gruppbild deltagare

Medverkande från vänster: Sophie Ståhle, Svenskt Näringsliv, Malou Bratt, Liberalerna, Rolf Elmér, Svenskt Näringsliv, Radovan Javurek, Liberalerna, Susanne Bäckman, Liberalerna, Anders Nilsson, MJ's, Mats Persson, Liberalerna, Karl Philip Nilsson, Liberalerna, Sara Wettergren, Liberalerna, Camilla Mårtensen, Liberalerna och Louise Eklund, Liberalerna.

Så tycker Liberalerna inför riksdagsvalet

NYHET Publicerad

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 Inför valet 2018 kommer vi att träffa skånska riksdagskandidater från alla partier för att diskutera företagarfrågor. Efter mötena publicerar vi vad kandidaterna tycker är de viktigaste näringspolitiska frågorna inför valet. Vi inleder med riksdagskandidater för Liberalerna från de fyra skånska valkretsarna.

Mats Persson, Södra valkretsen:

 • Stoppa kompetensutvisningarna - mer kompetensinvandring istället.
 • Billigare och enklare för företag att anställa människor i utanförskap.
 • Fler yrkesutbildningar som gör att företagen kan hitta rätt arbetskraft.

Camilla Mårtensen Södra valkretsen:

 • Att ta tillvara entreprenörskap och innovation bland ungdomar. 
 • Att förbättra förutsättningarna för att ungdomar väljer praktiska linjer samt utöka förutsättningarna för att byta yrkesinriktning under livet.

Karl Philip Nilsson, Västra valkretsen:

 • Att företagen har möjlighet att hitta de kompetenser de efterfrågar.
 • Matchningen på arbetsmarknaden måste förbättras så fler får arbete och företagen kan utvecklas.

Sara Wettergren, Valkretsen Malmö:

 • Viktigt att vi minskar klyftor mellan de som har jobb och de som inte har. Vi har inte råd att låta så många vara utanför försörjningsmöjligheter. Vi behöver snabbspår in i jobb.

Louise Eklund, Valkretsen Malmö

 • Att skapa förutsättningar för grön tillväxt.
 • Infrastrukturen i Skåne behöver byggas ut och vi ska få på plats en ny förbindelse till Danmark. Det måste gå att ta jobb över kommun- och landsgränserna!

Susanne Bäckman, Norra och östra valkretsen:

 • EU är en viktig del i Sveriges utveckling men idag råder alltför ojämlika spelregler mellan medlemsländerna. Detta måste ses över. Regelkrångel, olika lagar, LAS är bara några saker som försvårar istället för att utveckla våra svenska företag.

Radovan Javurek, Norra och östra valkretsen:

 • Svenska företags största utmaning i dagsläget och inom den närmaste framtiden är tillgång till arbetskraft dvs människor som är villiga att arbeta, besitter rätt kompetens och har förmåga till fungerande kommunikation. Mina fokusområden är därför: 1. Se över yrkesutbildning på samtliga nivåer för att hitta bättre matchning mellan utbildning och företagens behov. 2. Arbetsförmedlingen har under alla år misslyckats med uppdraget att förmedla arbete. Matchningen mellan arbetssökande och arbetsgivare har under lång tid skett via andra kanaler. Arbetsförmedlingens andra funktioner kan med framgång skötas av andra myndigheter. Mitt fokus är därför att avskaffa arbetsförmedlingen för att vitalisera bättre och effektivare processer kring arbetsmarknadspolitiken. 3. Talangfulla unga personer behöver mötas av utbildningar som matchar deras förmågor. Framtida ledare, entreprenörer, uppfinnare, konstnärer ska uppmuntras istället för att anpassas. Skolan skall vara för alla och i dagsläget är den inte anpassad för de vars förmågor överstiger medelvärde.

  Fler liknande nyheter

  NYHET Publicerad:

  Inga käppar i hjulen för företagarna, tack!

  VALET 2018 ”Viktigast efter valet är att politikerna förstår att de inte kan sätta käppar i hjulen för näringslivet. Blomstrar företagen så ger det också välfärd i landet. Går de bra för dem så går det också bra för Sverige.” Mikael Pudas, VD och koncernchef för NMV Group. Han efterlyser mer lyhördhet från kommande regimer både nationellt och lokalt.
  NYHET Publicerad:

  Företagsfientligare än på decennier

  VALET 2018 ”De senaste åren har varit en katastrof för företagande. Sverige har haft den mest företagsfientliga regeringen på många decennier. Att åstadkomma positiva förändringar efter valet bör därför vara tämligen enkelt.” Det säger Anders Hermanson, marknadschef vid tillväxtföretaget BnearIT i Luleå.
  NYHET Publicerad:

  Tydligare spelregler viktigast efter valet

  VALET 2018 ”Med en ny eller nygammal regering blir det nödvändigt att vi får en mycket bättre långsiktighet än i dag. Vi måste få veta att det inte blir ständiga förändringar av lagar, regler, skatter och att vi slipper en massa extra nya påhitt som vi ska ta hand om. Vi är bra på att driva företag och ska inte behöva sköta massor med uppgifter som politiker hittar på.” Det var Jan-Olov Daniels, VD för Modul, viktigaste budskap när han fick träffa de moderata riksdagskandidaterna Mattias Karlsson och Stefan Sydberg.
  NYHET Publicerad:

  VALET 2018: reformera Lagen om anställningsskydd (LAS)

  VALET 2018. Svenska företag har levt med Lagen om anställningsskydd, LAS, sedan 1974. Många företagare vittnar om att lagstiftningen försvårar kompetensförsörjning, skapar tillväxthinder, inlåsningseffekter, tudelning och i värsta fall tvingar företag i konkurs är dessvärre många.
  NYHET Publicerad:

  Jörgens vallöfte till jobbskaparna i Halland

  VALET 2018. Inför hösten val är Svenskt Näringsliv nyfikna på hur riksdagskandidaterna i Halland ser på företagarfrågor och vi vill upplysa väljarna om den saken. Det är en del i vårt arbete för ett bättre företagsklimat, att öka kunskapen om hur partiernas kandidater resonerar. Här är Jörgen Warborn, från Moderaterna.
  NYHET Publicerad:

  Sänkta avgifter ska underlätta för småföretagen

  HALLÅ DÄR HALLÅ DÄR Ann-Christine From Utterstedt, som kandiderar till riksdagen för Sverigedemokraterna i höstens val. Vi på Svenskt Näringsliv vill veta hur länets riksdagskandidater ser på företagsamhet, entreprenörskap och på villkoren för landets företag
  NYHET Publicerad:

  Trött på att utmålas som skurk

  GÄSTKRÖNIKA "Jag är vd för Hermelinen, en så kallad välfärdsföretagare. Hermelinen räknas till företag som gör vinster i välfärden. Jag är mycket bekymrad över den politiska retoriken som utmålar oss som skurkar som misshushållar med skattemedel och som enbart ser till privata vinstintressen. Det är en retorik som är kränkande för alla våra medarbetare och som varje dag gör en fantastisk insats". Det skriver Lisbeth Engelmark, vd för Hermelinen i Luleå.
  NYHET Publicerad:

  Underlätta generationsväxlingen i Värmland

  VALET 2018. Trygghetssystemen måste anpassas bättre till företagarna, den svenska modellen är värd att utvecklas och politiken måste bistå vid generationsväxlingar inom företagen. Det anser Kenneth Johansson, socialdemokratisk riksdagskandidat.
  NYHET Publicerad:

  VALET 2018: värna arbetskraftsinvandring

  VALET 2018. Att kunna rekrytera arbetskraft med relevant kompetens är avgörande för ett företags möjlighet att växa och utvecklas. När den kompetensen inte finns att tillgå i det egna landet måste man kunna vända sig utomlands, något som förslaget om minskad arbetskraftsinvandring hämmar.
  NYHET Publicerad:

  Sänkta löneavgifter viktigt för oss i norr

  VALET 2018 ”För oss i Norrlands inland är det väldigt viktigt att en ny regering sänker arbetsgivaravgiften. Vi vill förutom en generell sänkning också se att man återinför ungdomsrabatten.” Det säger Karin Prytz, VD för Släp och lastbilspåbyggnader i Övertorneå AB.
  NYHET Publicerad:

