Fredrik Lind
Foto: Johan Åhström

"I Sollentuna har vi kommit långt i vår digitala utveckling men strävar efter att komma ännu längre", säger Fredrik Lind.

Sollentuna sätter mål för digitalisering

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT För offentlig sektor innebär digitalisering möjligheter att skapa nya innovativa tjänster, effektivare arbetsprocesser och minskad administration. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) stödjer och uppmuntrar alla kommuner att utveckla sin välfärd med hjälp av digitalisering.

Bygglov och serveringstillstånd tillhör två av de vanligaste myndighetsärendena som medborgare och företagare har med sin hemkommun. Tillstånden ansöks via skriftlig blankett eller e-tjänst på kommuners hemsidor. Sollentuna, är en av nio kommuner i Stockholms län som erbjuder digital ansökan för både bygglov och serveringstillstånd.

Hur fungerar digitalisering på kommunal nivå i praktiken? Vi har pratat med näringslivschef Fredrik Lind som berättar om Sollentunas digitala satsning.

Vilka mål har Sollentuna med sin digitala satsning?

– Vår målsättning är att vara Sveriges ledande kommun inom digital utveckling, vilket också framgår i vår digitaliseringspolicy. Med hjälp av digitala medel vill vi öka möjligheten till god service och tillgänglighet för våra invånare och företagare. Digitaliseringspolicyn omfattar fem prioriterade områden som kommunen arbetar med: Digital kompetens, digital demokrati, digital innovation och samverkan, digitala tjänster samt digital infrastruktur. År 2015 utvecklade vi exempelvis Tillståndguiden – ett digitalt hjälpmedel som guidar företagare i ansökningsprocesser.

– Vår målsättning är att hälften av de bygglovsärendena som kommer in ska ske via e-tjänst. Idag är det ungefär en fjärdedel som använder sig av e-tjänst vid ansökan om bygglov. När det kommer till serveringstillstånd så finns dessvärre inga uppgifter på digital måluppfyllelse. 

Har ni upplevt en förbättring gällande kundnöjdhet, sedan ni valde att erbjuda e-tjänst för bygglovsansökan och serveringstillstånd?

– Våra NKI-värden (Nöjd kundindex) har inte gått upp sedan vi introducerade e-tjänsterna. När blanketterna togs bort bemöttes vi snarare av skeptiska reaktioner, vilket var lite förvånande. Vi upplever ofta att företagare, och särskilt krögare, vill få personlig hjälp med sin ansökan och därför föredrar att lämna in en blankett skriftligt. För att uppmuntra till tillgängliga e-tjänster har vi därför skapat Tillståndsguiden.

– Elektroniska verktyg förekommer allt oftare inom offentlig och privat sektor. Med tiden tror jag därför att det kommer bli mer naturligt för företagare och privatpersoner att använda sig av e-tjänster i större utsträckning.

Har handläggningstiderna påverkats av att det går att söka tillstånden digitalt?

– Handläggningstiderna i de här processerna har inte påverkats. Det är inte förrän samtliga uppgifter kommit in till kommunen som ärendet kan påbörjas. Effektiviteten i handläggningen är därför beroende av huruvida sökanden känner till alla uppgifter som behöver skickas in. Om vi tar serveringstillstånd som exempel så behöver många kompletterande uppgifter utöver själva ansökan komma in till kommunen - något som inte behöver vara självklart för en krögare. För att få in fler kompletta ansökningar och därav tidseffektivisera handläggningsprocessen - arbetar vi löpande med enklare checklistor. Vi försöker även att regelbundet samtala med sökanden och förtydliga vilka handlingar som ett tillstånd kräver.

– Förändringar tar tid och kräver omställning. I Sollentuna har vi kommit långt i vår digitala utveckling men strävar efter att komma ännu längre. 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Entreprenörsresan startade med UF

ENTREPRNÖRSKAP Mike Mellquist 28, startade sitt första företag på gymnasiet genom Ung Företagsamhet. Då var det ett handelsföretag, Duobottle UF som sålde flaskor med två kamrar. Idag driver Mike eget bolag och har stora visioner för framtiden.
NYHET Publicerad:

Föreläsning lär elever om marknadsekonomi

MARKNADSEKONOMI Funderar du på hur Sverige på 150 år gick från ett fattigt bondesamhälle som tog emot ekonomisk hjälp till ett av världens rikaste länder? Det är en av många frågor som besvaras i Ekonomifaktas föreläsning "Det har blivit bättre" som erbjuds gymnasieelever runt om i landet. "Det är såklart oerhört viktigt att ungdomar får förståelse för hur vi skapar resurser och utvecklas som samhälle, säger Fredrik Carlgren, chef på Ekonomifakta.
NYHET Publicerad:

Ny kraft för ett bättre företagsklimat

HALLÅ DÄR Camilla Lindgren, ny ledamot i Svenskt Näringslivs SME-kommitté för Almega Tjänsteföretagen, som grundat och driver Verbala Stigar. Grattis till nya uppdraget! "Tack! Det ska bli roligt att jobba tillsammans med andra företagare för att påverka företagsklimatet i Sverige".
NYHET Publicerad:

Erik och Oscar representerar Sverige i betongarbete

WORLDSKILLS I slutet av augusti åker Erik och Oscar från Väsby yrkesgymnasium med varsitt SM-guld i bagaget till Ryssland för att representera Sverige i Yrkes-VM.
NYHET Publicerad:

Svenska företag bidrar till att rädda klimatet

KLIMATARBETE Klimatutmaningen är en av vår tids största utmaningar. Forskningen är tydlig, den globala uppvärmningen måste begränsas, helst till under 1,5 grader. För att klara det måste världens utsläpp gå mot netto-noll till mitten av seklet. Sedan några år tillbaka har näringslivets klimatarbete intensifierats ytterligare. Det arbetas aktivt med utveckling av nya tekniker, fossilfria bränslen, utsläppsfria processer i industrin samt nya tjänster och produkter som hjälper konsumenter att minska sina klimatavtryck, villket är mycket positivt och något som måste bejakas och stöttas. Det skriver Linda Flink, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Stockholm – en svensk och nordisk innovationsmotor

PATENT När statistiska undersökningar görs kring innovation brukar Sverige ofta hamna väldigt högt. Tittar man närmare på statistiken sticker ofta Stockholm ut som innovationsmotor. Detta blir tydligt även om man tittar på ren immaterialrättsstatistik kring exempelvis patent.
NYHET Publicerad:

Kristoffer möter den internationella eliten i Yrkes-VM

WORLDSKILLS I augusti kommer Kristoffer Seger delta i Yrkes-VM i Kazan. För att bli världsmästare i tillverkningsteknik krävs en hel del förberedelser för att kunna mäta sig med den internationella eliten, ”Jag har rent av vägrat förlora, därför står jag här idag”, säger han.
NYHET Publicerad:

Tankeläsning är svårt

UPPHANDLING Den offentliga marknaden är stor, mycket stor. Enligt Upphandlingsmyndigheten uppgick värdet på den offentliga marknaden år 2016 till 683 miljarder, eller 17 procent av BNP. Det saknas dock fullt tillförlitlig statistik och många menar att marknaden sannolikt är ännu större. En del menar att det handlar om över 1000 miljarder kronor per år.
NYHET Publicerad:

Högsäsong för butiker och sommarjobb

SOMMARJOBB Under sommarmånaderna anställs många unga inom handeln. ”Det är ett väldigt bra sätt för handeln att klara av det ökade trycket” säger Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel.
NYHET Publicerad:

Miljöskatter måste designas bättre

SKATTER Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör avskaffas. Skatten infördes med miljöargument men den eventuella miljönyttan är tveksam och den har påtagliga negativa effekter för svenska företag i form av bl.a. ökad administration och försämrad konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Hallå där Tage Gripenstam!

