Linn Von Pos
Foto: Kristin Jönsved

Linn von Post är vd för Stavsnäs Macken AB på Värmdö, hennes erfarenheter av kommunens tillsyn är att det har varit svårt och tufft. Men så förändrades allt i grunden. "Den stora skillnaden är att fokus har gått från kontroll och granskning till rådgivning och stöd", säger Linn.

Här ersätts kontroll och granskning av rådgivning och stöd

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Värmdös kontroll av företagen kantades av svårigheter och resulterade i missnöjda företagare. Då bestämde sig kommunen för att ändra sitt arbetssätt, och resultatet är positivt.

Sissela Falk

"Det är av största intresse för oss att ha en bra dialog med kommunens företag", säger Sissela Falk, enhetschef för miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel på Värmdö kommun.

Foto: Malin Welander

Tillsyn och kontroll är de vanligaste kontakterna som en företagare har med sin hemkommun.

Värmdö kommun har haft lågt betyg på service i Svenskt Näringslivs årliga undersökning om företagsklimatet, 2,49 på en sexgradig skala. Detta trots att Värmdö kommun har företagsklimatet högt upp på agendan.

– Det är av största intresse för oss att ha en bra dialog med kommunens företag. Den senaste tiden har vi därför jobbat med att förbättra processen genom att tillämpa något som vi kallar för DialogLAB. Processen är näringslivschef Sofia Brorssons initiativ, och den används inom flera områden i kommunen för att förbättra verksamheten, säger Sissela Falk, enhetschef för miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel på Värmdö kommun.

I DialogLAB träffas företagare och kommunens tjänstemän för att prata med varandra. Det första mötet ägnas åt att återge sin bild av tillsynsprocessen och hur den upplevs.

– Vi pratar om vad som händer före, under och efter besöken och ägnar mycket tid åt att låta alla återge sin egen upplevelse. Därefter tar vi fram ett gemensamt mål för hur vi vill att processen ska fungera. Vi har ganska snabbt märkt att vi alla vill sträva åt samma håll, berättar Sissela Falk.

Ett exempel på en förändring är vilket språk kommunen använder sig av. Tidigare användes ord som tillsynsbesök och kontroll, och det var det första företagaren möttes av i kontakt med kommunen.

– Vi använde ett visst språkbruk av ren slentrian, men för många företagare skapade det en obehagskänsla bara vi nämnde ordet tillsyn. Det blir ingen bra start på ett möte. Istället har vi börjat säga platsbesök, och vi beskriver utförligt hur besöket ska gå till så att företagen vet vad de kan förvänta sig.

Istället för att utgå från en checklista med kontrollpunkter handlar platsbesöken numera till stor del även om att ge information och rådgivning. Det ska alltid finnas tid att prata igenom verksamheten och frågor som företagen tycker är aktuella. Efter besöket får företagaren fylla i en enkät och ge feedback på besöket, vilket ger snabb respons och gör att det går snabbare att genomföra förändringar.

– Arbetet har gett bra resultat, men det är inte klart ännu. Det är en ständig process och det tar tid att ändra gamla strukturer, understryker Sissela Falk. De kommuner som vill förbättra dialogen med näringslivet kan jag rekommendera att ta kontakt med näringslivet, samarbeta med kommunens näringslivschef, sätta sig ner tillsammans med företagen och lyssna. Det kommer man väldigt långt med.

Positiv företagare

Linn von Post är vd för Stavsnäs Macken AB på Värmdö, en sjöstation med småbåtsverksamhet. Hennes erfarenheter av kommunens tillsyn är att det har varit svårt och tufft. Företaget har miljö-, livsmedels- och läkemedelstillsyn och upplever att det har varit tidskrävande, kostsamt och svårt att nå upp till kommunens krav.

– När kommunens tjänstemän har varit hos oss har fokus legat på kontroll och granskning. Kraven har i mitt tycke varit näst intill orimliga, och vi har aldrig vetat om det har varit lagkrav eller önskade riktlinjer.

Men så förändrades allt i grunden. Näringslivschefen var på besök och Linn von Post kunde för första gången berätta hur företaget upplevde tillsynen. Sedan blev hon inbjuden att delta på ett DialogLAB, där kommunens tjänstemän, politiker och företagare medverkade. Tillsammans gick de igenom tillsynen, som idag alltså heter platsbesök, vilket ledde till en helt ny förståelse för arbetet.

– Vi har haft en väldigt bra dialog där kommunen lyssnade på hur vi som företag upplever deras arbete. Den stora skillnaden är att fokus har gått från kontroll och granskning till rådgivning och stöd. Vi gör numera allting tillsammans, och ett platsbesök kan idag handlar lika mycket om rådgivning som kontroll. Det är en enorm skillnad, säger Linn von Post.

Hon berättar även om ett initiativ från näringslivsavdelningen på Värmdö kommun som kallas för Värmdö FÖRETAGsprofil, där syftet är att synliggöra vad kommunen kan göra för företagen. Tjänstemännen är delaktiga och fungerar som kontaktpersoner för företagen.

– Sådana initiativ är oerhört värdefulla för oss som företagare. Det är så viktigt att företag, tjänstemän och politiker jobbar tillsammans. Då får man en ökad förståelse för varandras utmaningar och behov, berättar hon.

Linn von Post upplever att kommunens tjänstemän har en helt annan attityd och känsla än tidigare, och det finns en stor vilja att hjälpa till.

­– Idag kan jag driva min verksamhet och känna att jag får hjälp istället för att någon sätter käppar i hjulet för mig. Bara det att jag upplever att jag kan ringa eller skicka en fråga om det är något är fantastiskt. Det säkerställer att min verksamhet blir bättre.

Hon uppmuntrar andra företag att ta kontakt med sin hemkommun och föreslå konkreta lösningar på hur man vill arbeta. Om inte kommunen tar initiativ till en dialog får man göra det själv.

– Sitt inte på jobbet och var arg och irriterad, utan försök hitta lösningarna. Att prata med varandra är alltid en bra början.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

BudAB ser ljuset i tunneln när flygtrafiken sakta återupptas

CORONAKRISEN I början av mars besökte Svenskt Näringsliv bud- och transportföretaget BudAB AB för att diskutera coronakrisens effekt på företaget. Då var företaget hårt ansatt och runt hörnet väntade en ekonomisk kris. Idag är situationen för företaget fortfarande ansträngd men ledningen ser ändå positivt på framtiden. 
NYHET Publicerad:

Visioner för miljön och klimatets skull

SOMMARKRÖNIKA "Det är en framåtblickande, visionär, syn som måste prägla vårt fortsatta miljöarbete. Sverige behöver ta fasta på utvecklingen i näringslivet, den hållbara utvecklingen, som en motor för att skapa ett välfärdssamhälle." Det skriver Nicklas Skår, Svenskt Näringsliv i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Så undviker du bluffakturor och vd-bedrägerier

SÄKERHET Bluffakturor och internetbedrägerier är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel, listar sina bästa tips för hantering av bluffakturor och vd-bedrägerier. 
NYHET Publicerad:

Det är dags att återstarta Stockholms ekonomi

DEBATT "Bara i Stockholms län har 171 236 personer korttidspermitterats och hela 46 347 har varslats. Dessa siffror stiger för varje dag och det är svårt att veta hur framtiden kommer att se ut. Företagens roll blir dock densamma. Det är de strukturella förutsättningarna för företagande, arbete, forskning, utveckling och investeringar som avgör hur snabbt Sverige och Stockholm kan komma tillbaka på fötter och blicka framåt." Det skriver Olle Karstorp i denna debatt.
NYHET Publicerad:

Vill att unga ska se företagande som ett naturligt yrkesval

SKOLNÄTVERK Välkommen Jennifer Österlund som kommer att arbeta heltid med att öka samverkan mellan skola och näringsliv i vår region. "Jag vill att företagande ska ses som ett lika naturligt yrkesval för unga som vilket annat som helst, och därför är jag väldigt glad och tacksam över att få jobba för det".
NYHET Publicerad:

Med rätt fokus får Värmdö bra resultat

FÖRETAGKLIMAT Värmdö kommun bryter en nationell nedåtgående trend och får högre betyg i Svenskt Näringslivs årliga undersökning av det lokala företagsklimatet. Svenskt Näringsliv har talat med Värmdö kommuns näringslivschef Sofia Brorsson som delar med sig av det hårda arbete som ligger bakom framgången.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

TRR stöttar företag i omställning

OMSTÄLLNING Att vara företagsledare och chef har alltid sina utmaningar, men för många är det tuffare än någonsin just nu. Erica Sundberg, regionchef för TRR Region Mitt, berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning.
NYHET Publicerad:

Så kompetenssäkrar du företaget under krisen

WEBBINAR Ett webbinarium om hur du som arbetsgivare kan använda tiden under corona till att behålla och stärka kompetensen i ditt företag, för att stå starkare när det vänder.
NYHET Publicerad:

”Arbetsrätten är inte anpassad för att hantera en krissituation”

CORONAKRISEN Coronakrisen slår hårt mot städbranschen, en plötsligt minskad efterfrågan har fått stora konsekvenser. Svenskt Näringsliv har talat med Torkel Kristoffers som är vd på städföretaget Vardagsfrid AB. Han berättar om de konsekvenser coronakrisen haft på verksamheten och de uppoffringar företaget och dess medarbetare har fått göra.
NYHET Publicerad:

Så tycker Stockholmsföretagen om företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT Företagen ger företagsklimatet i länets kommuner ett något lägre betyg än förra året. I över hälften av kommunerna är det sammanfattande omdömet lägre än 2019. De största positiva förändringar återfinns på Värmdö och Lidingö. 32 000 företag har tyckt till om företagsklimatet i sin kommun, varav 3700 företagare från Stockholms län.
NYHET Publicerad:

Stödåtgärderna måste förlängas

CORONAKRISEN Situationen för besöksnäringen är allvarlig. Svenskt Näringslivs företagarpanel visar att företag inom besöksnäringen är de som drabbats hårdast av krisen. Detta leder i sin tur till att de företag som levererar varor och tjänster till dessa företag drabbas. Svenskt Näringsliv har talat med en av dessa leverantörer, Alvar Kårfors, vd för familjeföretaget Orto Novo AB, som odlar och säljer örter och kryddväxter.
NYHET Publicerad:

Viktig arbetskraft från utlandet går förlorad i coronakrisen

CORONAKRISEN Coronakrisen slår hårt mot de flesta branscher och drabbar hela samhället. En bransch där krisens effekter börjar bli tydligare är tech-branschen som i Stockholms län sysselsätter över 50 000 personer. Carl-Johan Hamilton är vice vd på Ants Tech Recruiters och bedömer att två tredjedelar av hans kunder är negativt påverkade av krisen. En annan farhåga är att arbetskraftsinvandringen som branschen är beroende av kan gå förlorad i krisens spår.
NYHET Publicerad:

EU:s inre marknad måste värnas

EUROPADAGEN Idag den 9 maj firas Europadagen för att minnas startskottet till det som kommit att bli den europeiska unionen. EU har gett oss helt nya möjligheter att handla och samarbeta inom en av världens största integrerade ekonomier. De gränshinder som nyligen visat sig på EU:s inre marknad går på tvärs mot grundtanken med unionen. "Nu måste den ömsesidiga viljan till handel och utbyte av varor och tjänster stärkas för att Sveriges och EU:s företag ska kunna klara sig igenom denna svåra tid", säger Olle Karstorp, Svenskt Näringsliv Stockholms län.
NYHET Publicerad:

Stängda gränser sinkar personalförsörjningen

CORONAKRISEN Företaget Xervon verkar i en bransch som riskerar att drabbas hårt av coronakrisen – men först om några månader. Långa investeringshorisonter gör att smällen kommer senare, och därmed behovet av stödåtgärder. Personalförsörjningen riskerar också att bli lidande om Europas gränser förblir stängda.
NYHET Publicerad:

Stöd till dig som ledare vid omställning

WEBBINAR Att vara företagsledare och chef har alltid sina utmaningar, men för många är det tuffare än någonsin just nu. I detta webbinarium får du information om vilket stöd och vilken hjälp du kan få via trygghetsorganisationen TRR i en omställningsprocess.
NYHET Publicerad:

Bemanningsbranschen drabbas hårt

CORONAKRISEN Coronakrisen slår hårt mot de flesta branscher och drabbar hela samhället. Med mindre rörlighet, obefintlig turism och med allt mer sparbenägna hushåll drabbas bemanningsbranschen i stor utsträckning. "Vi gått ner 25 procent i antalet uthyrda kandidater och kommer att göra en stor förlust under april månad", säger Tony Barosen VD för Bemmaningsstyrkan AB.
NYHET Publicerad:

Den offentliga investeringsviljan, viktigare än någonsin

CORONAKRISEN Stockholmsregionen har ett diversifierat näringsliv, något som är en fördel i besvärliga kriser. Det betyder inte att någon bransch blir oberörd, snarare att effekterna kommer i olika skeden och är svårare att beräkna. I byggbranschen börjar man märka effekterna av krisen främst pga. ökade sjukskrivningar men också minskad orderingång. ”Vår största önskan nu är att det offentliga fortsätter vara en trygg kund och kommer ut med förfrågningar” säger Johan Lindberg, vd på M3 Bygg.
NYHET Publicerad:

Dystert läge för rikstäckande butikskedja

CORONAKRISEN Mindre rörlighet, obefintlig turism och sparsamma hushåll gör att detaljhandeln drabbas hårt av coronakrisen. Peter Simonsson, vd för Stjärnurmakarna, ser dystert på framtiden. Alla butiker har korttidspermitterat stora delar av den ordinarie personalen, vissa har förlorat närmare 70 procent av sina intäkter.
NYHET Publicerad:

Upphandling under coronatider

WEBBINAR Coronapandemin slår brett mot alla delar i samhället. Tillsammans bidrar också alla till att samhällets nödvändiga delar kan upprätthållas under krisen och att alla delar kan fungera ordentligt när krisen är över. Offentliga myndigheters upphandling är viktig både för att offentlig verksamhet ska fungera och som marknad för många företag. I den krissituation som nu råder ger lagstiftningen om offentlig upphandling möjligheter att på ett konstruktivt sätt säkerställa en god affär för båda parter.