Ibrahim Baylan

Näringsminister Ibrahim Baylan möter skånska företagare på en hearing i Malmö.

Regelförbättring i fokus när näringsminister Baylan besöker Malmö

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Malmö blev slutdestination för den resa näringsminister Ibrahim Baylan gjort genom Sverige med temat regelförenkling. 23 företag fick genom en hearing möjlighet att berätta om de problem de upplever och komma med förslag på förbättring.

Som ett led i arbetet med ett konkurrenskraftigt företagsklimat för mindre företag har näringsministern under hösten genomfört fem besök för att lyssna in och diskutera utmaningar och möjligheter för företagare runt om i landet. 

– Sverige behöver fler och växande företag. Det är en grundpelare för svensk tillväxt, jobbskapande och konkurrenskraft, och för detta krävs ett konkurrenskraftigt företagsklimat. Jag ser fram emot att diskutera hur och vad vi kan förenkla för att svenska företag ska kunna fortsätta verka och växa, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

– Förenklingsresan är ett mycket bra och välkommet initiativ av näringsministern. Vi från näringslivet har länge påtalat behovet av att minska företagens regelbörda, något som är helt nödvändigt om vi ska stå oss i den internationella konkurrensen och kunna skapa tillväxt. Samtidigt som hoppet är stort till Baylans initiativ är också förväntningarna från näringslivet höga. Förutom att genomföra konkreta förbättringar här och nu måste det skapas en process inom regeringskansliet som hanterar regelförbättringsarbetet över tid. Annars kommer vi att hamna i samma situation igen om några år. NNR och hela näringslivet är villiga att hjälpa till och har flera mycket konkreta förslag som ministern kommer att få i sin hand, säger Andrea Femrell, vd Näringslivets Regelnämnd NNR.

Det övergripande näringspolitiska målet är att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättning för fler jobb i fler och växande företag. Att stärka den svenska konkurrenskraften, menar Carin Stoeckmann på Byggmästar’n i Skåne, är en nödvändighet, men hon påpekar också att det viktigaste är att konkurrensen blir sund: 

Carin Stoeckmann med pokal

Carin Stoeckmann, Byggmästar'n i Skåne.

Foto: Luckyhouse

– För det första så ställer de sekretessbelagda uppgifterna som Skatteverket instiftat till det ordentligt för oss i byggbranschen, vilket man måste rätta till. Det gör att det försvåras för oss att kontrollera aktörerna vi gör affärer med gällande deras skattehantering. Tanken från regeringen om att införa ändringar gällande överprövningar till upphandlingar oroar också oerhört, för det kommer att gynna osunda affärer och osunda kulturer, och många små företag kommer inte att våga ifrågasätta osunda upphandlingar. Under remissen sade avrådde flera instanser inklusive Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten detta, så lyssna på dem! 

Carin Stoeckmann menar också att företagen måste få tydligare besked gällande satsningen på Agenda 2030. 

– Vi företagare måste få ett tydligare besked på satsningen när det gäller Agenda 2030, framför allt klimatomställningen. Ska vi företag fokusera på det eller ska vi acceptera segdragna tillståndsprocesser som hämmar hållbarhetsarbetet? Om det sistnämnda är fallet kommer energi- och klimatomställningen inte komma någonstans, säger Carin Stoeckmann.

En fråga som också lyftes av flera företagare vad hur dåliga upphandlingar och dåligt upphandlingsmaterial i allra högsta grad påverkar företagen negativt. Det är något som Mikael Nilsson från Tjörnarps Buss och Åkeri kan intyga. 

Baylan och Mikael Nilsson

Ibrahim Baylan och Mikael Nilsson, Tjörnarps Buss och Åkeri.

– Tyvärr finns det allt för många exempel på dåligt skötta upphandlingar. Dåligt upphandlingsmaterial ger en dålig upphandling, som i sin tur kanske leder till en lång rättsprocess. Väl där finns risken att den lokala marknaden slås ut och konkurrensen därför drastiskt försämras. Det borde införas ett upphandlingskörkort så att sådana fall kan upphöra, säger Mikael Nilsson. 

Det finns ungefär tre tusen lagar och regler som en företagare ska förhålla sig till. En av dem är personalliggaren, som den 1 juli 2018 blev uppdaterad. Nu krävs inte bara att personalen som arbetar ska skriva in sig, utan även företagaren själv, samt sina anhöriga mellan 0 och 16 år. För den som missar att skriva in sig själv – eller om någon skulle skriva i med fel penna – väntar dyra böter. 

Jeanette Bohman

Jeanette Bohman, Skivarps Gästgivaregård.

– Att jag som företagare kan befinna mig under olagliga former i mitt eget företag, i min egen fastighet, om jag missar att registrera min tid som verksam i lokalen – det är en absurd känsla. Men det är en verklighet för en fåmansföretagare i restaurangbranschen. Personalliggaren kostar pengar, den missar syftet och den är enbart en närvarokontroll med hutlösa straffavgifter för slarvfel som ej är kopplade till skatteinbetalningar, säger Jeanette Boman, som driver Skivarps Gästgivaregård.

Varje år kostar administrationen kring personalliggaren 365 miljoner kronor för företagen i Sverige. Det visar en studie från Handelns Forskningsinstitut, HFI. Rapporten undersöker företagarnas uppfattningar om personalliggare samt analyserar om kravet på personalliggare är ett ändamålsenligt system för att minska svartarbete och motverka osund konkurrens. Jeanette Boman menar att lagen belastar de seriösa småföretagarna. 

– Vi seriösa företagare har absolut ingenting emot att man jobbar för att få bort de oseriösa företagen, kriminalitet och den svarta marknaden, men jaga då de som fuskar och inte alla oss småföretagare. Vi som jobbar seriöst står bredvid och ser hur de oseriösa obehindrat kan fortsätta med sitt fusk både med svart handel och arbetskraft. Personliggaren ska inte vara till för att sätta dit en seriös småföretagare för ett misstag, den ska vara grund för att hitta oseriösa företagare med oegentligheter i verksamheten. Men så fungerar det inte i verkligheten, säger Jeanette Bohman.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Så får du bättre pejl på gymnasievalet

UTBILDNING Under de närmaste veckorna ska Skånes niondeklassare välja gymnasieprogram inför nästa läsår. För att hjälpa dem att göra genomtänkta val visar Svenskt Näringsliv hur elever från olika gymnasieprogram har klarat sig på arbetsmarknaden med siffror från Ekonomifaktas Gymnasiepejl.
NYHET Publicerad:

Hallå där Kamilla, ny tillväxtchef i Sjöbo kommun

FÖRETAGSKLIMAT Sjöbo kommun har fått en helt ny avdelning, tillväxtavdelningen, för att med befintliga resurser kunna arbeta mer sammanhållet kring tillväxtfrågor. Kamilla Danielsson är sedan den 1 oktober 2019 chef över den nya avdelningen.
NYHET Publicerad:

Året som gått i bilder

2019 Tack för allt engagemang, alla möten och samtal under året som gått! Vi har satt samman ett bildspel – ett urval av vad vi arbetat med under 2019 – håll till godo! Vi ser fram emot ett minst lika innehållsrikt 2020.
NYHET Publicerad:

Framtidens medarbetare och jobb under lupp på regional SYV-dag

ARBETSMARKNAD Kompetensbristen på den svenska arbetsmarknaden är ett stort problem för många av Svenskt Näringslivs medlemsföretag. Nyligen anordnades en SYV-dag i Malmö i syfte att hjälpa till att förse studie- och yrkesvägledare med uppdaterad information om olika branschers kompetensbehov. 
NYHET Publicerad:

Arbetsgivarfokus lockade 110 företag till Malmö

ARBETSGIVARDAGEN Den 25 november bjöd Svenskt Näringsliv in skånska arbetsgivare till en eftermiddag fullspäckad med föreläsningar och erfarenhetsutbyten. Arrangemanget lockade över 100 deltagare från olika företag. 
NYHET Publicerad:

Regelförbättring i fokus när näringsminister Baylan besöker Malmö

FÖRETAGSKLIMAT Malmö blev slutdestination för den resa näringsminister Ibrahim Baylan gjort genom Sverige med temat regelförenkling. 23 företag fick genom en hearing möjlighet att berätta om de problem de upplever och komma med förslag på förbättring. 
NYHET Publicerad:

“Tvätteri- och textilservicebranschen en del av lösningen på Sveriges integrationsutmaningar”

MÅNGFALD Nordens ledande textilserviceföretag Berendsen med omkring 1400 medarbetare i Sverige, huvudkontor i Malmö och 300 anställda i Skåne, arbetar aktivt för att öka mångfalden inom företaget. På deras 24 tvätterier i Sverige finns över 50 nationaliteter representerade. “Vi vill att våra anställda ska spegla samhället i stort”, säger Berendsens vd Johanna Persson. 
NYHET Publicerad:

Industrinatten – ett möte mellan skola och näringsliv

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För sjätte året i rad visar några av Skånes industriföretag upp vad den moderna industrin har att erbjuda. “Det är en utmaning att hitta kompetens som matchar industrins behov. Man behöver börja nedifrån – få fler ungdomar att fundera på olika yrken och förstå vilka olika kompetenser som industrin behöver” säger Pia Johansson, HR Business Partner på TePe Munhygienprodukter AB i Malmö, en av Industrinattens utställare.
NYHET Publicerad:

Malmöföretag: ”Vi utvecklar vården men motarbetas av gamla strukturer”

TILLGÄNGLIGHET År 2013 blev Malmöföretaget Min Doktor först i Sverige med att erbjuda digital läkarkontakt vid urinvägsinfektioner. I dag har man ett brett nationellt vårderbjudande och satsar på fysiska vårdmottagningar tillsammans med ICA och Apotek Hjärtat. Men trots att detta möjliggör ökad tillgänglighet, resurseffektivitet och högre kvalitet i primärvården så upplever företagets vd, Jonas Vig, svårigheter i samarbetet med det offentliga.
NYHET Publicerad:

Så för Eslöv skolan närmare näringslivet

SAMVERKAN Kompetensförsörjning är en stor utmaning för många kommuner i Skåne. Därför anordnandes Framtidsmötet i Eslöv i syfte att föra skola och näringsliv närmare varandra. Kommunens 400 åttondeklassare fick möjligheten till en tidig inblick i vad ett arbete faktiskt innebär. Företagen fick möjlighet att visa upp sig för eleverna och därefter väntade företagsbesök.  
NYHET Publicerad:

Malmöföretagares omställning till ett hållbart och klimatsmart arbete

MILJÖ Städ- och trädgårdsföretaget God Service har sedan de startade haft en väl integrerad miljöpolicy i verksamheten. Nu har de med hjälp av Miljöbron Skåne och Service Management Logisticsstudenten, Houman Atashpour, André Eliasson, Erzen Polozani och Fredrik Hammar växlat upp för att göra ytterligare miljösatsningar.
NYHET Publicerad:

Där gick startskottet för Ung Företagsamhet!

UNG FÖRETAGSAMHET Ett nytt läsår kickar igång och så också för Ung Företagsamhet. Än så länge har 2128 nya elever registrerat sig för att driva UF-företag. Under året kommer dessa få möjligheten att driva egna företag som en del av läroplanen. I september samlades eleverna för en kick-off i Kristianstad Arena för att peppas inför UF-året.
NYHET Publicerad:

ICA-handlare om otryggheten: ”Har investerat i säkerhetsförebyggande insatser för en miljon kronor” 

BUTIKSSTÖLDER Otryggheten att driva företag har idag kommit att bli ett stort problem för landets företagare. Problemen finns i näringslivets alla sektorer. Nästan sex av tio företag uppger att de har utsatts för brott under de senaste två åren. Några av de branscher som hittills drabbats hårdast är handel, besöksnäring, transporter och bygg. 
NYHET Publicerad:

Här är landets första krångelombudsman

FÖRETAGSKLIMATET Malin Johnsson är landets första krångelombudsman. Kommunalrådet Peter Danielsson (M) jobbar hårt för att minska regelkrånglet men anser att kommunen har hamnat i en återvändsgränd och vill därför testa något nytt.
NYHET Publicerad:

Näringslivet behöver ha stenkoll på EU

EU ”Trots vi varit medlemmar i EU sen 1995 har svensken fortfarande en tendens att se EU som ”dem”. Fortsätter vi så blir vårt konkurrensläge sämre.” Kommentaren fällde Anders Edholm, chef för EU-kontoret, när han träffade företagare, politiker och representanter för offentlig sektor i Skåne.
NYHET Publicerad:

Alla tjänar på att det går bra för företagen i Skåne

VÄLFÄRDSSKAPARNA Sedan vi på Svenskt Näringsliv presenterade årets ranking av företagsklimatet för länets alla kommuner har ledarskribenter och kommunpolitiker skickat med både ris och ros utifrån betydelsen av enkäten och rankingen. I den bästa av världar skulle det vara fantastiskt om undersökningen inte spelade någon roll eller skulle behövas därför att företagens betydelse i samhället och för vår välfärd var så självklar.
NYHET Publicerad:

Skånska företagares förväntningar om framtiden svalnar

KONJUNKTUR Svenskt Näringslivs företagarpanel för tredje kvartalet 2019 visar att svenska företags förväntningar om framtida produktion/försäljning, investeringar och sysselsättning fortsätter att minska. Företagen i Skåne är inget undantag och det är till och med så att de är mer pessimistiska i sina bedömningar av konjunkturen jämfört med snittet för riket.  
NYHET Publicerad:

Malmös näringslivsdirektör: ”Vi måste arbeta med hur vi som kommun möter näringslivet” 

FÖRETAGSKLIMAT Svenskt Näringsliv samlade Malmö stads kommunstyrelseordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) och nytillträdde näringslivsdirektör Micael Nord tillsammans med ett 40-tal företagare för att diskutera Malmös företagsklimat och framtidsvision.  
NYHET Publicerad:

Hallå där, Christina Chukman!

UNG FÖRETAGSAMHET Svenskt Näringsliv välkomnar Christina Chukman som ny regionchef för Ung Företagsamhet Skåne. ”Att få möjligheten att arbeta med något så viktigt som Ung Företagsamhet, är en fantastisk möjlighet. Det är otroligt kul att få leda arbetet i en så samhällsnyttig verksamhet” säger hon. 
NYHET Publicerad:

Gymnasieelever hjälper till att lösa utmaningar på arbetsplatsen

SKOLA På Thorén Business School i Malmö vill man närma sig näringslivet genom att arbeta med casebaserad undervisning. ”Eleverna uppskattar att få göra något utöver det vanliga där de får träffa spännande personer och kanske möta nya förebilder för framtiden”, säger läraren Emma Larsson.