NYHET6 juli 2021

Sommarhälsning med reflektioner 

Vilken förunderlig tid vi lever och verkar i. Under mina drygt 20 år inom Svenskt Näringsliv har det alltid funnits utmaningar för företagsamheten att ta tag i och nya möjligheter till att utveckla befintliga och nya företag. Men det som vi har upplevt under pandemin har gett mig, och säkert många andra, nya insikter och tankar.  

Carina Centrén, regionchef Svenskt Näringsliv SkåneFoto: Mostphotos och Ernst Henry Photography AB

Varken pandemin eller den ekonomiska krisen är ännu över, men vi har redan lärt oss mycket under det gångna året. Regeringens åtgärder har i stort varit väl avvägda, såväl i omfattning som inriktning, men några har satts in för sent och ibland varit dåligt anpassade till företagens verklighet. 

Sverige är i behov av reformer och politiken har en viktig uppgift kommande år att vara möjliggörare för företagen
Carina Centrén, regionchef

Jag upplever att förståelsen för företagens betydelse i vårt samhälle har ökat under pandemin. Vi på Svenskt Näringsliv fortsätter att arbeta för att den insikten också får genomslag i konkreta åtgärder och reformer som underlättar för företagen. De förslag till reformer som var viktiga före pandemin är minst lika viktiga nu. Det behövs en långsiktig reformagenda som säkerställer att vi får en hållbar tillväxt. 

Företagsklimat  

För oss på regionkontoret i Skåne ligger det högt på agendan att förbättra företagsklimatet lokalt. I den årliga enkät vi gör bland Sveriges företag, som besvarats av 3 700 företag i Skåne, upplever företagarna att företagsklimatet blivit bättre i de allra flesta skånska kommunerna. Men ännu återstår mycket som kan bli bättre. 

Under senaste månaden har vi haft dialoger med politiker och tjänstemän i alla kommuner i Skåne. Det har handlat om genomgång av resultaten, vad som behöver förbättras i kommunerna och hur vi kan vara en del i det fortsatta arbetet med att förbättra företagsklimatet. Detta arbete fortsätter under hösten.  

LAS och kompetensförsörjning  

Den digitalisering och globalisering vi ser nu och inte minst upplevt under pandemin ställer enorma krav på svenska företag. Samtidigt som vi ser en ökad arbetslöshet så upplever många företag svårigheter i sin kompetensförsörjning och de efterfrågar nya kompetenser för att kunna utveckla sin verksamhet. De spelregler som sattes på 70-talet inom arbetsrätten är helt enkelt inte hållbara i den tid vi nu befinner oss.  

Glädjande var det därför när regeringen och samarbetspartierna i början av juni kom med sitt förslag om att reformera arbetsrätten (LAS). Förslaget är baserat på den överenskommelse som Svenskt Näringsliv, PTK, IF Metall och Kommunal ingick i december. En del i förslaget gör att det blir bättre förutsättningar att i en uppgång eller nedgång behålla och utveckla kompetens. 

Vårt opinionsarbete  

Vi är den näringslivsorganisation som med stor trovärdighet driver och påverkar förutsättningarna för företag i Sverige så att det blir enklare att äga, starta och utveckla företag. Vi kan konstatera att Sverige är i behov av reformer och att politiken har en viktig uppgift kommande år att vara möjliggörare för företagen. Vi har samlat de viktigaste reformerna för mandatperioden 2022-2026 och med dem som en del i vårt arbete framöver kommer vi driva opinionen för ett bättre företagsklimat.  

Till sist vill jag önska er alla en trevlig sommar och hoppas att ni har möjlighet att njuta av er ledighet. Tillsammans med mina kollegor på regionkontoret i Skåne ser vi trots en väntande semester fram emot hösten och vårt fortsatta arbete för ett bättre företagsklimat i länet. 

Varma sommarhälsningar  

Carina Centrén 
Regionchef Svenskt Näringsliv Skåne  

Läs mer

krönikaSkåne
Skriven avCarina Centrén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist