Karin Callin, Scania
Foto: Janerik Henriksson/TT

"Det handlar inte om att skapa några separata program utbildningsinsatser eller kampanjer utan om att göra det vi redan gör men lite annorlunda", säger Karin Callin, specialist inom mångfald och inkludering på Scania.

Scania: "Inkludering ger större mångfald"

NYHET Publicerad

AFFÄRSNYTTA Det svåra är inte att rekrytera nya grupper till företaget. Utmaningen är att se till att de känner sig inkluderade, vill stanna och bidra fullt ut med sitt kunnande. Det konstaterar Karin Callin som rustar fordonstillverkaren Scanias 48 000 medarbetare för ökad mångfald.

Karin Callin, Scania

Både chefer och medarbetare förväntas bidra till en inkluderande kultur på Scania.

Foto: Janerik Henriksson/TT
Karin Callin, Scania

"Vi vill jobba mer med de vi har hos oss idag. Det finns en massa outnyttjade resurser och kompetenser hos dem som vi inte använder." Det säger Karin Callin.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Scania lägger ner ett stort arbete för att få koncernens 48 000 medarbetare att bli mer medvetna om vad mångfald och inkludering handlar om och varför det är så viktigt för företaget.

– Det här är inte bara en ledningsfråga. Det är varje medarbetares bidrag, som gör att vi får en stark förflyttning framåt. Därför vill vi att alla involveras, säger Karin Callin, specialist inom mångfald och inkludering på Scania.

För fem år sedan slog ledningen fast att mångfald och jämställdhet ska vara ett strategiskt affärsmål för att möta den fortsatta bristen på teknikkompetens, men också för att ha en innovativ- och kreativ arbetsmiljö.

Den snabba utvecklingen inom elektrifiering, autonoma fordon och digitalisering, gör att företaget i framtiden kommer att sälja andra typer av produkter och tjänster, och det måste avspeglas i medarbetarna, förklarar Karin Callin.

– Det kommer att behövas mycket kompetens som vi inte har idag. Om till exempel självkörande fordon och logistiklösningar blir vår stora business kräver det många nya kompetenser.

Med 18 procent kvinnor globalt och 23,5 procent i Sverige, har Scania sedan länge insett behovet av att bredda sin rekryteringsbas. Det går inte att bara anställa ingenjörer från KTH eller Chalmers.

– De räcker inte till. Och då behöver vi jobba med vårt eget mindset, och inte låta den synliga mångfalden spela så stor roll, utan ta tillvara vad varje person kan tillföra, oavsett kön eller bakgrund.

Att attrahera extern kompetens är dock inte hela lösningen. Det är minst lika viktigt att använda kunnandet som finns bland medarbetarna på bästa sätt och bygga på den för att möta de nya kraven, konstaterar hon.

– Vi vill jobba mer med dem vi har hos oss idag. Det finns en massa outnyttjade resurser och kompetenser hos dem som vi inte använder.

Men även om rekrytering och kompetensutveckling är svåra bitar i ett tekniktungt företag, så är inkludering det som ger större mångfald och är den riktigt stora utmaningen, slår Karin Callin fast.

– Om inte folk stannar och trivs försvinner de igen. De måste känna att de blir inkluderade, att de får vara den de är och att de är med och fattar beslut.

Självklart blir det mer friktion när de som jobbar tillsammans inte har samma bakgrund och utbildning.

– Det blir jobbigare när någon plötsligt inte håller med och har helt andra idéer i stället. Men resultatet blir oftast bättre i slutänden.

I första fasen av Scanias satsning genomförs workshops med samtliga ledningsgrupper, med start hos den högsta ledningen. Cheferna görs först medvetna om vad mångfald och inkludering handlar om, varför det är viktigt att jobba med, och hur det kan påverka företagets lönsamhet positivt. Därefter får cheferna se över hur de kan göra skillnad med mer mångfald och inkludering i sina befintliga processer.

– Vi knyter det hårt till vår business. Om den synliga mångfalden är toppen på ett isberg är det intressantaste vad som finns under ytan.

Scania vill koppla mer till utbildning, erfarenhet, personliga egenskaper, religion eller bakgrund på olika sätt, och bli bättre på att skapa grupper med mångfald men också att inkludera alla så att de får bidra med det de kan.  

– Då får vi ut den fulla potentialen ur varje medarbetare och det ger oss ett bättre resultat.

