Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET23 september 2020

Vingåker har luft under vingarna

I år är Vingåker den kommun som klättrar flest placeringar av alla Sveriges 290 kommuner. Hela 118 placeringar upp blev det i år vilket innebär en 121 placering. Trosa är fortfarande ohotad etta i länet och ligger kvar på plats nio jämfört med föregående år.

Hela 7 av 9 kommuner i Södermanland ligger kvar eller förbättrar sina placeringar jämfört med föregående år.
”En av de saker Vingåker har lagt fokus på under det senaste året är att genomföra företagsbesök”, berättar Sofia Sjöström.
Foto: Ernst Henry Photography AB

– En liten berg - och dalbana har det varit för Vingåker jämfört med förra årets mätning. En av de saker Vingåker har lagt fokus på under det senaste året är att genomföra företagsbesök, och publicera artiklar på kommunens hemsida efter besöken. Ett bra ett exempel på att lyssna in företagen genom att ses öga mot öga i deras verksamheter, och att följa upp, och lyfta lokala företagare i kommunen genom artiklar om deras verksamheter, säger Sofia Sjöström, regionchef Svenskt Näringsliv Södermanland.

Positivt för utvecklingen i Södermanland är att hela 7 av 9 kommuner ligger kvar eller förbättrar sina placeringar jämfört med föregående år.

Förbättringsarbete tar tid, och jag vet att flera av kommunerna i Södermanland har arbetat med frågor som rör förbättrar företagsklimat, såsom bättre myndighetsutövning och bättre dialog med företag.

Södermanland är ett av det län som drabbats hårt under vårens kris med tanke på den stora andel företag som finns inom bland annat besöksnäringen.

Samtliga kommuner i Sörmlands län tog under våren fram lokala stödåtgärder, bland annat kortade betaltider till leverantörer, uppskjutna tillsynsavgifter, och tidigarelagt och avgiftsfri uteserveringssäsong och torghandel.

– Kommunernas snabba agerande uppskattades av företagen. Nu önskar vi att kommunerna funderar över om det finns åtgärder som kan behållas och att de funderar på om det finns ytterligare saker de kan göra för att underlätta återstarten av länets ekonomi. Vi vill bland annat se tidigarelagda investeringar och en ökad satsning på kompetensförsörjningen.

Företagsklimatet är viktigare än någonsin för att företagen i Sörmland ska växa och anställa igen.

Fakta

Sedan 2001 sammanställer Svenskt Näringsliv en årlig ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet med rankingen är att visa var i Sverige det är mest gynnsamt att starta och driva företag. 2020 års ranking utgörs till två tredjedelar av enkätsvar från 32 897 företagare om företagsklimatet i den kommun där företaget har sin huvudsakliga verksamhet. I den sista tredjedelen väger Svenskt Näringsliv även in statistiska faktorer från SCB och UC. Hela rankinglistan hittas på www.foretagklimat.se 

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist