Linn Von Pos
Foto: Kristin Jönsved

Linn von Post är vd för Stavsnäs Macken AB på Värmdö, hennes erfarenheter av kommunens tillsyn är att det har varit svårt och tufft. Men så förändrades allt i grunden. "Den stora skillnaden är att fokus har gått från kontroll och granskning till rådgivning och stöd", säger Linn.

Här ersätts kontroll och granskning av rådgivning och stöd

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Värmdös kontroll av företagen kantades av svårigheter och resulterade i missnöjda företagare. Då bestämde sig kommunen för att ändra sitt arbetssätt, och resultatet är positivt.

Sissela Falk

"Det är av största intresse för oss att ha en bra dialog med kommunens företag", säger Sissela Falk, enhetschef för miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel på Värmdö kommun.

Foto: Malin Welander

Tillsyn och kontroll är de vanligaste kontakterna som en företagare har med sin hemkommun.

Värmdö kommun har haft lågt betyg på service i Svenskt Näringslivs årliga undersökning om företagsklimatet, 2,49 på en sexgradig skala. Detta trots att Värmdö kommun har företagsklimatet högt upp på agendan.

– Det är av största intresse för oss att ha en bra dialog med kommunens företag. Den senaste tiden har vi därför jobbat med att förbättra processen genom att tillämpa något som vi kallar för DialogLAB. Processen är näringslivschef Sofia Brorssons initiativ, och den används inom flera områden i kommunen för att förbättra verksamheten, säger Sissela Falk, enhetschef för miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel på Värmdö kommun.

I DialogLAB träffas företagare och kommunens tjänstemän för att prata med varandra. Det första mötet ägnas åt att återge sin bild av tillsynsprocessen och hur den upplevs.

– Vi pratar om vad som händer före, under och efter besöken och ägnar mycket tid åt att låta alla återge sin egen upplevelse. Därefter tar vi fram ett gemensamt mål för hur vi vill att processen ska fungera. Vi har ganska snabbt märkt att vi alla vill sträva åt samma håll, berättar Sissela Falk.

Ett exempel på en förändring är vilket språk kommunen använder sig av. Tidigare användes ord som tillsynsbesök och kontroll, och det var det första företagaren möttes av i kontakt med kommunen.

– Vi använde ett visst språkbruk av ren slentrian, men för många företagare skapade det en obehagskänsla bara vi nämnde ordet tillsyn. Det blir ingen bra start på ett möte. Istället har vi börjat säga platsbesök, och vi beskriver utförligt hur besöket ska gå till så att företagen vet vad de kan förvänta sig.

Istället för att utgå från en checklista med kontrollpunkter handlar platsbesöken numera till stor del även om att ge information och rådgivning. Det ska alltid finnas tid att prata igenom verksamheten och frågor som företagen tycker är aktuella. Efter besöket får företagaren fylla i en enkät och ge feedback på besöket, vilket ger snabb respons och gör att det går snabbare att genomföra förändringar.

– Arbetet har gett bra resultat, men det är inte klart ännu. Det är en ständig process och det tar tid att ändra gamla strukturer, understryker Sissela Falk. De kommuner som vill förbättra dialogen med näringslivet kan jag rekommendera att ta kontakt med näringslivet, samarbeta med kommunens näringslivschef, sätta sig ner tillsammans med företagen och lyssna. Det kommer man väldigt långt med.

Positiv företagare

Linn von Post är vd för Stavsnäs Macken AB på Värmdö, en sjöstation med småbåtsverksamhet. Hennes erfarenheter av kommunens tillsyn är att det har varit svårt och tufft. Företaget har miljö-, livsmedels- och läkemedelstillsyn och upplever att det har varit tidskrävande, kostsamt och svårt att nå upp till kommunens krav.

– När kommunens tjänstemän har varit hos oss har fokus legat på kontroll och granskning. Kraven har i mitt tycke varit näst intill orimliga, och vi har aldrig vetat om det har varit lagkrav eller önskade riktlinjer.

Men så förändrades allt i grunden. Näringslivschefen var på besök och Linn von Post kunde för första gången berätta hur företaget upplevde tillsynen. Sedan blev hon inbjuden att delta på ett DialogLAB, där kommunens tjänstemän, politiker och företagare medverkade. Tillsammans gick de igenom tillsynen, som idag alltså heter platsbesök, vilket ledde till en helt ny förståelse för arbetet.

– Vi har haft en väldigt bra dialog där kommunen lyssnade på hur vi som företag upplever deras arbete. Den stora skillnaden är att fokus har gått från kontroll och granskning till rådgivning och stöd. Vi gör numera allting tillsammans, och ett platsbesök kan idag handlar lika mycket om rådgivning som kontroll. Det är en enorm skillnad, säger Linn von Post.

Hon berättar även om ett initiativ från näringslivsavdelningen på Värmdö kommun som kallas för Värmdö FÖRETAGsprofil, där syftet är att synliggöra vad kommunen kan göra för företagen. Tjänstemännen är delaktiga och fungerar som kontaktpersoner för företagen.

– Sådana initiativ är oerhört värdefulla för oss som företagare. Det är så viktigt att företag, tjänstemän och politiker jobbar tillsammans. Då får man en ökad förståelse för varandras utmaningar och behov, berättar hon.

Linn von Post upplever att kommunens tjänstemän har en helt annan attityd och känsla än tidigare, och det finns en stor vilja att hjälpa till.

­– Idag kan jag driva min verksamhet och känna att jag får hjälp istället för att någon sätter käppar i hjulet för mig. Bara det att jag upplever att jag kan ringa eller skicka en fråga om det är något är fantastiskt. Det säkerställer att min verksamhet blir bättre.

Hon uppmuntrar andra företag att ta kontakt med sin hemkommun och föreslå konkreta lösningar på hur man vill arbeta. Om inte kommunen tar initiativ till en dialog får man göra det själv.

– Sitt inte på jobbet och var arg och irriterad, utan försök hitta lösningarna. Att prata med varandra är alltid en bra början.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Få medlemsstöd i hanteringen av Coronakrisen

CORONAKRISEN Hur kan du som företagare och arbetsgivare bäst hantera Corona-krisen? Vilken hjälp finns att få? Och hur kan få nytta av korttidspermitteringen och de andra åtgärder som presenterats i de olika stödpaketen? Flera av våra medlemsorganisationer erbjuder nu webinarier där du som företagare kan få hjälp att orientera sig i dessa frågor.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Avgörande läge för besöksnäringen

CORONAKRISEN "Innan krisen var orderböckerna fulla, nu är allt avbokat. Vi befinner oss i ett chocktillstånd", det säger Lotta Boman som driver Sigtunahöjden, en hotell- och konferensanläggning i centrala Sigtuna, och hon är inte ensam. Svenskt Näringslivs företagarpanel från den 16:e mars visar att företag inom besöksnäringen är de som initialt drabbats hårdast av krisen.
NYHET Publicerad:

”Vår verksamhet kan komma att upphöra”

CORONAKRISEN Tobias Ellenius som driver Ellenius Buss AB i Sigtuna är en av många företagare som vittnar om hur hårt coronakrisen slår mot företagen. "I fredags blev jag tvungen att gå ut med ett varsel på 18 av våra 31 anställda. De åtgärder som regeringen presenterade kan förhoppningsvis rädda resterande persona", säger han.
NYHET Publicerad:

”Med dagens regler överlever vi inte”

CORONAKRISEN I Sigtuna kommun är många företag direkt eller indirekt kopplade till Arlanda och besöksnäringen. I Svenskt Näringslivs företagarpanel från den 16:e mars framgår det att företag inom transportsektorn och besöksnäringen är de som initialt drabbats hårdast av krisen.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Sökes: Praktikant till regionkontoret HT 2020

PLATSANNONS Svenskt Näringsliv söker en praktikant under höstterminen 2020 på regionkontoret i Stockholm. Är det du? Eller någon du känner? Sök eller tipsa!
NYHET Publicerad:

Företagsamheten bland ungdomar oroar

FÖRETAGSAMHETEN Allt färre unga blir företagsamma visar ny statistik. Svenskt Näringslivs sammanställning av företagsamheten visar den lägsta nivån som vi uppmätt. Under 2019 var lite drygt 14 av 1000 unga personer nyföretagsamma i Stockholms län. När andelen unga företagare sjunker är det en varningssignal för att återväxten av nya företag hotas.
NYHET Publicerad:

”I framtiden driver vi 17sagor AB”

UNG FÖRETAGSAMHET Betina Pierre, Emma Holmlund, Ida Rönnberg, Julia Nordenskjöld och Saga Fjellheim går sista året på Jensens södra gymnasium och läser ekonomiprogrammet inriktning management. Tillsammans driver de UF-företaget 17sagor UF som på bara en månad har sålt 3 400 böcker.
NYHET Publicerad:

”Maskinförare är ett framtidsjobb”

UTBILDNING Diskussioner hur branschen ska locka till sig framtidens maskinförare stod på agendan när ME-skolan och Ahlsell anordnade seminariet Framtidens Maskinförare. Enligt Bransch- och arbetsgivarorganisationen Maskinentreprenörerna (ME) är tillgången på kvalificerade maskinförare branschens viktigaste framtidsfråga.
NYHET Publicerad:

Stort behov av ägarskiften i Stockholm

GENERATIONSSKIFTE Svenska företagare blir allt äldre och i dagsläget är en femtedel av Sveriges företagsamma personer över 64 år. Stora värden i form av företag, arbetstillfällen och skatteintäkter står på spel när företagarna ska genomföra generationsskiften. 
NYHET Publicerad:

Hur påverkas ditt företag av Brexit?

WEBBINAR En av Sveriges största handelspartner Storbritannien lämnade formellt den Europeiska Unionen den 31 januari, efter 46 års medlemskap. Vad händer nu?
NYHET Publicerad:

Olle Karstorp ny regionchef i Stockholmsregionen

NY PÅ JOBBET Den 1 januari tillträdde Olle Karstorp tjänsten som regionchef för Svenskt Näringsliv i Stockholms län. Olle kommer närmast från tjänsten som biträdande regionchef. ”Vi kommer att fortsätta att pusha och hjälpa kommunerna att förbättra sitt företagsklimat”.
NYHET Publicerad:

Erik är ny praktikant på Svenskt Näringsliv

PRAKTIKANT Erik Elverö är ett nytt ansikte för Svenskt Näringsliv och kommer under våren att praktisera på regionkontoret i Stockholm. "Min förhoppning är att lära mig mer om hur Svenskt Näringsliv bedriver opinionsbildning och påverkansarbete. Jag ser fram emot att få träffa företagare och delta i arbetet att företräda företagarnas intressen i olika sammanhang", säger Erik.
NYHET Publicerad:

Nu har du chansen att påverka våra politiker och tjänstemän

FÖRETAGSKLIMAT Den 2 januari skickades årets enkät om det lokala företagsklimatet ut till cirka 60 000 företagare i Sverige. Det är ni företagare som kan ge oss de rätta svaren, detta så vi tillsammans kan fortsätta arbetet med att förbättra och utveckla företagsklimatet i länet och i din kommun.
NYHET Publicerad:

Sex år av verkstad, arbetsglädje och möten som gör skillnad

"Kärnan i mitt uppdrag har varit att låta företagens röster komma till tals. Under åren har jag besökt 200 olika företagare runt om i länet som lägger ner sin själ för att driva sina företag. Deras berättelser om svårigheter att rekrytera, snåriga anställningsvillkor, regelkrångel och en rad andra problem har varit drivkraften i mitt engagemang", det skriver Annika Bröms när hon summerar sina år på regionkontoret i Stockholm. Nu går hon vidare i organisationen och kommer ansvara för SME-kommittén och fortsätta lyfta företagens perspektiv.
NYHET Publicerad:

Stockholm öppnar för serviceinriktad myndighetsutövning

POLITIKER PÅ FÖRETAGSBESÖK Svenskt Näringsliv och Visita tog med Stockholms stads socialborgarråd Jan Jönsson (L) till Niklas Ahlbom som driver Restaurang Himlen. En givande dag som gav en god inblick i hur olika regler lägger en tung administrativ börda på företagaren och att kommuner och myndigheter behöver ha en serviceinriktad inställning när tillsyn utövas.
NYHET Publicerad:

Sjukskrivna medarbetare och läkarintyg – vad gäller egentligen?

WEBBINAR I detta webbinar tillsammans med Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert på Svenskt Näringsliv och Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan får du svar på några av frågorna som uppstår i samband med sjukskrivna medarbetere och de sjukintyg som ligger till grund för sjukskrivningen.
NYHET Publicerad:

TRR stöttar vid omställning “idag, igår & imorgon”

OMSTÄLLNING Digitalisering, Brexit och demografisk utveckling är faktorer som ökar kraven på dagens företagare. För vissa kan det skapa behov av omställning och uppsägning. Men, hur informerar man på bästa sätt sina medarbetare? Vilka framtidsmöjligheter har medarbetare efter uppsägning? och vad är egentligen en “people plan?” Det var frågor som Erica Sundberg och Susanne Corse från TRR besvarade under årets arbetsgivardag i Västerås.