  Välkommen till oss, Jonas Sjöstedt

  VÄLFÄRD Debatten om vinster i välfärden har hamnat på fel nivå anser Lotta Peltoarvo, Vd för Strandhälsan i Falkenberg, som är trött på att utmålas som bov. ”Alla tycker att vi gör att fantastiskt arbete – att vi är bra – men ändå är det vi och våra kunder som skulle drabbas av ett vinstförbud. I slutändan även Sverige”, säger Lotta Peltoarvo.
  NYHET Publicerad:

  Debatt med näringsliv och företagande i fokus

  VALET 2018 Hur kommer villkoren för företagandet i Sverige och länet att se ut efter valet?  Svenskt Näringsliv och Företagarna Gävleborg bjöd in till lunch och politisk paneldebatt för att diskutera företagens viktigaste frågor.
  NYHET Publicerad:

  VALET 2018: Sänkt skatt på arbete

  VALET 2018. Sverige har en av världens högsta skatter på arbete, vilket gör det svårare att växa och konkurrera i internationella sammanhang. För att kunna utvecklas och skapa ökad välfärd behöver företagen en lättare tillvaro att verka i.
  NYHET Publicerad:

  Sluta lägga krokben för landets företagare

  VALET 2018 ”Respekten för distanskostnader måste vara större från nästa regering när den funderar över hur man ska kunna skapa jobb i hela Sverige. Man måste vara medvetna om att när man påför distanskostnader så slår det förstås hårdast mot de delar av näringslivet som ligger längst bort.” Det var budskapet från Richard Jonsson, utbildad inom industriell datateknik med inriktning på företagsekonomi och VD för Agio, när han träffade riksdagskandidat Linus Sköld (S).
  NYHET Publicerad:

  ”Entreprenörer måste ges goda förutsättningar”

  RIKSDAGSKANDIDAT 2018 Inför valet 2018 träffar vi skånska riksdagskandidater från alla partier för att diskutera företagarfrågor. Nu har turen kommit till Socialdemokraterna i Malmö valkrets. Vi träffade Joakim Sandell, förstanamn på Socialdemokraternas riksdagslista i Malmö, på ett företagsbesök hos TePe tillsammans med vd Joel Eklund.
  NYHET Publicerad:

  Trygghet och välfärd på tapeten

  FÖRETAGSKLIMAT Det finns 14 000 hemtjänstföretag i Sverige. Ett av dem är Personstöd AB i Västerås med Tony Blomqvist som vd. Han är oroad av den politiska debatten kring välfärden. "Kommer våra kunder ges möjlighet att själva välja utförare enligt LOV i framtiden? En av flera viktiga frågor som borde diskuteras i valrörelsen." Tillsammans med andra lokala förtagare träffade han Samuel Stengård och Jesper Songer, som båda är lokala fritidspolitiker från KD som kandiderar till riksdagen.
  NYHET Publicerad:

  Plåtföretagare: Det behövs fler insatser än bara utbildning

  RIKSDAGSKANDIDAT 2018 Det saknas mer än 2000 plåtslagare i Sverige. Lödde Plåt, med huvudkontor i Malmö, är ett av många företag som kämpar med att rekrytera medarbetare. "Vi letar hela tiden efter fler plåtslagare att anställa" säger Nicklas Nordbeck, operativ chef på Lödde Plåt.
  NYHET Publicerad:

  Vill ha klara regler för friskolesektorn

  VALET 2018 ”Det vore välkommet om en ny regering snabbt försökte ta ett initiativ till en blocköverskridande överenskommelse som ger klara spelregler framöver för oss inom friskolesektorn." Det säger Magnus Selberg, VD för Nya Läroverket i Luleå.
  NYHET Publicerad:

  "Glöm arbetsförmedlingen och satsa på lärlingssystem i stället"

  FÖRETAGSKLIMAT Givande samtal om anställningsvillkor, kompetensförsöjning, utbildningsfrågor och välfärd fick Lars Kallsäby (C), kommunalråd i Västerås, som hoppas på en plats i Sveriges riksdag efter valet i höst, då han tillsammans med partikollegan Sture Johansson från Sala träffade lokala företagare i Västerås.
  NYHET Publicerad:

  VALET 2018: värna arbetskraftsinvandring

  VALET 2018. Att kunna rekrytera arbetskraft med relevant kompetens är avgörande för ett företags möjlighet att växa och utvecklas. När den kompetensen inte finns att tillgå i det egna landet måste man kunna vända sig utomlands, något som förslaget om minskad arbetskraftsinvandring hämmar.