NYHET16 september 2022

Framtidsvägledning – Värmdös satsning för fler praoplatser

Prao är alltid bra att få se hur det fungerar på en arbetsplats och få prova på om man passar för jobbet. Eleverna fick prova att servera och många tyckte det var kul. Flera hörde av sig om praktikplatser och det första mailet kom innan jag ens hann tillbaka till kontoret.” Det säger Susanne Blomberg, VD på Siggesta gård, om Värmdös nya satsning Framtidsvägledning.

Värmdö kommuns Framtidsmässa var startskottet för ökad samverka mellan skola och näringsliv.Foto: Emil Ahmadi

Värmdö kommun arrangerade Framtidsmässan för elever i årskurs 8 i slutet av augusti. Mässan var startskottet för satsningen Framtidsvägledning, som ämnar att öka samverkan mellan näringslivet och skolan samt öka förståelsen för arbetsmarknaden bland ungdomar i Värmdö. Företagen i kommunen kommer i och med detta få chansen att vara yrkesambassadörer som kan ta emot studiebesök och erbjuda praotjänster till eleverna.

”Vi vill att vårt näringslivskontor tillsammans med skolan ska hitta ett sätt att samarbeta för att matcha elever och företag”, säger Deshira Flankör.
Foto: Lars Åke Holst, Gustavsbergs Bildateljé

Deshira Flankör (M) är kommunstyrelsens ordförande i Värmdö kommun. Hon berättar om mässan och det nya initiativet.

– Det är ett förslag som vi lade inför budgetåret 2022 utifrån de signaler vi fångat upp från eleverna och skolorna - men också från kommunens företag som har jättesvårt att hitta kompetens i flera yrken. Vi vill att vårt näringslivskontor tillsammans med skolan ska hitta ett sätt att samarbeta för att matcha elever och företag. Desto tidigare eleverna upptäcker vad man är intresserad av, desto mer kan de styra in sig på vad man vill söka till i gymnasiet och jobba med betygen därefter, säger Deshira Flankör.

Den 1 juni 2018 blev prao återigen obligatoriskt. Denna reform välkomnades av Svenskt Näringsliv. Tanken med prao är att eleverna ska få mer kunskap kring vad arbetslivet innebär och samtidigt underlätta framtida yrkesval.

– Det är oerhört viktigt med prao. Att praoa på ett företag ger en väldigt viktig vägledning kring vilken väg man vill gå i framtiden. Det är bra att unga i tidig ålder får tänka på sin framtid för att få mer studiemotivation och rikta in sig på att uppnå sina mål. För företagen är det viktigt att tidigt fånga upp elever för att kunna hitta framtida kompetens. Mässan var väldigt uppskattat med en sprudlande stämning, berättar Deshira Flankör.

”Vi är en bristyrkesbransch och många valde att inte komma tillbaka efter pandemin, så nu gäller det att vi visar vilka bra arbetsgivare vi är och lyfter alla fördelar med vår bransch”, säger Susanne Blomberg.
Foto: Siggesta Gård

Susanne Blomberg, VD på Siggesta Gård som bland annat tillhandahåller hotell och konferenser, var en av företagarna som deltog på mässan.

– För vår bransch är det extra viktigt att inspirera och motivera. Vi är en bristyrkesbransch och många valde att inte komma tillbaka efter pandemin, så nu gäller det att vi visar vilka bra arbetsgivare vi är och lyfter alla fördelar med vår bransch. Vi har tillsammans med Värmdö kommun tagit fram en arbetsförlagd serviceutbildning som ger gymnasiekompetens. Den riktar sig i första hand till de elever som av olika anledningar inte kommit in på gymnasiet men också för de som vill byta bransch och nyanlända. Jag tror det är viktigt att fånga elever som har dålig studiesjälvkänsla, dyslexi, diagnoser och annat som gör att man kanske undviker vidare studier efter grundskolan. Vår bransch passar för alla, säger Susanne Blomberg.

Kompetensförsörjning
Skriven avEmil Ahmadi
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist