NYHET12 april 2018

Så tycker Liberalerna inför riksdagsvalet

Inför valet 2018 kommer vi att träffa skånska riksdagskandidater från alla partier för att diskutera företagarfrågor. Efter mötena publicerar vi vad kandidaterna tycker är de viktigaste näringspolitiska frågorna inför valet. Vi inleder med riksdagskandidater för Liberalerna från de fyra skånska valkretsarna.

Mats Persson, Södra valkretsen:

 • Stoppa kompetensutvisningarna - mer kompetensinvandring istället.
 • Billigare och enklare för företag att anställa människor i utanförskap.
 • Fler yrkesutbildningar som gör att företagen kan hitta rätt arbetskraft.

Camilla Mårtensen Södra valkretsen:

 • Att ta tillvara entreprenörskap och innovation bland ungdomar.
 • Att förbättra förutsättningarna för att ungdomar väljer praktiska linjer samt utöka förutsättningarna för att byta yrkesinriktning under livet.

Karl Philip Nilsson, Västra valkretsen:

 • Att företagen har möjlighet att hitta de kompetenser de efterfrågar.
 • Matchningen på arbetsmarknaden måste förbättras så fler får arbete och företagen kan utvecklas.

Sara Wettergren, Valkretsen Malmö:

 • Viktigt att vi minskar klyftor mellan de som har jobb och de som inte har. Vi har inte råd att låta så många vara utanför försörjningsmöjligheter. Vi behöver snabbspår in i jobb.

Louise Eklund, Valkretsen Malmö

 • Att skapa förutsättningar för grön tillväxt.
 • Infrastrukturen i Skåne behöver byggas ut och vi ska få på plats en ny förbindelse till Danmark. Det måste gå att ta jobb över kommun- och landsgränserna!

Susanne Bäckman, Norra och östra valkretsen:

 • EU är en viktig del i Sveriges utveckling men idag råder alltför ojämlika spelregler mellan medlemsländerna. Detta måste ses över. Regelkrångel, olika lagar, LAS är bara några saker som försvårar istället för att utveckla våra svenska företag.

Radovan Javurek, Norra och östra valkretsen:

 • Svenska företags största utmaning i dagsläget och inom den närmaste framtiden är tillgång till arbetskraft dvs människor som är villiga att arbeta, besitter rätt kompetens och har förmåga till fungerande kommunikation. Mina fokusområden är därför: 1. Se över yrkesutbildning på samtliga nivåer för att hitta bättre matchning mellan utbildning och företagens behov. 2. Arbetsförmedlingen har under alla år misslyckats med uppdraget att förmedla arbete. Matchningen mellan arbetssökande och arbetsgivare har under lång tid skett via andra kanaler. Arbetsförmedlingens andra funktioner kan med framgång skötas av andra myndigheter. Mitt fokus är därför att avskaffa arbetsförmedlingen för att vitalisera bättre och effektivare processer kring arbetsmarknadspolitiken. 3. Talangfulla unga personer behöver mötas av utbildningar som matchar deras förmågor. Framtida ledare, entreprenörer, uppfinnare, konstnärer ska uppmuntras istället för att anpassas. Skolan skall vara för alla och i dagsläget är den inte anpassad för de vars förmågor överstiger medelvärde.
Entreprenörskap
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist