHET Publicerad:

Så undviker du bluffakturor och vd-bedrägerier

SÄKERHET Bluffakturor och internetbedrägerier är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel, listar sina bästa tips för hantering av bluffakturor och vd-bedrägerier. 
NYHET Publicerad:

Flygplatschef tror på framtiden – men det kan ta tid att komma tillbaka

CORONAKRISEN När coronakrisen slog till försvann 99 procent av alla passagerare från Malmö Airport. I avgångshallen, som normalt brukar eka av liv, är det allt som oftast tomt. Men nu börjar resandet så sakteliga komma igång igen med fler avgångar och fler passagerare. ”Det finns en lust och en önskan efter att resa och den kommer inte att försvinna”, säger flygplatschefen Peter Weinhandl.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

Så stöttar TRR företag som står inför omställning

VARSEL Att vara företagsledare och chef har alltid sina utmaningar, men för många är det tuffare än någonsin just nu. Marie Killander, regionchef för TRR i Skåne, berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning. 
NYHET Publicerad:

Så tycker Skånes företagare om sin kommun

FÖRETAGSKLIMAT Företagsklimatet i Skåne har försämrats och det även innan coronakrisen. I Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning får 18 kommuner i Skåne ett sämre sammanfattande omdöme av företagen jämfört med året innan. Bara 11 får ett bättre betyg. Samtidigt är det allt färre kommuner som får ett riktigt lågt betyg. Enbart en kommun hamnar under gränsen för ett godtagbart företagsklimat.
NYHET Publicerad:

Stöden måste nå ut!

KOMMENTAR Under coronakrisen är det många företagare som kämpar för sin överlevanad. En ny undersökning visar att en stor andel av företagen redan har, eller kommer att, utnyttja de olika stödpaketen. Men om de inte förlängs riskerar vi fler konkurser och neddragningar.
NYHET Publicerad:

Företagen i Skåne tror på fortsatt nedgång

WEBBINARIUM En rekordstor andel företag i Skåne har upplevt sjunkande produktion och försäljning det senaste halvåret. Det visar Svenskt Näringslivs senaste företagarpanel. Få av dem tror på en snabb återhämtning. Fyra av tio tror att nedgången kommer att fortsätta de kommande sex månaderna. Detta presenterades vid ett webbinarium om det ekonomiska läget nyligen.
NYHET Publicerad:

Fyra av fem företag i Skåne har lägre produktion än normalt

CORONA De ekonomiska effekterna av coronakrisen är fortsatt stora. Det visar en undersökning bland 426 medlemsföretag i Svenskt Näringsliv. Bara 17 procent av företagen uppger att de använder hela sin normala produktionskapacitet.