Karin Callin, Scania
Foto: Janerik Henriksson/TT

"Det handlar inte om att skapa några separata program utbildningsinsatser eller kampanjer utan om att göra det vi redan gör men lite annorlunda", säger Karin Callin, specialist inom mångfald och inkludering på Scania.

Scania: "Inkludering ger större mångfald"

NYHET Publicerad

AFFÄRSNYTTA Det svåra är inte att rekrytera nya grupper till företaget. Utmaningen är att se till att de känner sig inkluderade, vill stanna och bidra fullt ut med sitt kunnande. Det konstaterar Karin Callin som rustar fordonstillverkaren Scanias 48 000 medarbetare för ökad mångfald.

Karin Callin, Scania

Både chefer och medarbetare förväntas bidra till en inkluderande kultur på Scania.

Foto: Janerik Henriksson/TT
Karin Callin, Scania

"Vi vill jobba mer med de vi har hos oss idag. Det finns en massa outnyttjade resurser och kompetenser hos dem som vi inte använder." Det säger Karin Callin.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Scania lägger ner ett stort arbete för att få koncernens 48 000 medarbetare att bli mer medvetna om vad mångfald och inkludering handlar om och varför det är så viktigt för företaget.

– Det här är inte bara en ledningsfråga. Det är varje medarbetares bidrag, som gör att vi får en stark förflyttning framåt. Därför vill vi att alla involveras, säger Karin Callin, specialist inom mångfald och inkludering på Scania.

För fem år sedan slog ledningen fast att mångfald och jämställdhet ska vara ett strategiskt affärsmål för att möta den fortsatta bristen på teknikkompetens, men också för att ha en innovativ- och kreativ arbetsmiljö.

Den snabba utvecklingen inom elektrifiering, autonoma fordon och digitalisering, gör att företaget i framtiden kommer att sälja andra typer av produkter och tjänster, och det måste avspeglas i medarbetarna, förklarar Karin Callin.

– Det kommer att behövas mycket kompetens som vi inte har idag. Om till exempel självkörande fordon och logistiklösningar blir vår stora business kräver det många nya kompetenser.

Med 18 procent kvinnor globalt och 23,5 procent i Sverige, har Scania sedan länge insett behovet av att bredda sin rekryteringsbas. Det går inte att bara anställa ingenjörer från KTH eller Chalmers.

– De räcker inte till. Och då behöver vi jobba med vårt eget mindset, och inte låta den synliga mångfalden spela så stor roll, utan ta tillvara vad varje person kan tillföra, oavsett kön eller bakgrund.

Att attrahera extern kompetens är dock inte hela lösningen. Det är minst lika viktigt att använda kunnandet som finns bland medarbetarna på bästa sätt och bygga på den för att möta de nya kraven, konstaterar hon.

– Vi vill jobba mer med dem vi har hos oss idag. Det finns en massa outnyttjade resurser och kompetenser hos dem som vi inte använder.

Men även om rekrytering och kompetensutveckling är svåra bitar i ett tekniktungt företag, så är inkludering det som ger större mångfald och är den riktigt stora utmaningen, slår Karin Callin fast.

– Om inte folk stannar och trivs försvinner de igen. De måste känna att de blir inkluderade, att de får vara den de är och att de är med och fattar beslut.

Självklart blir det mer friktion när de som jobbar tillsammans inte har samma bakgrund och utbildning.

– Det blir jobbigare när någon plötsligt inte håller med och har helt andra idéer i stället. Men resultatet blir oftast bättre i slutänden.

I första fasen av Scanias satsning genomförs workshops med samtliga ledningsgrupper, med start hos den högsta ledningen. Cheferna görs först medvetna om vad mångfald och inkludering handlar om, varför det är viktigt att jobba med, och hur det kan påverka företagets lönsamhet positivt. Därefter får cheferna se över hur de kan göra skillnad med mer mångfald och inkludering i sina befintliga processer.

– Vi knyter det hårt till vår business. Om den synliga mångfalden är toppen på ett isberg är det intressantaste vad som finns under ytan.

Scania vill koppla mer till utbildning, erfarenhet, personliga egenskaper, religion eller bakgrund på olika sätt, och bli bättre på att skapa grupper med mångfald men också att inkludera alla så att de får bidra med det de kan.  

– Då får vi ut den fulla potentialen ur varje medarbetare och det ger oss ett bättre resultat.

I nästa steg är det medarbetarnas tur att i sina grupper diskutera hur alla ska få vara med och komma till tals, oavsett personliga egenskaper, utbildning och bakgrund, så att den kollektiva kompetensen tas till vara. Även om Scania redan har en stark företagskultur behöver den utvecklas, betonar hon.

– Mycket av ansvaret ligger på cheferna. Att de vågar göra annorlunda, ta in andra typer av personer till projekt och arbetsuppgifter än de gjort tidigare. Men medarbetarna har också ett ansvar att bidra till företagskulturen.

Karin Callin betonar att det är i vardagen som förändringarna måste ske, och inte i de stora globala processerna.

– Det handlar inte om att skapa några separata program utbildningsinsatser eller kampanjer utan om att göra det vi redan gör men lite annorlunda.

Det är upp till varje land, avdelning och yrkesområde att ta beslut utifrån sina behov. Att bestämma att det ska vara ett antal procent kvinnor överlag i företaget är inte rimligt, påpekar hon.

– Det gäller att se vad som behöver göras där man är och bestämma aktiviteter utifrån det. Vi kan inte säga att det ska se likadant ut i Sverige som i Iran eller Indien. Förutsättningar och lagstiftning är helt olika, säger Karin Callin.

Nära målet

Arbetet med mångfald och inkludering följs upp i Scanias årliga medarbetarenkät som ger ”D&I-index”, ett mångfalds- och inkluderingsindex.

Där ställs frågan hur väl de anställda anser att företaget lyckas med mångfald och inkludering, på en skala mellan 0 och 100.

Målet är att överskrida 80 procent i D&I-index i koncernen. Idag är siffran 78,1 procent.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

"Befängd idé låta myndighet avgöra företagens rekrytering"

ARBETSKRAFTSINVANDRING Socialdemokraterna vill ha en skärpt lagstiftning kring arbetskraftsinvandring. Kontrollerna ska utföras av en statlig myndighet, inte av arbetsmarknadens parter. Vd Carola Lemne tycker att idén är befängd.
NYHET Publicerad:

Kvalificerade tjänster lämnar landet

KOMPETENS Allt fler kunskapsintensiva tjänsteföretag flyttar jobben utomlands på grund av kompetensbrist. Det visar en ny rapport från Almega.
NYHET Publicerad:

Järnvägsbyggare vill se kvinnlig kompetens

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Att Strukton Rail lyckats anställa så många kvinnor de senaste åren beror på en medveten satsning på kvinnor, men främst på att företaget jobbat för att skapa en öppenhet och en sund kultur där både kvinnor och män trivs, enligt vd:n Robert Röder. 
NYHET Publicerad:

Kompetensbrist lägger expansionsplaner på is

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Sju av tio företag som försökt rekrytera nya medarbetare har haft svårt att hitta rätt kompetens. Det visar Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät. Det gör att planerad expansion läggs på is och företagen får svårt att möta kundernas behov.
NYHET Publicerad:

Glödhet spelutvecklare syns på radarn 

KOMPETENS I somras hade spelutvecklaren Massive Entertainment 400 anställda. Idag är det 480. För att klara tillväxt i en överhettad it-bransch jobbar sex personer heltid med rekrytering via sociala medier och på högskolor. ”Vi ser till att finnas på deras radar”, säger hr-chefen Magdalena Schultze.
NYHET Publicerad:

Kvinnor på bild ska göra teknikbranschen mer attraktiv

HALLÅ DÄR Elin Östblom som driver Teknikföretagens projekt Bredda bilden. Vad går det ut på?
NYHET Publicerad:

Företagen hittar inte rätt arbetskraft

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Sju av tio företag har svårt att hitta rätt medarbetare. Gymnasie- och högskoleutbildningar med låg relevans för näringslivet är en av förklaringarna, visar Svenskt Näringslivs nya rekryteringsenkät.
NYHET Publicerad:

Succé för rekrytering av nyanlända

INTEGRATION Sedan två år jobbar teknikföretaget ÅF intensivt med att rekrytera nyanlända ingenjörer och ingenjörer med utländsk bakgrund som bor i Sverige. Till en början gick det trögt men när det väl lossnade blev det succé. Företagets diversity coach, Amir Nazari, leder satsningen.
NYHET Publicerad:

Skogsföretag tvättar bort smutsstämpel

JÄMSTÄLLDHET För Domsjö fabriker ger skolsamarbeten en chans att visa upp en intressant arbetsplats som inte alls är smutsig och fysiskt tung längre. Det har lockat fler kvinnliga sökande och företaget fortsätter sin prisade satsning på jämställdhet, enligt vd:n Lars Winter.
NYHET Publicerad:

”Det är star wars i vår bransch”

KOMPETENS Hallå där Dilba Demirbag. Sedan årsskiftet leder du satsningen Wes Tech. Vad går den ut på?
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Därför har Sverige svårt att få fram nya storföretag

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Sverige har under lång tid haft svårt att få fram nya storföretag. Sex av tio startupföretag upplever att rekryteringssvårigheter utgör ett stort tillväxthinder, visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Högskolan måste reformeras för att lösa kompetensbristen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Med ett helt näringsliv som skriker efter kompetent personal måste fokus riktas på högskolorna och universiteten. Det framgår i en delrapport i Svenskt Näringslivs skuggutredning till den statliga Styr- och resursutredningen.
NYHET Publicerad:

Byggordlistan sprids och utökas till fler språk

HALLÅ DÄR Hanna Stigmer, hr-specialist på Skanska. Förra året gav ni ut en byggordlista på arabiska och engelska. Hur används den idag?
NYHET Publicerad:

Visita i bräschen mot sexuella trakasserier

ARBETSLIV Efter #Metoo-kampanjen drog Visita igång uppropet #Nolltolerans för att ge sitt stöd. Hittills har nästan 900 företag i branschen skrivit under.  "Ingen ska kränkas eller trakasseras på sin arbetsplats", säger Visitas vd Jonas Siljhammar.
NYHET Publicerad:

Fokus på affärsnytta leder rätt

KOMPETENS Att komma igång med ett arbete för ökad jämställdhet och mångfald behöver inte vara ett jätteprojekt. Bryt ner det i mindre delar, ta ett steg i taget och håll fokus på affärsnyttan. De råden ger Sara Skullered, konsult inom jämställdhet och mångfald.
NYHET Publicerad:

Cramo bryter mansdominerat mönster

JÄMSTÄLLDHET Cramo arbetar sedan flera år tillbaka för att nå ökad jämställdhet. I en starkt mansdominerad bransch har företaget tagit flera initiativ för att bryta mönstret. ”Genom att ha rätt blandning av medarbetare får vi ut full effekt”, säger vd:n Peter Bäckström.
NYHET Publicerad:

Volvo: ”Kompetens en överlevnadsfråga”

KOMPETENSBRIST Transportbranschen har länge haft problem med kompetensbrist. Förutom yrkeschaufförer finns risken även att tusentals mekaniker kommer att saknas. ”Det är en överlevnadsfråga för hela branschen”, säger Anders Edin, kompetensutvecklingschef på Volvo Lastvagnar.
NYHET Publicerad:

Uthållighet ger resultat på Saab

STRATEGI De senaste tio åren har Saab haft stort fokus på att fler lönesättande chefer ska vara kvinnor. Och det har gett tydligt resultat – en fördubbling. Engagerade ledare, uthållighet och mod är främsta framgångsfaktorerna, enligt Marie Bellö Yngveson, chef för Saab Academy.
NYHET Publicerad:

IBM ändrar fokus för kvinnosatsningar

JÄMSTÄLLDHET IBM har dragit ner på mentorprogram för kvinnor och arbetar i stället med värderingar. Många av kvinnorna är redan väldigt kompetenta och behöver inga mentorer anser IBM Sverige. 
NYHET Publicerad:

Teknikcollege stärker regional samverkan 

FYRA SNABBA TILL Mia Bernhardsen på Svenskt Näringsliv som vid årsskiftet blir ny vd på Teknikcollege.