LogoLogo
LogoLogo
NYHET16 juli 2020

Ökad kompetens blir nyckeln för Eskilstuna

Eskilstuna kommun har sedan finanskrisen 2008 haft en arbetslöshet på betydligt högre nivåer än riksgenomsnittet. Jimmy Jansson (S), ordförande i kommunstyrelsen i Eskilstuna, ser nu likheter mellan finanskrisen och den kris som präglat vår tillvaro under våren. För att undvika att konsekvenserna ska bli lika förödande den här gången ser Jimmy Jansson att satsningar på ökad kompetens bland såväl arbetslösa som anställda är vägen framåt.

Jimmy Jansson
"Min största utmaning och oro under våren har absolut varit arbetsmarknadsfrågorna. Hur ska vi utforma vår arbetsmarknadspolitik, hur räddar vi de jobb och människor som finns etablerade på arbetsmarknaden men också frustrationen över att de långtidsarbetslösa också fått stå och vänta", berättar Jimmy Jansson.
Foto: Sören Karlsson

Näringslivet i Eskilstuna kommun har likt många andra drabbats hårt av Corona-krisen, Jimmy Jansson beskriver det som att nästan alla branscher sett ett omsättningstapp men att vissa branscher såsom besöksnäringen naturligtvis haft det tuffare. Jimmy Janssons kontakter med näringslivet består dels i ett personligt nätverk, där han upplevt en stor oro bland många företagare, men också genom näringslivsenheten som haft tät kontakt med företagen i Eskilstuna kommun. Det första stödpaketet från Eskilstuna kommun kom cirka en vecka efter att de första reserestriktionerna sattes in och Jimmy Jansson beskriver en personlig oro som uppstod i samband med den dramatiska utvecklingen.

– Min största utmaning och oro under våren har absolut varit arbetsmarknadsfrågorna. Hur ska vi utforma vår arbetsmarknadspolitik, hur räddar vi de jobb och människor som finns etablerade på arbetsmarknaden men också frustrationen över att de långtidsarbetslösa också fått stå och vänta, berättar Jimmy Jansson.

För att underlätta för företagen men också föreningarna i Eskilstuna har kommunen satsat ungefär 20 miljoner kronor. Några exempel på åtgärder är subventionerade skolmåltidsluncher för gymnasieelever, betalningsanstånd för flera typer av tillsynsavgifter, föreningsstöd på 5 miljoner kronor samt en extragåva på 200 kronor till alla kommunanställda där rekommendationen är att spendera gåvan inom det lokala näringslivet. Huruvida det kommer ytterligare stödpaket är Jimmy Jansson osäker på då han inte är säker på vilka effekter det skulle få.

– Näringslivet är snabba på att anpassa sig till de stödpaket som vi lanserar och risken som finns om vi fortsätter att lansera fler paket är att prisbilden börjar justeras och att paketen därmed blir verkningslösa, då kan kommunen komma att stå handfallna, säger Jimmy Jansson.

Trots en vår präglad av mycket negativa besked och nyheter så beskriver dock Jimmy Jansson att det politiska klimatet i kommunen varit väl fungerande. Han beskriver en tradition av att alla partier diskuterar och att det förs en bred dialog där alla är involverade i vad som händer. Jimmy Jansson betonar också att det funnits en politisk enighet kring att ”tjafsa om rätt saker” i tider då det är viktigt med en handlingskraftig kommunal styrning. Vidare så beskriver Jimmy Jansson att den viktigaste politiska frågan som kommer behöva hanteras på såväl kort som lång sikt är den om kompetensutvecklingen på arbetsmarknaden.

– Vi är alla överens om att Eskilstunas stora utmaning är de människor som står utanför arbetsmarknaden. Det har dock funnits situationer under den här våren då det även brustit i rutiner inom den kommunala verksamheten som även de går att spåra till brister i utbildningsnivå och kompetens såsom språksvårigheter och så vidare. Den här kort- och långsiktiga frågan kommer bli helt avgörande för framtiden för Eskilstunas näringsliv, avslutar Jimmy Jansson.

coronakrisenKompetensförsörjning
Skriven avSimon Thorstensson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist