NYHET5 oktober 2021

Konjunkturen ser ljus ut, men kompetensbristen är ett orosmoln

Företagen börjar se ett slut på pandemin och restriktionerna har släppt. Det finns en optimism när det kommer till investeringsvilja inom det närmaste halvåret och stämmer den bilden kommer vi under kvartal ett 2022 vara tillbaka på investeringsnivåerna vi hade innan pandemin. Ändå ser det ut som att Stockholms återhämtning satt i relation till rikets har halkat efter. Företagen vill och behöver anställa fler men vet i dagsläget inte hur det ska gå till och här har vi kanske Stockholmsregionens största utmaning.

Företagen vittnar om en skriande komptensbrist.
Tillgången till arbetskraft nyckeln till vår fortsatta tillväxt, konstaterar Jens Sjöberg, XERVON Sweden AB.
Foto: Lasse Eklöf

Oavsett åt vilket håll vi tittar bil-, bygg- eller eventbranschen är bilden enhetlig, utmaningen nu är att hitta rätt personal i rätt tid och till rätt pris. 

– Det är helt avgörande för oss att Xervon och Sverige som land ses som attraktiva för arbetskraften i hela EU, vi måste locka till oss kompetens. I en stark marknad är tillgången till arbetskraft nyckeln till vår fortsatta tillväxt. Här är Storbritanniens transportnäring ett avskräckande exempel på hur illa det kan gå när denna attraktionskraft försvinner, säger Jens Sjöberg, XERVON Sweden AB.

På frågan vilka hinder företagen upplever för sysselsättningstillväxt svarar 75% av företagen att det är att hitta erfaren personal som är den största svårigheten. Samtidigt uppger 31% av företagen att det är dålig kvalité på skolutbildningar som gör det svårt att anställa.

Maria Olofsson, vd Olofssons bil efterlyser rätt förutsättningar i skolan för blivande fordonstekniker med fokus på ny teknik.

– I bilbranschen har vi fortsatt bra tryck i vår affär men det som hindrar oss just nu är, förutom bilbristen, svårigheten att hitta kompetenta och motiverade medarbetare. Branschen genomgår en stor förändring från fossildrivna bilar till elektriska och vi behöver ställa om våra verksamheter för att kunna tillgodose våra kunders behov. Här behövs personer som är intresserade av och kunniga inom den nya tekniken. De unga personer som idag utbildar sig till fordonstekniker får inte rätt förutsättningar i skolan utan lär sig fortfarande till stor del den ”gamla” tekniken, säger Maria Olofsson, vd Olofssons bil.

Bristen på lämplig arbetskraft är även främsta angivna orsak till svårighet att investera, samtidigt som majoriteten av företagen har ambitionen att expandera sina verksamheter och anställa fler.

”Att hitta erfarna arbetsledare, som är drivna och självgående och som kan coacha och bidra till den ”hands on” utbildning ungdomarna behöver är vår största utmaning just nu”, säger David Laturnus, vd Five Moments.
Foto: Five Moment

– Vi hade 20 fastanställda, ca 4000 till på lönelista vid behöv och underentreprenör inom ett brett urval av yrkeskategori innan pandemin slog till. Under 1,5 år har vi tvingats säga upp all extrapersonal och 15 fastanställda. Nu när allt öppnar upp igen förväntas vi leverera som vanligt. Jag har personal som arbetar heltid med att hitta anställningsbara personer men många har valt att gå vidare till andra branscher. Att hitta erfarna arbetsledare, som är drivna och självgående och som kan coacha och bidra till den ”hands on” utbildning ungdomarna behöver är vår största utmaning just nu, säger David Laturnus, vd Five Moments.

Produktionsvolymerna stiger i nästan samtliga branscher. Inom Handel, besöksnäring och transport ser vi att 54% av företagen uppger ökad försäljningsvolym under det tredjekvartalet i år. 

Stockholmsregionens ekonomi kan få ett ordentligt uppsving om frågan om kompetensförsörjning tas på allvar.

”Andelen elever på gymnasiskolans yrkesprogram behöver öka från dagens ca 30 procent till 40 för att tillgodose arbetsmarknadens behov”, säger Olle Karstorp, Svesnkt Näringsliv Stockholms län.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

– Ett sätt att komma tillrätta med de stora rekryteringsproblem som finns på svensk arbetsmarknad är att antalet elever på gymnasieskolans yrkesprogram ökar. Den andelen skulle behöva öka från dagens ca 30 procent till 40 för att tillgodose arbetsmarknadens behov. Vi kommer också fortsatt vara beroende av arbetskraftsinvandring och rörlighet på arbetsmarknaden, säger Olle Karstorp, regionchef Svenskt Näringsliv Stockholm.

konjunkturKompetensförsörjning
Skriven avAnna Wallin
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist