Linn Von Pos
Foto: Kristin Jönsved

Linn von Post är vd för Stavsnäs Macken AB på Värmdö, hennes erfarenheter av kommunens tillsyn är att det har varit svårt och tufft. Men så förändrades allt i grunden. "Den stora skillnaden är att fokus har gått från kontroll och granskning till rådgivning och stöd", säger Linn.

Här ersätts kontroll och granskning av rådgivning och stöd

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Värmdös kontroll av företagen kantades av svårigheter och resulterade i missnöjda företagare. Då bestämde sig kommunen för att ändra sitt arbetssätt, och resultatet är positivt.

Sissela Falk

"Det är av största intresse för oss att ha en bra dialog med kommunens företag", säger Sissela Falk, enhetschef för miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel på Värmdö kommun.

Foto: Malin Welander

Tillsyn och kontroll är de vanligaste kontakterna som en företagare har med sin hemkommun.

Värmdö kommun har haft lågt betyg på service i Svenskt Näringslivs årliga undersökning om företagsklimatet, 2,49 på en sexgradig skala. Detta trots att Värmdö kommun har företagsklimatet högt upp på agendan.

– Det är av största intresse för oss att ha en bra dialog med kommunens företag. Den senaste tiden har vi därför jobbat med att förbättra processen genom att tillämpa något som vi kallar för DialogLAB. Processen är näringslivschef Sofia Brorssons initiativ, och den används inom flera områden i kommunen för att förbättra verksamheten, säger Sissela Falk, enhetschef för miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel på Värmdö kommun.

I DialogLAB träffas företagare och kommunens tjänstemän för att prata med varandra. Det första mötet ägnas åt att återge sin bild av tillsynsprocessen och hur den upplevs.

– Vi pratar om vad som händer före, under och efter besöken och ägnar mycket tid åt att låta alla återge sin egen upplevelse. Därefter tar vi fram ett gemensamt mål för hur vi vill att processen ska fungera. Vi har ganska snabbt märkt att vi alla vill sträva åt samma håll, berättar Sissela Falk.

Ett exempel på en förändring är vilket språk kommunen använder sig av. Tidigare användes ord som tillsynsbesök och kontroll, och det var det första företagaren möttes av i kontakt med kommunen.

– Vi använde ett visst språkbruk av ren slentrian, men för många företagare skapade det en obehagskänsla bara vi nämnde ordet tillsyn. Det blir ingen bra start på ett möte. Istället har vi börjat säga platsbesök, och vi beskriver utförligt hur besöket ska gå till så att företagen vet vad de kan förvänta sig.

Istället för att utgå från en checklista med kontrollpunkter handlar platsbesöken numera till stor del även om att ge information och rådgivning. Det ska alltid finnas tid att prata igenom verksamheten och frågor som företagen tycker är aktuella. Efter besöket får företagaren fylla i en enkät och ge feedback på besöket, vilket ger snabb respons och gör att det går snabbare att genomföra förändringar.

– Arbetet har gett bra resultat, men det är inte klart ännu. Det är en ständig process och det tar tid att ändra gamla strukturer, understryker Sissela Falk. De kommuner som vill förbättra dialogen med näringslivet kan jag rekommendera att ta kontakt med näringslivet, samarbeta med kommunens näringslivschef, sätta sig ner tillsammans med företagen och lyssna. Det kommer man väldigt långt med.

Positiv företagare

Linn von Post är vd för Stavsnäs Macken AB på Värmdö, en sjöstation med småbåtsverksamhet. Hennes erfarenheter av kommunens tillsyn är att det har varit svårt och tufft. Företaget har miljö-, livsmedels- och läkemedelstillsyn och upplever att det har varit tidskrävande, kostsamt och svårt att nå upp till kommunens krav.

– När kommunens tjänstemän har varit hos oss har fokus legat på kontroll och granskning. Kraven har i mitt tycke varit näst intill orimliga, och vi har aldrig vetat om det har varit lagkrav eller önskade riktlinjer.

Men så förändrades allt i grunden. Näringslivschefen var på besök och Linn von Post kunde för första gången berätta hur företaget upplevde tillsynen. Sedan blev hon inbjuden att delta på ett DialogLAB, där kommunens tjänstemän, politiker och företagare medverkade. Tillsammans gick de igenom tillsynen, som idag alltså heter platsbesök, vilket ledde till en helt ny förståelse för arbetet.

– Vi har haft en väldigt bra dialog där kommunen lyssnade på hur vi som företag upplever deras arbete. Den stora skillnaden är att fokus har gått från kontroll och granskning till rådgivning och stöd. Vi gör numera allting tillsammans, och ett platsbesök kan idag handlar lika mycket om rådgivning som kontroll. Det är en enorm skillnad, säger Linn von Post.

Hon berättar även om ett initiativ från näringslivsavdelningen på Värmdö kommun som kallas för Värmdö FÖRETAGsprofil, där syftet är att synliggöra vad kommunen kan göra för företagen. Tjänstemännen är delaktiga och fungerar som kontaktpersoner för företagen.

– Sådana initiativ är oerhört värdefulla för oss som företagare. Det är så viktigt att företag, tjänstemän och politiker jobbar tillsammans. Då får man en ökad förståelse för varandras utmaningar och behov, berättar hon.

Linn von Post upplever att kommunens tjänstemän har en helt annan attityd och känsla än tidigare, och det finns en stor vilja att hjälpa till.

­– Idag kan jag driva min verksamhet och känna att jag får hjälp istället för att någon sätter käppar i hjulet för mig. Bara det att jag upplever att jag kan ringa eller skicka en fråga om det är något är fantastiskt. Det säkerställer att min verksamhet blir bättre.

Hon uppmuntrar andra företag att ta kontakt med sin hemkommun och föreslå konkreta lösningar på hur man vill arbeta. Om inte kommunen tar initiativ till en dialog får man göra det själv.

– Sitt inte på jobbet och var arg och irriterad, utan försök hitta lösningarna. Att prata med varandra är alltid en bra början.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Olle Karstorp ny regionchef i Stockholmsregionen

NY PÅ JOBBET Den 1 januari tillträdde Olle Karstorp tjänsten som regionchef för Svenskt Näringsliv i Stockholms län. Olle kommer närmast från tjänsten som biträdande regionchef. ”Vi kommer att fortsätta att pusha och hjälpa kommunerna att förbättra sitt företagsklimat”.
NYHET Publicerad:

Erik är ny praktikant på Svenskt Näringsliv

PRAKTIKANT Erik Elverö är ett nytt ansikte för Svenskt Näringsliv och kommer under våren att praktisera på regionkontoret i Stockholm. "Min förhoppning är att lära mig mer om hur Svenskt Näringsliv bedriver opinionsbildning och påverkansarbete. Jag ser fram emot att få träffa företagare och delta i arbetet att företräda företagarnas intressen i olika sammanhang", säger Erik.
NYHET Publicerad:

Nu har du chansen att påverka våra politiker och tjänstemän

FÖRETAGSKLIMAT Den 2 januari skickades årets enkät om det lokala företagsklimatet ut till cirka 60 000 företagare i Sverige. Det är ni företagare som kan ge oss de rätta svaren, detta så vi tillsammans kan fortsätta arbetet med att förbättra och utveckla företagsklimatet i länet och i din kommun.
NYHET Publicerad:

Sex år av verkstad, arbetsglädje och möten som gör skillnad

"Kärnan i mitt uppdrag har varit att låta företagens röster komma till tals. Under åren har jag besökt 200 olika företagare runt om i länet som lägger ner sin själ för att driva sina företag. Deras berättelser om svårigheter att rekrytera, snåriga anställningsvillkor, regelkrångel och en rad andra problem har varit drivkraften i mitt engagemang", det skriver Annika Bröms när hon summerar sina år på regionkontoret i Stockholm. Nu går hon vidare i organisationen och kommer ansvara för SME-kommittén och fortsätta lyfta företagens perspektiv.
NYHET Publicerad:

Stockholm öppnar för serviceinriktad myndighetsutövning

POLITIKER PÅ FÖRETAGSBESÖK Svenskt Näringsliv och Visita tog med Stockholms stads socialborgarråd Jan Jönsson (L) till Niklas Ahlbom som driver Restaurang Himlen. En givande dag som gav en god inblick i hur olika regler lägger en tung administrativ börda på företagaren och att kommuner och myndigheter behöver ha en serviceinriktad inställning när tillsyn utövas.
NYHET Publicerad:

Sjukskrivna medarbetare och läkarintyg – vad gäller egentligen?

WEBBINAR I detta webbinar tillsammans med Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert på Svenskt Näringsliv och Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan får du svar på några av frågorna som uppstår i samband med sjukskrivna medarbetere och de sjukintyg som ligger till grund för sjukskrivningen.
NYHET Publicerad:

TRR stöttar vid omställning “idag, igår & imorgon”

OMSTÄLLNING Digitalisering, Brexit och demografisk utveckling är faktorer som ökar kraven på dagens företagare. För vissa kan det skapa behov av omställning och uppsägning. Men, hur informerar man på bästa sätt sina medarbetare? Vilka framtidsmöjligheter har medarbetare efter uppsägning? och vad är egentligen en “people plan?” Det var frågor som Erica Sundberg och Susanne Corse från TRR besvarade under årets arbetsgivardag i Västerås.
NYHET Publicerad:

Här ersätts kontroll och granskning av rådgivning och stöd

FÖRETAGSKLIMAT Värmdös kontroll av företagen kantades av svårigheter och resulterade i missnöjda företagare. Då bestämde sig kommunen för att ändra sitt arbetssätt, och resultatet är positivt.
NYHET Publicerad:

Ett år med GDPR – hur har det gått?

WEBBINAR I ett och ett halvt år har de nya dataskyddsreglerna med GDPR i spetsen tillämpats. Inför GDPR upplevde många företag brist på information och praktisk vägledning. Många företag har fortfarande en hel del frågor att sätta sig in i och förstå för att personuppgiftsbehandlingen ska klara de nya tuffare kraven.
NYHET Publicerad:

Lär dig mer om offentlig upphandling - Förbättra dina chanser att vinna med ditt anbud

WEBBINAR I detta webbinarium möter du Ellen Hausel Heldahl som är jurist och expert på offentlig upphandling. Ellen kommer att dela med sig av sina erfarenheter och beskriva konkreta exempel.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg ska inte förekomma!

SJUKFRÅNVARO Vad gäller när en anställd blir sjuk? Hur hanterar du som arbetsgivare ett blankt eller innehållsfattigt sjukintyg? Enligt Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan, måste fler arbetsgivare bli medvetna om vad som gäller och hur man hjälper den anställde tillbaka till arbete.
NYHET Publicerad:

Avtalsrörelsen avgörande för Stockholms konkurrenskraft

AVTAL 2020 Att det blir ett bra utfall av avtalsrörelsen är avgörande för tillväxten i Stockholms län, inte minst för de många företag som verkar på den internationella marknaden. Stockholms export uppgår till cirka 310 miljarder kronor och cirka 40 000 industrijobb i länet är exportberoende. Totalt sett är 250-285 tusen jobb i länet beroende av utrikeshandel, vilket i sin tur motsvarar cirka 60 miljarder i skatteintäkter. Internationell hänsyn i avtalsrörelsen är alltså av stor vikt för alla länets invånare.
NYHET Publicerad:

Idag är UF självklart val på Bromma Gymnasium

UNG FÖRETAGSAMHET På bara tre år har Bromma gymnasium gått från att två ekonomiklasser läste UF till att förra läsåret ha 300 UF-elever. Carl Kronberg förstelärare i entreprenörskap säger: ”Mitt främsta råd är att helt enkelt bara bestämma sig för att nu satsar vi på UF och sedan dra igång.”
NYHET Publicerad:

Framtidsdialog om företagens betydelse för Södertälje

FÖRETAGSKLIMAT Kompetensförsörjning, myndighetsutövning, regelkrångel, och trygghet är fyra politiska områden som påverkar företagares möjligheter att fortsätta växa i Södertälje. Det framkom när politiker, tjänsteman och branschorganisationer tillsammans med Svenskt Näringsliv besökte sex företag i Södertälje kommun. ”Det är i vardagen företagsklimatet avgörs”, säger Tage Gripenstam (C), kommunalråd och ordförande i styrgruppen för utveckling av företagsklimatet.
NYHET Publicerad:

Ledarskapspolicy - lösningen på destruktivt ledarskap

ARBETSGIVARDAGEN Forskning om ledarskap har gått in i en ny fas. Från att ha betraktat ledarskap som att “göra rätt saker, eller göra saker rätt,” till att uppmärksamma att även ledare gör fel. "Vi ställer ofta höga krav på ledare och förväntar oss att de ska vara superhjältar, men man får göra fel. Ett destruktivt ledarskap uppstår först när medarbetare systematiskt och under en längre tid påverkas på ett sätt som de upplever som negativt", säger Maria Fors Brandebo, Fil dr på Försvarshögskolans ledarskapscentrum.
NYHET Publicerad:

Skyll inte på lagstiftningen – gör istället er hemläxa!

UPPHANDLING Det pågår en intensiv debatt kring nyligen gjorda upphandlingar. Oavsett upphandling så skyller mer eller mindre alla som deltar i debatten på lagen om offentlig upphandling och kräver att denna ska ändras. Det påstås bland annat att det är lagens fel att upphandlande myndigheter måste köpa till ”lägsta pris”, att lagen förhindrar upphandlare att tala med leverantörer och att det enligt lagen inte får ställas krav på referenser. Inget kunde vara mer fel. Självklart får man beakta kvalitet i upphandlingen, tala med varandra och ställa krav på referensobjekt eller referenser.
NYHET Publicerad:

Städbolaget där nio av tio är utlandsfödda

MÅNGFALD På Stockholms Städsystem är 90 procent av medarbetarna utlandsfödda och det är något som företagets vd Emma Unevik är mycket stolt över. ”Det är fantastiskt att handgripligen vara en del av integrationen. Vi pratar inte bara om det – vi gör det.”
NYHET Publicerad:

Med cirkulärt tänk omvandlas avfall till resurs

CIRKULÄR EKONOMI Klimat- och miljöfrågan stod på agendan när Svenskt Näringslivs arbetsgivardag gick av stapeln. Enligt Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy, är dessa frågor viktiga för Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer. Lika viktigt är det att med rätt investeringar och effektiv resurshantering spelar näringslivet en avgörande roll i arbetet mot att uppnå FN:s klimatmål. Men, hur ska företag göra för att effektivt nyttja sina resurser? Vad är cirkulär ekonomi? Och, vad finns för det för hinder? Under seminariet “Hållbarhet behöver vara lönsamt” inspirerar Jenny till att tänka cirkulärt.
NYHET Publicerad:

Hållbarhet och personalfrågor i fokus under Arbetsgivardagen i Västerås

ARBETSGIVARDAG Under arbetsgivardagen kunde deltagarna besöka flertalet seminarier som avhandlade de viktiga frågor och utmaningar som arbetsgivare idag står inför. Bland annat diskuterades hållbarhet, personalförändringar i företag och den kommande avtalsrörelsen.
NYHET Publicerad:

"Allt hänger ihop"

GÄSTKRÖNIKA Tolv år i rad har Solna rankats som den kommun som har landets bästa företagsklimat. "Att vara näringslivsvänlig är emellertid inget självändamål. Det är ett verktyg för att utveckla staden. Och inte minst för att skapa möjligheter och resurser att hjälpa dem som behöver extra stöd för att kunna stå på egna ben." Det skriver Pehr Granfalk (M) kommunstyrelsens ordförande Solna.