NYHET18 oktober 2022

I Solna fortsätter företagsklimatet blomstra

Solna stad har fortsatt Stockholms läns bästa företagsklimat. Bakom framgången ligger ett gediget arbete från kommunledning ned till enskilda medarbetare. ”Solna arbetar proaktivt och är snabbare i sin kommunikation och handläggning än vad jag har upplevt i andra kommuner”, säger Joakim Wiklander, VD Brödernas, som de senaste åren varit med och öppnat 89 restauranger runt om i Sverige.

Solna har under 20 år varit en konstant i den absoluta toppen av Svenskt Näringslivs ranking över kommunernas företagsklimat.Foto: Solna stad
”Vi har lyckats skapa en närhet mellan företagen och kommunen”, säger näringslivschef Evrim Erdal.

Sedan Svenskt Näringsliv började mäta det lokala företagsklimatet för drygt 20 år sedan, har Solna varit en konstant i den absoluta toppen. Endast en gång under dessa år har Solna halkat ut från topp tre, då kommunen 2006 hamnade på fjärdeplats. Redan året efter tog Solna steget tillbaka upp till topp tre och kommunen har sedan dess fortsatt att vara en av de starkaste krafterna i Sverige för att skapa ett gott företagsklimat. I år placerar sig Solna på plats tre och är återigen den kommun i Stockholmsregionen med bäst företagsklimat.

Evrim Erdal, näringslivschef i Solna stad, tror att anledningen till att Solna har lyckats placera sig så högt upp i rankingen år efter år beror på flera olika faktorer.

– Jag tror att en av de bidragande orsakerna till att vi i Solna har ett så bra företagsklimat, är att vi har lyckats skapa en närhet mellan företagen och kommunen. Trots att vi är en storstadsnära kommun med en vital samhällsstruktur, har vi lyckats skapa en ”småstadskänsla”. Vi har nära kontakt med företagen och är ofta ute och träffar dem, vi vill att företagen ska veta att de alltid kan vända sig till oss med frågor och funderingar. Vi arbetar även proaktivt och kontaktar företag som är på väg till oss och besöker även nyetablerade företag så snart som möjligt för att presentera oss, höra om hur de upplevde kontakten med staden innan öppnandet och om vi kan hjälpa till med något, säger Evrim Erdal.

”På många sätt så tycker jag att Solna drivs mer som ett företag än en kommun, vilket är mycket positivt för oss som driver företag i kommunen”, säger Joakim Wiklander.
Foto: Privat

Något som Solna har lyckats med är att näringslivsfrågorna alltid stått högt upp på agendan.

– Det har alltid funnits ett tydligt ledarskap i Solna när det kommer till näringslivsfrågor. Oavsett vilket parti som har styrt eller hur kommunledningen har sett ut så har företagarfrågor alltid varit i fokus. Att företagen är en drivande kraft i stadens utveckling och tillväxt är något som alltid har varit en självklarhet i vårt arbete, säger Evrim Erdal.

Trots att Solna har legat i toppen under de senaste 20 åren så ser Evrim Erdal att det fortfarande finns möjligheter till förbättring.

– Det finns alltid saker vi kan utveckla och bli bättre på. Vårt arbetssätt är att vi jobbar i en ständig förändring, vi försöker ständigt utveckla vårt arbete genom att skruva på våra arbetsmetoder. För att klara av det behöver vi vara en innovativ kommun och det är något som jag anser att vi är och som vi ständigt arbetar för att vara, säger Evrim Erdal.

Joakim Wiklander, VD och en av grundarna av hamburgerkedjan ”Brödernas”, en av Sveriges just nu snabbast växande restaurangkedjor, hyllar Solnas arbete med hur de tar emot och värnar om företag i kommunen.

– Vi kom i kontakt med kommunen för första gången när vi skulle öppna vår första restaurang av nu två restauranger i Solna. Redan från första dagen har vi haft en mycket bra dialog med kommunen och de har varit hjälpsamma när frågor har dykt upp, säger Joakim Wiklander.

Idag kan du äta en hamburgare serverad av ”Brödernas” på 89 restauranger i landet, från Umeå i norr till Malmö i söder. Hur det har varit att öppna restaurang i de olika kommunerna menar Brödernas VD skiljer sig mycket åt beroende på vart de har öppnat, och där sticker Solna ut på ett positivt sätt.

– Till skillnad från många andra kommuner så har Solna en väldigt tät dialog med företagen, vilket är något som saknas i flera kommuner. Kommunen arbetar proaktivt och är snabbare i sin kommunikation och handläggning än vad jag har upplevt i andra kommuner. På många sätt så tycker jag att Solna drivs mer som ett företag än en kommun, vilket är mycket positivt för oss som driver företag i kommunen, säger Joakim Wiklander.

SOLNA STADS TIPS TILL ANDRA KOMMUNER

  • Skapa en god dialog med näringslivet och samverka där det finns möjligheter. Att träffa företagen skapar en relation, företagen känner sig uppskattade och märker av att det finns en förståelse för näringslivets behov.
  • Näringslivsarbetet bör genomsyra hela organisationen, hela vägen uppifrån och ned till den enskilda medarbetaren. Kommuner bör göra en kulturförflyttning som fokuserar på nyttan med företag i en kommun och att medarbetare bör förstå vikten av att näringslivet bidrar till kommunens välmående.
  • Försök att ligga ett steg före. Kommuner känner till att företag ska etablera i förväg innan de är på plats fysiskt, kontakta dem innan och hör om de behöver hjälp med något.
  •  Företag kontaktar kommunen företrädesvis via tillstånd och tillsyn, varvid det är viktigt att den goda servicen återspeglas i hela organisationen och inte bara på kommunens näringslivsavdelning
Lokalt Företagsklimat
Skriven avFilip Areström
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist