NYHET14 juni 2022

Otryggheten ett större problem i Skåne

Skåne sticker ut när det kommer till företagens upplevelse av brott och otrygghet. Hela 24 procent av företagen i Skåne uppger att brott och otrygghet påverkar dem negativt.

Foto: Mostphotos, Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Svenskt Näringsliv har presenterat sin årliga undersökning av företagsklimatet i kommunerna, där mer än 30 000 företagare i hela Sverige beskriver förutsättningarna för att driva företag i just sin kommun. På en punkt sticker Skåne ut negativt – brott och otrygghet upplevs som ett större problem för företagen här än i resten av landet.  


– Var fjärde företagare i Skåne vittnar om sådant som inbrott, skadegörelse, hot och bedrägerier som direkt påverkar deras verksamhet. Det är betydligt fler än i riket som helhet, och ett stort problem för de skånska företagen, säger Johan Dalén, regionchef för Svenskt Näringsliv Skåne. 

Var fjärde företagare i Skåne vittnar om inbrott, skadegörelse, hot och bedrägerier som påverkat deras verksamhet, vilket är betydligt fler än i riket som helhet.
Johan Dalén, regionchef


Brott och otrygghet är faktiskt den enda frågan där Skåne sticker ut negativt. Men det är också en fråga med långtgående konsekvenser både för näringslivet som helhet - och för den enskilde företagaren och dennes personal.  


– Otryggheten påverkar företagen både direkt och indirekt, det blir svårt att rekrytera eller behålla personal till verksamheter som drabbas. Att utsättas för våld och hot är ett stort arbetsmiljöproblem och kan få långtgående konsekvenser både psykiskt och fysiskt för den som drabbas. 


Enligt Svenskt Näringslivs stora rapport Brottslighetens Kostnader som kom i våras har mer än hälften av företagen i Skåne utsatts för brott det senaste året. Kriminaliteten har kostat det skånska näringslivet mer än 12 miljarder det senaste året, men konsekvenserna går långt bortom det ekonomiska.  


– Risken blir att man hamnar i en negativ spiral - kunderna undviker otrygga områden som blir än otryggare när näringsverksamheten försvinner. Utsatta områden drabbas än hårdare när service och arbeten försvinner därifrån. Ett levande näringsliv bidrar ju inte bara till kommunens ekonomi och välfärd, utan också till att skapa en levande och trivsam miljö för boende och besökare, säger Johan Dalén.  


Att bekämpa brottsligheten är en polisiär fråga, men det finns en hel del kommunerna kan göra för att stävja den, menar Johan Dalén.  

– Många kommuner skulle kunna involvera näringslivet mer i det brottsförebyggande arbetet. Företagarna är experter på sitt närområde och kan hjälpa till att peka ut otrygga områden och varna för en negativ utveckling redan på ett tidigt stadium. Låt företagen vara med i brottsförebyggande råd och när medborgarlöften tas fram för att göra kommunerna tryggare – skånska företag både kan och vill bidra, avslutar Johan Dalén.  

Susanne Ydstedt

Brott och trygghetBrott och otrygghet
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist