Digitaliseringen kräver politiskt ledarskap

NYHET Publicerad

DIGITALISERING ”Vi lever i möjliggörarnas tid och det är bara den som har som ambition att göra livet lättare för de som rör sig på den här arenan som kommer överleva som företag.” Så beskrev Patricia Olby Kimondo, VD för Lärarförmedlarna, hur digitaliseringen påverkar hela samhället. Tio socialdemokratiska riksdagsledamöter kom till SUP46 för att höra tre företag berätta om sin syn på digitaliseringens möjligheter och Stockholms konkurrenskraft.

Patricia Olby Kimondo

Kommunerna måste hänga med i teknikutvecklingen och förstå hur den ändrar alla förutsättningar menar Patricia Olby Kimondo, vd för Lärarförmedlarna.

Åsa Westlund

-Jag hoppas att den nya upphandlingslagstiftningen kommer att leda till större fokus på innovation i upphandlingarna, säger Åsa Westlund, riksdagsledamot för Socialdemokraterna, här tillsammans med Erik Fjellborg, grundare och VD på Quinyx

Lawen Redar

Lawen Redar, riksdagsledamot för Socialdemokraterna, uppskattade samtalet med entreprenörerna.

Anna Vikström

Anna Vikström, riksdagsledamot för Socialdemokraterna, betonade vikten av dialog och samarbete mellan företag, upphandlande myndigheter och politiker.

Succéer som Spotify och Klarna har satt den svenska startupscenen på kartan. På SUP46 i Stockholm trängs knappt 60 av de företag som bedöms ha störst potential att bli nästa stora exportframgång. Företagen som sitter där har ofta kommit så långt att de tagit in sitt första riskkapital och är beredda att snabbt skala upp verksamheten. Trots, eller kanske tack vare, flera svenska startupföretags framgångar brottas sektorn med problem där politikerna genom snabba beslut behöver vara en del av lösningen.

– En viktig fråga på kort sikt är handläggningstiderna på migrationsverket. Det är inte ovanligt att våra medlemmar vittnar om handläggningstider på ett år. Då är det klart att de här talangerna ofta väljer andra länder istället. Vi skulle vilja se en talangavdelning på migrationsverket. Viktiga utmaningar på lång sikt är att intresset för IT, teknik och programmering bland svenska ungdomar måste öka och att ämnena får större plats i den svenska skolan, säger Elin Hammarberg, kommunikationsansvarig på SUP46.

Problemen med att hitta och attrahera personal delas av många företag även utanför SUP46-familjen. Företaget Quinyx utvecklar ett webbaserat schemaläggningssystem. Idén fick grundaren Erik Fjellborg när han jobbade extra på McDonalds och upptäckte hur mycket tid och energi som gick åt till schemaläggningen. Idag växer företaget med ca 40-50 procent per år och omsätter 100 miljoner kronor.

– Skattereglerna för personaloptioner behöver förändras så det kan bli en attraktiv form av ersättning för medarbetare i tillväxtföretag, säger Erik Fjellborg, grundare och VD på Quinyx.

Patricia Olby Kimondo grundade Lärarförmedlarna år 2000 för att professionalisera hanteringen av vikarier till skolan. En nyckel för företaget har varit att hänga med i digitaliseringens möjligheter. Från att från början ha jobbat traditionellt för hand sköts idag hela processen från en digital plattform och smarta appar. Tyvärr går inte utvecklingen i landets kommuner lika snabbt. Många av de förfrågningsunderlag som används vid upphandlingar idag ser exakt likadana ut som underlagen såg ut när Lärarförmedlarna startade år 2000.

– Våra kunder beställer idag vikarier på samma sätt som man beställer taxi i en app. På samma sätt har våra vikarier jobbet enkelt tillgängligt på fickan. Vi använder smarta och självlärande algoritmer som hjälper oss att screena och matcha personal. Vi utvecklar också funktioner som stödjer vår personal i jobbet. Vi på Lärarförmedlarna lägger stora pengar på att investera i nya lösningar. Om de tjänster vi utför ska ha verklig nytta för skattebetalarna måste kommunerna hänga med i teknikutvecklingen och förstå hur den ändrar alla förutsättningar. Här har vi konkreta kunskaper. Vi tror att samarbete är ledordet i den här frågan, säger Patricia Olby Kimondo. 

Lawen Redar, riksdagsledamot för Socialdemokraterna tog med sig flera frågor för politiken att arbeta vidare med.

– Jag tycker att alla tre föreläsare har visat hur viktigt det är att vi politiker förstår den digitala utvecklingens möjligheter. En av sakerna jag tar med mig är kompetensförsörjningen och hur vi kan se till att vi får fler kompetenta ingenjörer i Stockholmsregionen. Det förutsätter både utökat antal utbildningsplatser men rör också bostadsfrågan.

Anna Vikström, även hon riksdagsledamot för Socialdemokraterna, lyfte fram den enorma möjlighet som den digitala utvecklingen ger på en rad områden. Hon menade att den traditionella och byråkratiska offentliga sektorns möte med den snabba digitala utvecklingen i företagen ställer stora krav på ökad dialog.

– Det jag tar med mig är vikten av att vi har dialog och samarbete mellan företag, upphandlande myndigheter och politiker. Vi politiker kan påverka på ett tydligare sätt, ledarskapsmässigt inne i våra respektive organisationer.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Ny kraft för ett bättre företagsklimat

HALLÅ DÄR Camilla Lindgren, ny ledamot i Svenskt Näringslivs SME-kommitté för Almega Tjänsteföretagen, som grundat och driver Verbala Stigar. Grattis till nya uppdraget! "Tack! Det ska bli roligt att jobba tillsammans med andra företagare för att påverka företagsklimatet i Sverige".
NYHET Publicerad:

Erik och Oscar representerar Sverige i betongarbete

WORLDSKILLS I slutet av augusti åker Erik och Oscar från Väsby yrkesgymnasium med varsitt SM-guld i bagaget till Ryssland för att representera Sverige i Yrkes-VM.
NYHET Publicerad:

Svenska företag bidrar till att rädda klimatet

KLIMATARBETE Klimatutmaningen är en av vår tids största utmaningar. Forskningen är tydlig, den globala uppvärmningen måste begränsas, helst till under 1,5 grader. För att klara det måste världens utsläpp gå mot netto-noll till mitten av seklet. Sedan några år tillbaka har näringslivets klimatarbete intensifierats ytterligare. Det arbetas aktivt med utveckling av nya tekniker, fossilfria bränslen, utsläppsfria processer i industrin samt nya tjänster och produkter som hjälper konsumenter att minska sina klimatavtryck, villket är mycket positivt och något som måste bejakas och stöttas. Det skriver Linda Flink, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Stockholm – en svensk och nordisk innovationsmotor

PATENT När statistiska undersökningar görs kring innovation brukar Sverige ofta hamna väldigt högt. Tittar man närmare på statistiken sticker ofta Stockholm ut som innovationsmotor. Detta blir tydligt även om man tittar på ren immaterialrättsstatistik kring exempelvis patent.
NYHET Publicerad:

Kristoffer möter den internationella eliten i Yrkes-VM

WORLDSKILLS I augusti kommer Kristoffer Seger delta i Yrkes-VM i Kazan. För att bli världsmästare i tillverkningsteknik krävs en hel del förberedelser för att kunna mäta sig med den internationella eliten, ”Jag har rent av vägrat förlora, därför står jag här idag”, säger han.
NYHET Publicerad:

Tankeläsning är svårt

UPPHANDLING Den offentliga marknaden är stor, mycket stor. Enligt Upphandlingsmyndigheten uppgick värdet på den offentliga marknaden år 2016 till 683 miljarder, eller 17 procent av BNP. Det saknas dock fullt tillförlitlig statistik och många menar att marknaden sannolikt är ännu större. En del menar att det handlar om över 1000 miljarder kronor per år.
NYHET Publicerad:

Högsäsong för butiker och sommarjobb

SOMMARJOBB Under sommarmånaderna anställs många unga inom handeln. ”Det är ett väldigt bra sätt för handeln att klara av det ökade trycket” säger Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel.
NYHET Publicerad:

Miljöskatter måste designas bättre

SKATTER Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör avskaffas. Skatten infördes med miljöargument men den eventuella miljönyttan är tveksam och den har påtagliga negativa effekter för svenska företag i form av bl.a. ökad administration och försämrad konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Hallå där Tage Gripenstam!

FÖRETAGSKLIMAT Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet ingår i det nya politiska styret som ska leda Södertälje kommun de kommande fyra åren.
NYHET Publicerad:

Win-win för både unga och företag om fler valde yrkesprogram

JÄRVAVECKAN Trots att företagen skriker efter yrkesutbildade medarbetare väljer många 15-åringar bort yrkesprogrammen på gymnasiet. I Stockholm är andelen som läser yrkesprogram på gymnasiet lägre än i övriga landet trots att Stockholm är en tillväxtregion som har stora kompetensbehov.
NYHET Publicerad:

Hektiska sommarmånader för besöksnäringen

SOMMARJOBB Sommaren är högsäsong för besöksnäringen. Extra personal är för många företag nödvändigt för att klara årets stressigaste månader. Sommarjobb är för många unga ett sätt att få sitt första jobb. Antal anställda i Sverige i åldrarna 15-24 år ökar mellan juni och augusti, med ca 95 000 enligt AKU.
NYHET Publicerad:

Företagarna berättar och kommunen lyssnar i Sollentuna

FÖRETAGSKLIMAT ”Nyckeln till ett gott företagsklimat är samverkan mellan företagen och politiken. Då behövs en god dialog och det är viktigt att alla partier deltar i den”, säger Peter Werner vd för Sollentuna. Det var konstruktiva samtal när politiker, tjänstemän och företagare träffades på Scandic Star i Sollentuna för att diskutera företagsklimat på Walk & Talk som arrangerades av Svenskt Näringsliv och Sollentuna kommun.
NYHET Publicerad:

E-tjänst ur funktion i tre år

DIGITALISERING Hälften av företagen använder e-tjänster i sina kontakter med hemkommunen och det finns en önskan om fler digitaliserade tjänster. Utvecklingen varierar dock rejält mellan olika kommuner i Stockholms län.
NYHET Publicerad:

”Liberala värderingar står på spel i EU-valet”

EU-VALET Karin Karlsbro räds inte att kalla sig själv för Sveriges mest Europavänliga kandidat i EU-valet. Som Liberalernas toppnamn och tidigare egenföretagare vill hon värna om ett fördjupat EU-samarbete med fokus på klimatet och stark konkurrenskraft för svenska företag.
NYHET Publicerad:

Dags att lyfta säkerheten för svenska företag

GÄSTKRÖNIKA "Företagandet i Sverige har kommit lång väg och allt som oftast är det en fröjd att få driva eget. Men säkerhetsfrågan måste prioriteras och regelkrånglet måste minska för att människor ska våga och orka att starta och driva företag". Det skriver Peter Simonsson, VD Stjärnurmakarna, i sin gästkrönika.
NYHET Publicerad:

Framtidsdialog med politiker och företagare om företagens betydelse för Sverige

VÄLFÄRDSSKAPARNA Kompetensförsörjning, myndighetsutövning, regelkrångel och flexibiliteten på arbetsmarknaden är fyra politiska områden som påverkar svenska företags möjligheter att fortsätta växa i Stockholm. Det framkom när politiker och branschorganisationer, tillsammans med Svenskt Näringsliv besökte åtta företag i Stockholms län under fredagen. ’’Utan företag har vi inte någon välfärd”, säger Camilla Brodin, riksdagsledamot för Kristdemokraterna.
NYHET Publicerad:

Bättre företagsklimat i Stockholms län

FÖRETAGSKLIMAT Tolv kommuner går framåt och sju backar. Det område som genomgående får lägst betyg är kommunernas upphandlingar. Även kompetensförsörjningen är fortsatt en stor utmaning för länets företag. Det visar Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning om företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Över 30 000 företagare, varav nästan 3500 från länet, har satt betyg på sin kommun.
NYHET Publicerad:

Varannan vakant it-tjänst finns i Stockholm

ARBETSKRAFT Kompetensbristen kostar Sverige 34 miljarder kronor varje år, enligt Stockholms handelskammare, och den slår olika hårt i olika branscher och regioner. Bland annat finns mer än hälften av alla it-vakanser i Stockholm, vilket hindrar företag från att växa.
NYHET Publicerad:

Prisbelönt pedagog vill se mer entreprenörskap i skolan

UNG FÖRETAGSAMHET Michael Lindquist har prisats både nationellt och internationellt i näringslivet för sina insatser inom entreprenörskap. Med sin långa erfarenhet som expert för Skolverket, UF- lärare och läromedelsförfattare vill han få fler lärare att integrera entreprenörskap i undervisningen.
NYHET Publicerad:

Rätt tugg i affärsplanen tog VitaBite UF till SM-final

UNG FÖRETAGSAMHET Kreativitet, entreprenörskap och företagsamhet genomsyrar VitaBite UF som kammade hem en andra plats i kategorin “Årets affärsplan” när SM avgjordes i Stockholm den 6 maj 2019. “Jag har lärt mig mer ekonomi under mitt UF-år än vad jag har under mina tre år som ekonomistudent”, säger Elin Samuelsson, VD på UF-företaget VitaBite.