LogoLogo
LogoLogo
NYHET25 mars 2019

Sollentuna sätter mål för digitalisering

För offentlig sektor innebär digitalisering möjligheter att skapa nya innovativa tjänster, effektivare arbetsprocesser och minskad administration. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) stödjer och uppmuntrar alla kommuner att utveckla sin välfärd med hjälp av digitalisering.

"I Sollentuna har vi kommit långt i vår digitala utveckling men strävar efter att komma ännu längre", säger Fredrik Lind.Foto: Johan Åhström

Bygglov och serveringstillstånd tillhör två av de vanligaste myndighetsärendena som medborgare och företagare har med sin hemkommun. Tillstånden ansöks via skriftlig blankett eller e-tjänst på kommuners hemsidor. Sollentuna, är en av nio kommuner i Stockholms län som erbjuder digital ansökan för både bygglov och serveringstillstånd.

Hur fungerar digitalisering på kommunal nivå i praktiken? Vi har pratat med näringslivschef Fredrik Lind som berättar om Sollentunas digitala satsning.

Vilka mål har Sollentuna med sin digitala satsning?

– Vår målsättning är att vara Sveriges ledande kommun inom digital utveckling, vilket också framgår i vår digitaliseringspolicy. Med hjälp av digitala medel vill vi öka möjligheten till god service och tillgänglighet för våra invånare och företagare. Digitaliseringspolicyn omfattar fem prioriterade områden som kommunen arbetar med: Digital kompetens, digital demokrati, digital innovation och samverkan, digitala tjänster samt digital infrastruktur. År 2015 utvecklade vi exempelvis Tillståndguiden – ett digitalt hjälpmedel som guidar företagare i ansökningsprocesser.

– Vår målsättning är att hälften av de bygglovsärendena som kommer in ska ske via e-tjänst. Idag är det ungefär en fjärdedel som använder sig av e-tjänst vid ansökan om bygglov. När det kommer till serveringstillstånd så finns dessvärre inga uppgifter på digital måluppfyllelse.

Har ni upplevt en förbättring gällande kundnöjdhet, sedan ni valde att erbjuda e-tjänst för bygglovsansökan och serveringstillstånd?

– Våra NKI-värden (Nöjd kundindex) har inte gått upp sedan vi introducerade e-tjänsterna. När blanketterna togs bort bemöttes vi snarare av skeptiska reaktioner, vilket var lite förvånande. Vi upplever ofta att företagare, och särskilt krögare, vill få personlig hjälp med sin ansökan och därför föredrar att lämna in en blankett skriftligt. För att uppmuntra till tillgängliga e-tjänster har vi därför skapat Tillståndsguiden.

– Elektroniska verktyg förekommer allt oftare inom offentlig och privat sektor. Med tiden tror jag därför att det kommer bli mer naturligt för företagare och privatpersoner att använda sig av e-tjänster i större utsträckning.

Har handläggningstiderna påverkats av att det går att söka tillstånden digitalt?

– Handläggningstiderna i de här processerna har inte påverkats. Det är inte förrän samtliga uppgifter kommit in till kommunen som ärendet kan påbörjas. Effektiviteten i handläggningen är därför beroende av huruvida sökanden känner till alla uppgifter som behöver skickas in. Om vi tar serveringstillstånd som exempel så behöver många kompletterande uppgifter utöver själva ansökan komma in till kommunen - något som inte behöver vara självklart för en krögare. För att få in fler kompletta ansökningar och därav tidseffektivisera handläggningsprocessen - arbetar vi löpande med enklare checklistor. Vi försöker även att regelbundet samtala med sökanden och förtydliga vilka handlingar som ett tillstånd kräver.

– Förändringar tar tid och kräver omställning. I Sollentuna har vi kommit långt i vår digitala utveckling men strävar efter att komma ännu längre.

Digitalisering
Skriven avKajsa Dahlström
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist