Ibrahim Baylan

Näringsminister Ibrahim Baylan möter skånska företagare på en hearing i Malmö.

Regelförbättring i fokus när näringsminister Baylan besöker Malmö

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Malmö blev slutdestination för den resa näringsminister Ibrahim Baylan gjort genom Sverige med temat regelförenkling. 23 företag fick genom en hearing möjlighet att berätta om de problem de upplever och komma med förslag på förbättring.

Som ett led i arbetet med ett konkurrenskraftigt företagsklimat för mindre företag har näringsministern under hösten genomfört fem besök för att lyssna in och diskutera utmaningar och möjligheter för företagare runt om i landet. 

– Sverige behöver fler och växande företag. Det är en grundpelare för svensk tillväxt, jobbskapande och konkurrenskraft, och för detta krävs ett konkurrenskraftigt företagsklimat. Jag ser fram emot att diskutera hur och vad vi kan förenkla för att svenska företag ska kunna fortsätta verka och växa, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

– Förenklingsresan är ett mycket bra och välkommet initiativ av näringsministern. Vi från näringslivet har länge påtalat behovet av att minska företagens regelbörda, något som är helt nödvändigt om vi ska stå oss i den internationella konkurrensen och kunna skapa tillväxt. Samtidigt som hoppet är stort till Baylans initiativ är också förväntningarna från näringslivet höga. Förutom att genomföra konkreta förbättringar här och nu måste det skapas en process inom regeringskansliet som hanterar regelförbättringsarbetet över tid. Annars kommer vi att hamna i samma situation igen om några år. NNR och hela näringslivet är villiga att hjälpa till och har flera mycket konkreta förslag som ministern kommer att få i sin hand, säger Andrea Femrell, vd Näringslivets Regelnämnd NNR.

Det övergripande näringspolitiska målet är att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättning för fler jobb i fler och växande företag. Att stärka den svenska konkurrenskraften, menar Carin Stoeckmann på Byggmästar’n i Skåne, är en nödvändighet, men hon påpekar också att det viktigaste är att konkurrensen blir sund: 

Carin Stoeckmann med pokal

Carin Stoeckmann, Byggmästar'n i Skåne.

Foto: Luckyhouse

– För det första så ställer de sekretessbelagda uppgifterna som Skatteverket instiftat till det ordentligt för oss i byggbranschen, vilket man måste rätta till. Det gör att det försvåras för oss att kontrollera aktörerna vi gör affärer med gällande deras skattehantering. Tanken från regeringen om att införa ändringar gällande överprövningar till upphandlingar oroar också oerhört, för det kommer att gynna osunda affärer och osunda kulturer, och många små företag kommer inte att våga ifrågasätta osunda upphandlingar. Under remissen sade avrådde flera instanser inklusive Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten detta, så lyssna på dem! 

Carin Stoeckmann menar också att företagen måste få tydligare besked gällande satsningen på Agenda 2030. 

– Vi företagare måste få ett tydligare besked på satsningen när det gäller Agenda 2030, framför allt klimatomställningen. Ska vi företag fokusera på det eller ska vi acceptera segdragna tillståndsprocesser som hämmar hållbarhetsarbetet? Om det sistnämnda är fallet kommer energi- och klimatomställningen inte komma någonstans, säger Carin Stoeckmann.

En fråga som också lyftes av flera företagare vad hur dåliga upphandlingar och dåligt upphandlingsmaterial i allra högsta grad påverkar företagen negativt. Det är något som Mikael Nilsson från Tjörnarps Buss och Åkeri kan intyga. 

Baylan och Mikael Nilsson

Ibrahim Baylan och Mikael Nilsson, Tjörnarps Buss och Åkeri.

– Tyvärr finns det allt för många exempel på dåligt skötta upphandlingar. Dåligt upphandlingsmaterial ger en dålig upphandling, som i sin tur kanske leder till en lång rättsprocess. Väl där finns risken att den lokala marknaden slås ut och konkurrensen därför drastiskt försämras. Det borde införas ett upphandlingskörkort så att sådana fall kan upphöra, säger Mikael Nilsson. 

Det finns ungefär tre tusen lagar och regler som en företagare ska förhålla sig till. En av dem är personalliggaren, som den 1 juli 2018 blev uppdaterad. Nu krävs inte bara att personalen som arbetar ska skriva in sig, utan även företagaren själv, samt sina anhöriga mellan 0 och 16 år. För den som missar att skriva in sig själv – eller om någon skulle skriva i med fel penna – väntar dyra böter. 

Jeanette Bohman

Jeanette Bohman, Skivarps Gästgivaregård.

– Att jag som företagare kan befinna mig under olagliga former i mitt eget företag, i min egen fastighet, om jag missar att registrera min tid som verksam i lokalen – det är en absurd känsla. Men det är en verklighet för en fåmansföretagare i restaurangbranschen. Personalliggaren kostar pengar, den missar syftet och den är enbart en närvarokontroll med hutlösa straffavgifter för slarvfel som ej är kopplade till skatteinbetalningar, säger Jeanette Boman, som driver Skivarps Gästgivaregård.

Varje år kostar administrationen kring personalliggaren 365 miljoner kronor för företagen i Sverige. Det visar en studie från Handelns Forskningsinstitut, HFI. Rapporten undersöker företagarnas uppfattningar om personalliggare samt analyserar om kravet på personalliggare är ett ändamålsenligt system för att minska svartarbete och motverka osund konkurrens. Jeanette Boman menar att lagen belastar de seriösa småföretagarna. 

– Vi seriösa företagare har absolut ingenting emot att man jobbar för att få bort de oseriösa företagen, kriminalitet och den svarta marknaden, men jaga då de som fuskar och inte alla oss småföretagare. Vi som jobbar seriöst står bredvid och ser hur de oseriösa obehindrat kan fortsätta med sitt fusk både med svart handel och arbetskraft. Personliggaren ska inte vara till för att sätta dit en seriös småföretagare för ett misstag, den ska vara grund för att hitta oseriösa företagare med oegentligheter i verksamheten. Men så fungerar det inte i verkligheten, säger Jeanette Bohman.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Prioritera elförsörjningen nu

ENERGI Nu är vi i snabb takt på väg in i en ny tidsålder. I Sverige har vi ett av världens mest fossilfria elsystem. Ungefär 98 procent av elen vi använder produceras utan koldioxidutsläpp. Dessutom sker produktionen till en låg kostnad vilket har inneburit en viktig konkurrensfördel för svensk industri. Det är ingen överdrift att säga att låga och stabila elpriser har varit en grundförutsättning för vårt välstånd.
NYHET Publicerad:

Näringslivsakademi för unga skånska beslutsfattare

UTBILDNING Svenskt Näringsliv i Skåne startar en spetsutbildning för unga – Näringslivsakademin Skåne. Utbildningen ger deltagarna en chans att fördjupa sig i näringslivsfrågor och bli riktigt duktiga på vad som krävs för att skapa ett välmående företagsklimat.
NYHET Publicerad:

Vi blickar framåt – dags att starta igång Sverige

KRÖNIKA I sommartider brukar de flesta känna glädje och inspiration. Man har gjort en summering av hur verksamheten gått det senaste halvåret och gjort upp planer för det kommande halvåret och förhoppningsvis då med en känsla av nöjdhet och framtidstro.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Ulrika Forsgren Högman

FÖRETAGSKLIMAT Vi har träffat Ulrika Forsgren Högman, ny förvaltningschef för kommunledningskontoret i Lomma kommun med ansvar även för kommunikation och näringslivsfrågor, för en kort intevju. Läs hennes tankar om sin roll här.
NYHET Publicerad:

Vi behöver kraftsamla för jobben

DEBATT De ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin är stora. Nu behöver Sverige införa ett ambitiöst program för att återstarta ekonomin och öka vår konkurrenskraft inför framtiden, skriver Jan-Olof Jacke, vd på Svenskt Näringsliv, och Carina Centrén, regionchef Svenskt Näringsliv Skåne, i denna debattartikel.
NYHET Publicerad:

Bluffaktura – så här gör du

SÄKERHET Bluffakturor är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Här får du tips på hur du hanterar en bluffaktura.
NYHET Publicerad:

Så undviker du bluffakturor och vd-bedrägerier

SÄKERHET Bluffakturor och internetbedrägerier är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel, listar sina bästa tips för hantering av bluffakturor och vd-bedrägerier. 
NYHET Publicerad:

Flygplatschef tror på framtiden – men det kan ta tid att komma tillbaka

CORONAKRISEN När coronakrisen slog till försvann 99 procent av alla passagerare från Malmö Airport. I avgångshallen, som normalt brukar eka av liv, är det allt som oftast tomt. Men nu börjar resandet så sakteliga komma igång igen med fler avgångar och fler passagerare. ”Det finns en lust och en önskan efter att resa och den kommer inte att försvinna”, säger flygplatschefen Peter Weinhandl.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

Så stöttar TRR företag som står inför omställning

VARSEL Att vara företagsledare och chef har alltid sina utmaningar, men för många är det tuffare än någonsin just nu. Marie Killander, regionchef för TRR i Skåne, berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning. 
NYHET Publicerad:

Så tycker Skånes företagare om sin kommun

FÖRETAGSKLIMAT Företagsklimatet i Skåne har försämrats och det även innan coronakrisen. I Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning får 18 kommuner i Skåne ett sämre sammanfattande omdöme av företagen jämfört med året innan. Bara 11 får ett bättre betyg. Samtidigt är det allt färre kommuner som får ett riktigt lågt betyg. Enbart en kommun hamnar under gränsen för ett godtagbart företagsklimat.
NYHET Publicerad:

Stöden måste nå ut!

KOMMENTAR Under coronakrisen är det många företagare som kämpar för sin överlevanad. En ny undersökning visar att en stor andel av företagen redan har, eller kommer att, utnyttja de olika stödpaketen. Men om de inte förlängs riskerar vi fler konkurser och neddragningar.
NYHET Publicerad:

Företagen i Skåne tror på fortsatt nedgång

WEBBINARIUM En rekordstor andel företag i Skåne har upplevt sjunkande produktion och försäljning det senaste halvåret. Det visar Svenskt Näringslivs senaste företagarpanel. Få av dem tror på en snabb återhämtning. Fyra av tio tror att nedgången kommer att fortsätta de kommande sex månaderna. Detta presenterades vid ett webbinarium om det ekonomiska läget nyligen.
NYHET Publicerad:

Fyra av fem företag i Skåne har lägre produktion än normalt

CORONA De ekonomiska effekterna av coronakrisen är fortsatt stora. Det visar en undersökning bland 426 medlemsföretag i Svenskt Näringsliv. Bara 17 procent av företagen uppger att de använder hela sin normala produktionskapacitet.
NYHET Publicerad:

TSL redo att stötta vid omställning

ARBETSMARKNAD Coronakrisen tvingar just nu många företag runt om i landet till både permitteringar och varsel och på TSL Trygghetsfonden står man nu redo. "Vår verksamhet är designad för att klara stora ökningar av antalet uppsagda, men detta är en extrem situation. Därför har vi skalat upp resurserna och justerat våra verksamhetsprocesser så att vi kan hantera alla de som kommer att behöva hjälp till nytt jobb", säger Katina Korlevska, TSL Trygghetsfonden region Syd.
NYHET Publicerad:

"Vi slåss för att kunna överleva”

GÄSTKRÖNIKA "Det gick så fort. Nästan över en natt började kunderna försvinna och avbokningarna trilla in. Vi restauranger befinner oss nu i en kris som vi aldrig har skådat tidigare. Varje dag går restauranger och hotell i graven, och med dem många arbetstillfällen, livsverk och drömmar. Får vi inte hjälp snart kommer mycket att gå förlorat." Så skriver stjärnkrögaren Tareq Taylor i en gästkrönika.
NYHET Publicerad:

Fler lokala åtgärder behövs för att mota krisen

CORONA Allt fler företag påverkas av coronakrisen. Mer än sju av tio företag i Skåne upplever nu att försäljningen har minskat. Det visar en ny undersökning bland Svenskt Näringslivs medlemmar. ”Läget är extremt allvarligt. Många företag som i grunden är livskraftiga har nu stora och akuta problem”, säger Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Krisen tvingade Altitude Meetings att ställa om

FÖRETAGSAMHET Få företag är oberörda av den kris som följt i coronavirusets spår, men vissa branscher drabbas hårdare än andra. Altitude Meetings i Malmö arrangerar möten, konferenser och events och har på kort tid tappat i stort sett alla bokningar i sina lokaler. Nu paketerar de om sina erbjudanden för att fungera digitalt. "Det viktiga är att inte stanna upp utan att fortsätta framåt, om än i andra former", säger vd Yasemin Arhan Modéer.
NYHET Publicerad:

Läget är akut – nu måste jobben räddas

KOMMENTAR De ekonomiska konsekvenserna av coronakrisen drabbar oss i ett rasande tempo, med varsel, permitteringar och konkurser. Nu behövs åtgärder, i ett lika högt tempo. Snabbhet måste gå före perfektion, som Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke påpekade på en presskonferens häromdagen. Det handlar om att rädda jobben och företagen.
NYHET Publicerad:

Få medlemsstöd i hanteringen av Coronakrisen

CORONAKRISEN Hur kan du som företagare och arbetsgivare bäst hantera Corona-krisen? Vilken hjälp finns att få? Och hur kan få nytta av korttidspermitteringen och de andra åtgärder som presenterats i de olika stödpaketen? Flera av våra medlemsorganisationer erbjuder nu webinarier där du som företagare kan få hjälp att orientera sig i dessa frågor.