FÖRETAGSKLIMAT Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet ingår i det nya politiska styret som ska leda Södertälje kommun de kommande fyra åren.
NYHET Publicerad:

Win-win för både unga och företag om fler valde yrkesprogram

JÄRVAVECKAN Trots att företagen skriker efter yrkesutbildade medarbetare väljer många 15-åringar bort yrkesprogrammen på gymnasiet. I Stockholm är andelen som läser yrkesprogram på gymnasiet lägre än i övriga landet trots att Stockholm är en tillväxtregion som har stora kompetensbehov.
NYHET Publicerad:

Hektiska sommarmånader för besöksnäringen

SOMMARJOBB Sommaren är högsäsong för besöksnäringen. Extra personal är för många företag nödvändigt för att klara årets stressigaste månader. Sommarjobb är för många unga ett sätt att få sitt första jobb. Antal anställda i Sverige i åldrarna 15-24 år ökar mellan juni och augusti, med ca 95 000 enligt AKU.
NYHET Publicerad:

Företagarna berättar och kommunen lyssnar i Sollentuna

FÖRETAGSKLIMAT ”Nyckeln till ett gott företagsklimat är samverkan mellan företagen och politiken. Då behövs en god dialog och det är viktigt att alla partier deltar i den”, säger Peter Werner vd för Sollentuna. Det var konstruktiva samtal när politiker, tjänstemän och företagare träffades på Scandic Star i Sollentuna för att diskutera företagsklimat på Walk & Talk som arrangerades av Svenskt Näringsliv och Sollentuna kommun.
NYHET Publicerad:

E-tjänst ur funktion i tre år

DIGITALISERING Hälften av företagen använder e-tjänster i sina kontakter med hemkommunen och det finns en önskan om fler digitaliserade tjänster. Utvecklingen varierar dock rejält mellan olika kommuner i Stockholms län.
NYHET Publicerad:

”Liberala värderingar står på spel i EU-valet”

EU-VALET Karin Karlsbro räds inte att kalla sig själv för Sveriges mest Europavänliga kandidat i EU-valet. Som Liberalernas toppnamn och tidigare egenföretagare vill hon värna om ett fördjupat EU-samarbete med fokus på klimatet och stark konkurrenskraft för svenska företag.
NYHET Publicerad:

Dags att lyfta säkerheten för svenska företag

GÄSTKRÖNIKA "Företagandet i Sverige har kommit lång väg och allt som oftast är det en fröjd att få driva eget. Men säkerhetsfrågan måste prioriteras och regelkrånglet måste minska för att människor ska våga och orka att starta och driva företag". Det skriver Peter Simonsson, VD Stjärnurmakarna, i sin gästkrönika.
NYHET Publicerad:

Framtidsdialog med politiker och företagare om företagens betydelse för Sverige

VÄLFÄRDSSKAPARNA Kompetensförsörjning, myndighetsutövning, regelkrångel och flexibiliteten på arbetsmarknaden är fyra politiska områden som påverkar svenska företags möjligheter att fortsätta växa i Stockholm. Det framkom när politiker och branschorganisationer, tillsammans med Svenskt Näringsliv besökte åtta företag i Stockholms län under fredagen. ’’Utan företag har vi inte någon välfärd”, säger Camilla Brodin, riksdagsledamot för Kristdemokraterna.
NYHET Publicerad:

Bättre företagsklimat i Stockholms län

FÖRETAGSKLIMAT Tolv kommuner går framåt och sju backar. Det område som genomgående får lägst betyg är kommunernas upphandlingar. Även kompetensförsörjningen är fortsatt en stor utmaning för länets företag. Det visar Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning om företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Över 30 000 företagare, varav nästan 3500 från länet, har satt betyg på sin kommun.
NYHET Publicerad:

Varannan vakant it-tjänst finns i Stockholm

ARBETSKRAFT Kompetensbristen kostar Sverige 34 miljarder kronor varje år, enligt Stockholms handelskammare, och den slår olika hårt i olika branscher och regioner. Bland annat finns mer än hälften av alla it-vakanser i Stockholm, vilket hindrar företag från att växa.