I nästa steg är det medarbetarnas tur att i sina grupper diskutera hur alla ska få vara med och komma till tals, oavsett personliga egenskaper, utbildning och bakgrund, så att den kollektiva kompetensen tas till vara. Även om Scania redan har en stark företagskultur behöver den utvecklas, betonar hon.

– Mycket av ansvaret ligger på cheferna. Att de vågar göra annorlunda, ta in andra typer av personer till projekt och arbetsuppgifter än de gjort tidigare. Men medarbetarna har också ett ansvar att bidra till företagskulturen.

Karin Callin betonar att det är i vardagen som förändringarna måste ske, och inte i de stora globala processerna.

– Det handlar inte om att skapa några separata program utbildningsinsatser eller kampanjer utan om att göra det vi redan gör men lite annorlunda.

Det är upp till varje land, avdelning och yrkesområde att ta beslut utifrån sina behov. Att bestämma att det ska vara ett antal procent kvinnor överlag i företaget är inte rimligt, påpekar hon.

– Det gäller att se vad som behöver göras där man är och bestämma aktiviteter utifrån det. Vi kan inte säga att det ska se likadant ut i Sverige som i Iran eller Indien. Förutsättningar och lagstiftning är helt olika, säger Karin Callin.

Nära målet

Arbetet med mångfald och inkludering följs upp i Scanias årliga medarbetarenkät som ger ”D&I-index”, ett mångfalds- och inkluderingsindex.

Där ställs frågan hur väl de anställda anser att företaget lyckas med mångfald och inkludering, på en skala mellan 0 och 100.

Målet är att överskrida 80 procent i D&I-index i koncernen. Idag är siffran 78,1 procent.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Volvo: ”Kompetens en överlevnadsfråga”

KOMPETENSBRIST Transportbranschen har länge haft problem med kompetensbrist. Förutom yrkeschaufförer finns risken även att tusentals mekaniker kommer att saknas. ”Det är en överlevnadsfråga för hela branschen”, säger Anders Edin, kompetensutvecklingschef på Volvo Lastvagnar.
NYHET Publicerad:

Uthållighet ger resultat på Saab

STRATEGI De senaste tio åren har Saab haft stort fokus på att fler lönesättande chefer ska vara kvinnor. Och det har gett tydligt resultat – en fördubbling. Engagerade ledare, uthållighet och mod är främsta framgångsfaktorerna, enligt Marie Bellö Yngveson, chef för Saab Academy.
NYHET Publicerad:

IBM ändrar fokus för kvinnosatsningar

JÄMSTÄLLDHET IBM har dragit ner på mentorprogram för kvinnor och arbetar i stället med värderingar. Många av kvinnorna är redan väldigt kompetenta och behöver inga mentorer anser IBM Sverige. 
NYHET Publicerad:

Teknikcollege stärker regional samverkan 

FYRA SNABBA TILL Mia Bernhardsen på Svenskt Näringsliv som vid årsskiftet blir ny vd på Teknikcollege.
NYHET Publicerad:

"Cheferna måste rustas på rätt sätt"

HALLÅ DÄR Carina Lindfelt, chef på Svenskt Näringslivs arbetsmarknadsavdelning och ordförande i Prevent som sprider metoder och kunskap om arbetsmiljö. Hur märker Prevent av #Metoo?
NYHET Publicerad:

Pluggparadoxen urholkar landets yrkesutbildningar

YRKESPROGRAM De unga vill jobba i näringslivet – men väljer inte utbildningar som ger jobb. De senaste tolv åren har yrkesprogrammen tappat var tredje elev. Nu behövs politiska satsningar på studie- och yrkesvägledningen, på yrkesprogrammen och på lärlingsutbildningarna, menar Västsvenska Handelskammaren.
NYHET Publicerad:

Skånska insikter i den smarta fabriken

KOMPETENS Ny teknologi kommer att innebära dramatiska förändringar för morgondagens industri. Projektet Smarta Fabriker vill sprida kunskap om industriell digitalisering. 50 företag har bidragit med komponenter och kompetens.
NYHET Publicerad:

Scania: "Inkludering ger större mångfald"

AFFÄRSNYTTA Det svåra är inte att rekrytera nya grupper till företaget. Utmaningen är att se till att de känner sig inkluderade, vill stanna och bidra fullt ut med sitt kunnande. Det konstaterar Karin Callin som rustar fordonstillverkaren Scanias 48 000 medarbetare för ökad mångfald.
NYHET Publicerad:

Starkt driv hos nya byggkvinnor

HALLÅ DÄR Anders Leander, projektledare, Ikano Bostad. I våras sökte ni kvinnliga snickare i en kampanj i tunnelbanan, och nu har de ni anställde jobbat i två månader. Hur har det gått?
NYHET Publicerad:

Inkluderande karriärmodell central för teknikkonsult

KOMPETENS När företaget ÅF vill öka andelen kvinnor handlar det främst om att jobba med chefsförsörjningen och att säkra att kompetensutveckling är inkluderande. ”En mer diversifierad arbetsplats ger ökad konkurrenskraft”, säger Emma Claesson, kommunikations- och hr-direktör.
NYHET Publicerad:

Byggbranschens bryderi: 10000 nya medarbetare varje år

UTBILDNING Kompetensförsörjningen är helt affärskritisk för byggbranschen. Det säger Elin Kebert på Sveriges Byggindustrier. Fler utbildningsplatser och bredare rekrytering måste till för att få in de minst 10 000 nya medarbetare som behövs varje år.
NYHET Publicerad:

Sponsrat labb ska väcka kemisten i de unga

KEMI Ett toppmodernt kemilabb har öppnat på Universeum i Göteborg. Det är ett första steg i satsningen ”Älska Kemi”, som möjliggörs bland annat tack vare BASF, världens största kemiföretag, och bioläkemedelsföretaget Astra Zeneca.
NYHET Publicerad:

Forskare: ”Kompetensbrist största tillväxthindret”

KOMPETENS Kompetensbristen är skriande i nästan alla branscher. ”Att bara satsa på utbildning när de andra pusselbitarna saknas är som att slänga pengarna i sjön."
NYHET Publicerad:

Akut personalbrist stoppar verkstadsföretag

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Verkstadsföretaget Nordtek skulle kunna fördubbla försäljningen men avstår då det inte finns personal att anställa. ”Det behövs fler tekniker och ingenjörer, många fler”, säger Krister Koch som driver företaget.
NYHET Publicerad:

Kommer kompetensutvisningarna att fortsätta?

KOMMENTAR Lagrådet har avstyrkt socialförsäkringsutskottets förslag om ny lagstiftning kring kompetensutvisningarna. Men förändringen är nödvändig för att komma tillrätta med de orättfärdiga utvisningarna, skriver arbetsmarknadsexpert Patrik Karlsson.
NYHET Publicerad:

”Mentorprogram ger en knuff framåt”

LEDARSKAP För Anna-Lena Olsson gav ledarskapsprogrammet Womentor en chans att reflektera över sig själv, lägga upp en strategi framåt och bli en bättre ledare. ”Det ger en knuff framåt och det blir lättare att se sitt eget värde och ta för sig”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Teknik mot mensvärk lockar unga

HALLÅ DÄR Elin Östblom, kommunikatör på Teknikföretagen. På sajten Hacktheworld.se låter ni videobloggaren Therese Lindgren och andra Youtube-profiler presentera tekniska lösningar på vardagliga problem. Vad ligger bakom det?
NYHET Publicerad:

Webbverktyget ger koll på kompetensen

STRATEGI Kompetensförsörjning är en av företagens största utmaningar, och för att hantera verksamhetens unika kompetensbehov krävs ett systematiskt arbete. Som stöd för det har webbverktyget Jobbamedlonen.se en modul för att analysera kompetensbehovet.
NYHET Publicerad:

Lindbäcks Bygg: "Vi blir ett stabilare företag av fler kvinnor"

REKRYTERING Lindbäcks Byggs nya fabrik är klar. Det innebär mängder av nyanställningar och ledningen har beslutat att hälften av de som rekryteras till fabriken ska vara kvinnor. ”Målet har inte uppfyllts men vi är på god väg”, säger vd:n Stefan Lindbäck.
NYHET Publicerad:

Föräldraledighet stoppar inte karriären

REKRYTERING Stockholms Hamnar jobbar hårt för att få in fler kvinnor genom att vara en schyst och öppen arbetsplats. Men för att anställa fler kvinnor måste det också finnas ett rekryteringsunderlag, säger HR-specialisten Johanna Wiberg.