ME skolan utbildningscenter
Foto: Erik Elverö

Maskinentreprenörerna är den hittills första och enda bransch- och arbetsgivarorganisationen att själva förser branschen med kvalificerad arbetskraft. 2014 startade de gymnasie- och vuxenutbildning för maskinförare.

”Maskinförare är ett framtidsjobb”

NYHET Publicerad

UTBILDNING Diskussioner hur branschen ska locka till sig framtidens maskinförare stod på agendan när ME-skolan och Ahlsell anordnade seminariet Framtidens Maskinförare. Enligt Bransch- och arbetsgivarorganisationen Maskinentreprenörerna (ME) är tillgången på kvalificerade maskinförare branschens viktigaste framtidsfråga.

Jonas Thorstenson framför en grävskopa

"Vi har tagit fram en samarbetsmodell för att långsiktigt förse branschen med kvalificerad arbetskraft" säger Jonas Thorstenson.

Foto: Erik Elverö
My Salaman Hansson, Företagsrådgivare på Maskinentreprenörerna

"Maskinförare är ett framtidsjobb. Det är ett yrke som erbjuder stor variation i en spännande och expansiv bransch", säger My Salaman Hansson.

Foto: Erik Elverö

Kompetensförsörjning har länge varit ett problem för Maskinentreprenörerna. Utvecklingen var oroväckande, antalet utbildningsplatser blev färre samtidigt som efterfrågan ökade. Maskinentreprenörerna beslutade då som den hittills första och enda bransch- och arbetsgivarorganisationen att själva förse branschen med kvalificerad arbetskraft. 2014 startade de gymnasie- och vuxenutbildning för maskinförare. Sex år senare har ME-skolan växt till nio skolor, 35 anställda och en omsättning på 45 miljoner.

– ME-skolan är unik då det inte är en friskola utan ett samarbete med kommunen. Vi har tagit fram en samarbetsmodell för att långsiktigt förse branschen med kvalificerad arbetskraft. Samarbetet började med Upplands-Bro kommun och går ut på att vi levererar den yrkesmässiga delen av utbildningen och den kommunala skolan står för de gymnasiegemensamma ämnena, det blir det bästa från båda världar, säger Jonas Thorstenson VD ME-skolan.

Under dagen lyfte flera talare fram att behovet på maskinförare är stort. Av 100 000 sökande till gymnasiet sökte HT 2019 endast 136 elever till Maskinförarutbildningen. Marknad efterfrågar cirka 1 000 nya maskinförare varje år och idag är det cirka 350 personer som slutför sin utbildning till maskinförare. Av dessa är 170 gymnasieungdomar och vuxna som slutför sin utbildning vid ME-skolan. Den ökade efterfrågan på maskinförare är en följd av pensionsavgångar och stora satsningar på infrastruktur planerade de närmaste åren. Trafikverkets nationella plan för statens transportinfrastruktur för åren 2018–2029 omfattar 622,5 miljarder kronor och perioden 2019–2024 kännetecknas av en volymökning med drygt 20 procent.

ME-skolan tilldelades under 2018 pengar från Europeiska Socialfonden (ESF) för att öka maskinföraryrkets attraktionskraft och stärka kvalitén på yrkesutbildningen till maskinförare. Inom projektet arbetade de med att synliggöra yrkesutbildningen och yrket mot en bred målgrupp och hitta former för att öka attraktionen även för minoritetsgrupper i branschen. Inom ramen för projektet intervjuade de 600 högstadieungdomar för att få reda på hur de tänker inför gymnasievalet, utifrån den informationen har de jobbat vidare i det samarbetsprojekt som ME-skolan haft tillsammans med Ahlsell, medarrangör för Framtidsdagen 2020. 

Med informationen från EFS projektet har de arbetat vidare för att öka attraktionskraften och antalet sökande till HT 2020. De har arbetat med sociala medier för att på så sätt möta ungdomar på de plattformar de är på. Här inkluderas bland annat ett samarbete med influencern Hampus Hedström som marknadsfört ME-skolan och maskinförarutbildningen på Youtube. ME-skolan har även anlitat en reklambyrå som berättade hur de marknadsfört utbildningen och vilket genomslag kampanjen fått. Den 6 februari hade ME-skolans reklamfilm visats över 900 000 gånger på sociala medier-plattformen Snapchat och över 14 000 människor hade valt att läsa mer genom att klicka på annonsen.

–Förhoppningen är att detta skall leda till resultat i antalet gymnasieansökningar till ME-skolan, säger Jonas Thorstensson.

–Maskinförare är ett framtidsjobb. Det är ett yrke som erbjuder stor variation i en spännande och expansiv bransch. Det är en teknikintensiv bransch med stora utvecklingsmöjligheter. Många av dem som driver företagen närmar sig pensionsåldern och unga kan få varierande spännande arbetsuppgifter men har också stor möjlighet till att bli egna företagare och entreprenörer, säger My Salaman Hansson, Företagsrådgivare på Maskinentreprenörerna.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Rekordlågt förtroendet för kommunala upphandlingar

SOMMARKRÖNIKA Varje år mäter Svenskt Näringsliv företagsklimatet i kommunerna. En av frågorna vi ställer är hur företagen upplever att upphandlingarna fungerar i kommunen. I år var resultatet nedslående – betyget för de kommunala upphandlingarna har aldrig varit längre, 2,63 på en 6-gradig skala. Om vad det kan bero på skriver Ellen Hausel Heldahl, Svenskt Näringsliv, i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Coronakrisen synliggör skatteproblem

SOMMARKRÖNIKA "Krisen har gjort det uppenbart hur viktiga företagen är som skapare av välstånd. Företagen producerar de varor och tjänster som vi behöver, och därtill skapas jobb och skatteintäkter till välfärden". Det skriver Johan Fall, Svenskt Näringsliv, i sin sommarkrönika och pekar på att det finns en rad strukturella problem i ekonomin som synliggjorts under krisen, inte minst på skattesidan.
NYHET Publicerad:

Er tid är nu

SOMMARKRÖNIKA "Framtiden ska vara ljus och inspirerande. Det är därför högst bekymmersamt att ungas oro för framtiden nu ökar. Enligt UB uppger hälften av gymnasieungdomarna att de är oroliga inför framtiden, att jämföra med tre av tio när de ställde samma fråga hösten 2019." Det skriver Johan Olsson, Svenskt Näringsliv i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Fyra prioriteringar i EU:s återhämtningsplan

EU Bara månader efter att den nya EU-kommissionen tillträdde och presenterade sina planer för den kommande mandatperioden slog corona-pandemin till. Till de stora utmaningarna, som Brexit och en ny långtidsbudget, lades nu ytterligare en: att få EU att återhämta sig ur en medicinsk och ekonomisk kris. Vi har träffat chefen på Svenskt Näringslivs EU-kontor i Bryssel, Anders Edholm, för att höra vad svenska företag bör hålla koll på i EU den närmaste tiden.
NYHET Publicerad:

Sigtuna hårt drabbad av pandemin

CORONAKRISEN I Sigtuna kommun sysselsätter sig drygt 30% av de förvärvsarbetande invånarna inom resenäringen och besöksnäringen. I slutet av mars hade de båda näringsgrenarna förlorat ungefär 98% av sin kundkrets. ”Jag vill hävda att Sigtuna tillhör en av de kommuner som just nu är hårdast drabbad av denna pandemi, just på grund av att vi är så beroende av två branscher som i princip är nedlagda.” säger Olov Holst kommunstyrelseordförande i Sigtuna kommun.
NYHET Publicerad:

Hur löser vi ett mer än dubbelt så stort elbehov?

SOMMARKRÖNIKA "I Sverige har vi ett av världens mest fossilfria elsystem. Ungefär 98 procent av elen vi använder produceras utan koldioxidutsläpp. Dessutom sker produktionen till en låg kostnad vilket har inneburit en viktig konkurrensfördel för svensk industri. Det är ingen överdrift att säga att låga och stabila elpriser har varit en grundförutsättning för vårt välstånd". Lina Håkansson, Svenskt Näringsliv, lyfter i denna krönika frågan om hur vi ska lösa vårt framtida elbehov.
NYHET Publicerad:

BudAB ser ljuset i tunneln när flygtrafiken sakta återupptas

CORONAKRISEN I början av mars besökte Svenskt Näringsliv bud- och transportföretaget BudAB AB för att diskutera coronakrisens effekt på företaget. Då var företaget hårt ansatt och runt hörnet väntade en ekonomisk kris. Idag är situationen för företaget fortfarande ansträngd men ledningen ser ändå positivt på framtiden. 
NYHET Publicerad:

Visioner för miljön och klimatets skull

SOMMARKRÖNIKA "Det är en framåtblickande, visionär, syn som måste prägla vårt fortsatta miljöarbete. Sverige behöver ta fasta på utvecklingen i näringslivet, den hållbara utvecklingen, som en motor för att skapa ett välfärdssamhälle." Det skriver Nicklas Skår, Svenskt Näringsliv i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Så undviker du bluffakturor och vd-bedrägerier

SÄKERHET Bluffakturor och internetbedrägerier är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel, listar sina bästa tips för hantering av bluffakturor och vd-bedrägerier. 
NYHET Publicerad:

Det är dags att återstarta Stockholms ekonomi

DEBATT "Bara i Stockholms län har 171 236 personer korttidspermitterats och hela 46 347 har varslats. Dessa siffror stiger för varje dag och det är svårt att veta hur framtiden kommer att se ut. Företagens roll blir dock densamma. Det är de strukturella förutsättningarna för företagande, arbete, forskning, utveckling och investeringar som avgör hur snabbt Sverige och Stockholm kan komma tillbaka på fötter och blicka framåt." Det skriver Olle Karstorp i denna debatt.
NYHET Publicerad:

Vill att unga ska se företagande som ett naturligt yrkesval

SKOLNÄTVERK Välkommen Jennifer Österlund som kommer att arbeta heltid med att öka samverkan mellan skola och näringsliv i vår region. "Jag vill att företagande ska ses som ett lika naturligt yrkesval för unga som vilket annat som helst, och därför är jag väldigt glad och tacksam över att få jobba för det".
NYHET Publicerad:

Med rätt fokus får Värmdö bra resultat

FÖRETAGKLIMAT Värmdö kommun bryter en nationell nedåtgående trend och får högre betyg i Svenskt Näringslivs årliga undersökning av det lokala företagsklimatet. Svenskt Näringsliv har talat med Värmdö kommuns näringslivschef Sofia Brorsson som delar med sig av det hårda arbete som ligger bakom framgången.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

TRR stöttar företag i omställning

OMSTÄLLNING Att vara företagsledare och chef har alltid sina utmaningar, men för många är det tuffare än någonsin just nu. Erica Sundberg, regionchef för TRR Region Mitt, berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning.
NYHET Publicerad:

Så kompetenssäkrar du företaget under krisen

WEBBINAR Ett webbinarium om hur du som arbetsgivare kan använda tiden under corona till att behålla och stärka kompetensen i ditt företag, för att stå starkare när det vänder.
NYHET Publicerad:

”Arbetsrätten är inte anpassad för att hantera en krissituation”

CORONAKRISEN Coronakrisen slår hårt mot städbranschen, en plötsligt minskad efterfrågan har fått stora konsekvenser. Svenskt Näringsliv har talat med Torkel Kristoffers som är vd på städföretaget Vardagsfrid AB. Han berättar om de konsekvenser coronakrisen haft på verksamheten och de uppoffringar företaget och dess medarbetare har fått göra.
NYHET Publicerad:

Så tycker Stockholmsföretagen om företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT Företagen ger företagsklimatet i länets kommuner ett något lägre betyg än förra året. I över hälften av kommunerna är det sammanfattande omdömet lägre än 2019. De största positiva förändringar återfinns på Värmdö och Lidingö. 32 000 företag har tyckt till om företagsklimatet i sin kommun, varav 3700 företagare från Stockholms län.
NYHET Publicerad:

Stödåtgärderna måste förlängas

CORONAKRISEN Situationen för besöksnäringen är allvarlig. Svenskt Näringslivs företagarpanel visar att företag inom besöksnäringen är de som drabbats hårdast av krisen. Detta leder i sin tur till att de företag som levererar varor och tjänster till dessa företag drabbas. Svenskt Näringsliv har talat med en av dessa leverantörer, Alvar Kårfors, vd för familjeföretaget Orto Novo AB, som odlar och säljer örter och kryddväxter.
NYHET Publicerad:

Viktig arbetskraft från utlandet går förlorad i coronakrisen

CORONAKRISEN Coronakrisen slår hårt mot de flesta branscher och drabbar hela samhället. En bransch där krisens effekter börjar bli tydligare är tech-branschen som i Stockholms län sysselsätter över 50 000 personer. Carl-Johan Hamilton är vice vd på Ants Tech Recruiters och bedömer att två tredjedelar av hans kunder är negativt påverkade av krisen. En annan farhåga är att arbetskraftsinvandringen som branschen är beroende av kan gå förlorad i krisens spår.
NYHET Publicerad:

EU:s inre marknad måste värnas

EUROPADAGEN Idag den 9 maj firas Europadagen för att minnas startskottet till det som kommit att bli den europeiska unionen. EU har gett oss helt nya möjligheter att handla och samarbeta inom en av världens största integrerade ekonomier. De gränshinder som nyligen visat sig på EU:s inre marknad går på tvärs mot grundtanken med unionen. "Nu måste den ömsesidiga viljan till handel och utbyte av varor och tjänster stärkas för att Sveriges och EU:s företag ska kunna klara sig igenom denna svåra tid", säger Olle Karstorp, Svenskt Näringsliv Stockholms län.