Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET22 maj 2017

Företagsklimatet allt bättre i Sörmland

De Sörmländska kommunerna gör bra ifrån sig i Svenskt Näringslivs årliga undersökning av företagsklimatet i landets alla kommuner.

  • 5 kommuner får ett högre betyg på sitt företagsklimat än i fjol.
  • 2 kommuner får betyget 4 eller högre på den sexgradiga skalan.
  • Genomsnittsbetyget för länets kommuner är det femte högsta bland landets län.
  • Alla kommuner når upp till betyget 3, där gränsen för ett godtagbart företagsklimat går.
- Sörmlandskommunerna har växlat upp tempot. Att fem kommuner får ett bättre betyg är verkligen bra, säger Björn Lindgren
Foto: STEFAN TELL

Här kommer några frågor om detta till Björn Lindgren, regionchef för Svenskt Näringsliv i Södermanland.

Vad är din spontana kommentar?

- Sörmlandskommunerna har växlat upp tempot. Att fem kommuner får ett bättre betyg är verkligen bra. Samtidigt är jag inte förvånad, det finns ett engagemang för företag och företagare i länet.

Inte förvånad säger du, kan du utveckla det?

- Efter 2,5 år som regionchef i Sörmland kan jag konstatera att det i samtliga kommuner finns en vilja att bli bättre på att möta företagarnas förväntningar. Politiker och tjänstemän träffar många företagare och deltar när vi har olika aktiviteter för att diskutera förutsättningarna. De tar också egna initiativ för att utveckla sig.

Är det något särskilt som du vill lyfta fram i årets undersökning?

- Det är naturligtvis ganska många saker när det går så bra i flera kommuner. Jag vill dock lyfta särskilt två saker. Katrineholm tar ytterligare ett stort kliv framåt. Det är inte mer än 10 år sedan som företagsklimatet i Katrineholm rankades som ett av de fem sämsta i landet. Trots ett decennium med en positiv utveckling klarar de att ta detta kliv.

Du sa två saker, vad är det andra?

- Det andra som jag vill lyfta fram är Eskilstuna som har jobbat tålmodigt och målmedvetet tillsammans med många av kommunens företag inom ramen för vad de kallar Affärsplan Eskilstuna. Mitt i arbetet fick de i fjol ett något sämre betyg än året innan vilket kunde ha fått dem att tveka på om de gjorde rätt. Nu bör det frukt!

Undersökningen omfattar många delfrågor. Vad döljer sig i detaljerna?

- Det är riktigt att det är många frågor och kommunerna har tillgång att titta på hur just deras företag har svarat. Företagen har bland annat svårt att hitta lämpliga personer att anställa när så behövs. Att det är en högkonjunktur påverkar naturligtvis. Samtidigt är det i vissa kommuner en hög arbetslöshet och dessa personer matchar inte de lediga jobben. Hur kan detta till synes eviga problem lösas?

Någon mer detalj?

- Som vanligt, måste jag tyvärr säga, får kommunerna lågt betyg på sin upphandling. Upphandlingen är något som är ett återkommande tema när jag träffar företagare. De upplever ofta att kraven i upphandlingarna är omständliga och onödigt detaljerade. Inte sällan kan det vara helt onödiga krav. Vi har andra undersökningar som visar att många företag helt enkelt struntar i att delta och vänder sig till andra kunder i stället. De stora förlorarna blir då kommunerna och medborgarna eftersom konkurrensen uteblir.

Nu har ni presenterat resultaten. Vad händer framöver?

- Jag ska träffa flera av kommunerna de kommande veckorna för att gå igenom resultaten med dem. Det är viktiga diskussioner som vi har då och vi försöker också att fördjupa oss i de öppna svar som företagen har lämnat. Till hösten, 26 september, kommer sedan rankingen av kommunerna. Då är företagens svar kompletterad med en statistik på sysselsättning, företagande, kommunalskatt med mera. I år ser jag verkligen fram emot rankingen – hoppas och tror att vi kan få 4 kommuner på topp 100, varav två på topp 50.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist