Fredrik Lind
Foto: Johan Åhström

"I Sollentuna har vi kommit långt i vår digitala utveckling men strävar efter att komma ännu längre", säger Fredrik Lind.

Sollentuna sätter mål för digitalisering

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT För offentlig sektor innebär digitalisering möjligheter att skapa nya innovativa tjänster, effektivare arbetsprocesser och minskad administration. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) stödjer och uppmuntrar alla kommuner att utveckla sin välfärd med hjälp av digitalisering.

Bygglov och serveringstillstånd tillhör två av de vanligaste myndighetsärendena som medborgare och företagare har med sin hemkommun. Tillstånden ansöks via skriftlig blankett eller e-tjänst på kommuners hemsidor. Sollentuna, är en av nio kommuner i Stockholms län som erbjuder digital ansökan för både bygglov och serveringstillstånd.

Hur fungerar digitalisering på kommunal nivå i praktiken? Vi har pratat med näringslivschef Fredrik Lind som berättar om Sollentunas digitala satsning.

Vilka mål har Sollentuna med sin digitala satsning?

– Vår målsättning är att vara Sveriges ledande kommun inom digital utveckling, vilket också framgår i vår digitaliseringspolicy. Med hjälp av digitala medel vill vi öka möjligheten till god service och tillgänglighet för våra invånare och företagare. Digitaliseringspolicyn omfattar fem prioriterade områden som kommunen arbetar med: Digital kompetens, digital demokrati, digital innovation och samverkan, digitala tjänster samt digital infrastruktur. År 2015 utvecklade vi exempelvis Tillståndguiden – ett digitalt hjälpmedel som guidar företagare i ansökningsprocesser.

– Vår målsättning är att hälften av de bygglovsärendena som kommer in ska ske via e-tjänst. Idag är det ungefär en fjärdedel som använder sig av e-tjänst vid ansökan om bygglov. När det kommer till serveringstillstånd så finns dessvärre inga uppgifter på digital måluppfyllelse. 

Har ni upplevt en förbättring gällande kundnöjdhet, sedan ni valde att erbjuda e-tjänst för bygglovsansökan och serveringstillstånd?

– Våra NKI-värden (Nöjd kundindex) har inte gått upp sedan vi introducerade e-tjänsterna. När blanketterna togs bort bemöttes vi snarare av skeptiska reaktioner, vilket var lite förvånande. Vi upplever ofta att företagare, och särskilt krögare, vill få personlig hjälp med sin ansökan och därför föredrar att lämna in en blankett skriftligt. För att uppmuntra till tillgängliga e-tjänster har vi därför skapat Tillståndsguiden.

– Elektroniska verktyg förekommer allt oftare inom offentlig och privat sektor. Med tiden tror jag därför att det kommer bli mer naturligt för företagare och privatpersoner att använda sig av e-tjänster i större utsträckning.

Har handläggningstiderna påverkats av att det går att söka tillstånden digitalt?

– Handläggningstiderna i de här processerna har inte påverkats. Det är inte förrän samtliga uppgifter kommit in till kommunen som ärendet kan påbörjas. Effektiviteten i handläggningen är därför beroende av huruvida sökanden känner till alla uppgifter som behöver skickas in. Om vi tar serveringstillstånd som exempel så behöver många kompletterande uppgifter utöver själva ansökan komma in till kommunen - något som inte behöver vara självklart för en krögare. För att få in fler kompletta ansökningar och därav tidseffektivisera handläggningsprocessen - arbetar vi löpande med enklare checklistor. Vi försöker även att regelbundet samtala med sökanden och förtydliga vilka handlingar som ett tillstånd kräver.

– Förändringar tar tid och kräver omställning. I Sollentuna har vi kommit långt i vår digitala utveckling men strävar efter att komma ännu längre. 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Liberala värderingar står på spel i EU-valet”

EU-VALET Karin Karlsbro räds inte att kalla sig själv för Sveriges mest Europavänliga kandidat i EU-valet. Som Liberalernas toppnamn och tidigare egenföretagare vill hon värna om ett fördjupat EU-samarbete med fokus på klimatet och stark konkurrenskraft för svenska företag.
NYHET Publicerad:

Dags att lyfta säkerheten för svenska företag

GÄSTKRÖNIKA "Företagandet i Sverige har kommit lång väg och allt som oftast är det en fröjd att få driva eget. Men säkerhetsfrågan måste prioriteras och regelkrånglet måste minska för att människor ska våga och orka att starta och driva företag". Det skriver Peter Simonsson, VD Stjärnurmakarna, i sin gästkrönika.
NYHET Publicerad:

Framtidsdialog med politiker och företagare om företagens betydelse för Sverige

VÄLFÄRDSSKAPARNA Kompetensförsörjning, myndighetsutövning, regelkrångel och flexibiliteten på arbetsmarknaden är fyra politiska områden som påverkar svenska företags möjligheter att fortsätta växa i Stockholm. Det framkom när politiker och branschorganisationer, tillsammans med Svenskt Näringsliv besökte åtta företag i Stockholms län under fredagen. ’’Utan företag har vi inte någon välfärd”, säger Camilla Brodin, riksdagsledamot för Kristdemokraterna.
NYHET Publicerad:

Bättre företagsklimat i Stockholms län

FÖRETAGSKLIMAT Tolv kommuner går framåt och sju backar. Det område som genomgående får lägst betyg är kommunernas upphandlingar. Även kompetensförsörjningen är fortsatt en stor utmaning för länets företag. Det visar Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning om företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Över 30 000 företagare, varav nästan 3500 från länet, har satt betyg på sin kommun.
NYHET Publicerad:

Varannan vakant it-tjänst finns i Stockholm

ARBETSKRAFT Kompetensbristen kostar Sverige 34 miljarder kronor varje år, enligt Stockholms handelskammare, och den slår olika hårt i olika branscher och regioner. Bland annat finns mer än hälften av alla it-vakanser i Stockholm, vilket hindrar företag från att växa.
NYHET Publicerad:

Prisbelönt pedagog vill se mer entreprenörskap i skolan

UNG FÖRETAGSAMHET Michael Lindquist har prisats både nationellt och internationellt i näringslivet för sina insatser inom entreprenörskap. Med sin långa erfarenhet som expert för Skolverket, UF- lärare och läromedelsförfattare vill han få fler lärare att integrera entreprenörskap i undervisningen.
NYHET Publicerad:

Rätt tugg i affärsplanen tog VitaBite UF till SM-final

UNG FÖRETAGSAMHET Kreativitet, entreprenörskap och företagsamhet genomsyrar VitaBite UF som kammade hem en andra plats i kategorin “Årets affärsplan” när SM avgjordes i Stockholm den 6 maj 2019. “Jag har lärt mig mer ekonomi under mitt UF-år än vad jag har under mina tre år som ekonomistudent”, säger Elin Samuelsson, VD på UF-företaget VitaBite.
NYHET Publicerad:

Dialog ska förbättra Huddinges upphandlingar

UPPHANDLING ”Det behövs mer dialog före, under och efter upphandlingar. Att jobba för stärkt konkurrens är otroligt viktigt” säger Roger Himmelsköld, ny upphandlingschef i Huddinge kommun.
NYHET Publicerad:

Prao en bra chans att lära om hur företag fungerar

HALLÅ DÄR Elvira Holm som gör sin prao hos Svenskt Näringslivs regionkontor i Stockholm och på Nytidas dagliga verksamhet i Nacka.
NYHET Publicerad:

Kvinnor väljer bort teknikutbildning trots starkt intresse

TEKNIK Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens praktikprogram Tekniksprånget har undersökt över 10 000 ungdomars attityder till högre studier. Resultaten visar att unga kvinnor, trots ett initialt teknikintresse, tvekar att välja högre teknisk utbildning – om de inte först får veta vad utbildningen kan leda till genom exempelvis praktik.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Roza Kizil!

STUDENTMEDARBETARE Vi välkomnar Roza Kizil som studentmedarbetare till Svenskt Näringslivs regionkontor i Stockholms län.
NYHET Publicerad:

Kraftsamling för företagsklimatet i Nynäshamn

FÖRETAGSKLIMAT ”Att öka förståelsen för företagares vardag och situation är en viktig fråga för Nynäshamns kommun att sätta sig in i.” säger Marita Andersson, VD på Skärgårdshotellet i Nynäshamn.
NYHET Publicerad:

Webbinar om psykisk ohälsa - vilket ansvar har du?

WEBBINAR Vilket ansvar kan, bör och ska arbetsgivaren, medarbetaren respektive samhället ta när det gäller att förebygga psykisk ohälsa? Vad innebär Arbetsmiljöverkets föreskrift om ”organisatorisk och social arbetsmiljö”? Se vårt medlemswebbinar där Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert på Svensk Näringsliv, rätar ut en hel del av frågetecknen och ger handfasta tips.
NYHET Publicerad:

Webbinar om säkerhet - Så skyddar du ditt företag

WEBBINAR Vad kan och får du göra när brott sker i din verksamhet? Vad behövs för att polisen ska hantera ditt ärende och vad kan ni egentligen kräva av rättsväsendet? Hur kan brotten förebyggas? Se vårt medlemswebbinar där Per Geijer, säkerhetschef Svensk Handel, rätar ut en hel del av frågetecknen och ger handfasta tips.
NYHET Publicerad:

Kommunservice lovordas av Upplands-Bros näringsliv

FÖRETAGSKLIMAT Ett bra bemötande från kommunens tjänstemän kan göra stor skillnad för det lokala företagandet. Det vittnar Charlotte Weding Bode, vd för Gällöfsta konferens i Upplands-Bro kommun, om. Ett litet företag hamnar lätt i kläm mellan lagen och verkligheten. Då är engagerade och serviceinriktade kommunala tjänstemän värdefulla.
NYHET Publicerad:

Mod och nyfikenhet lyfter företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT "Mod, nyfikenhet och vilket perspektiv vi väljer är avgörande faktorer i arbetet med att förbättra företagsklimatet. Här gäller det att lära av varandra, att lära av de bästa", sammanfattade Christer Östlund, ansvarig för Svenskt Näringslivs kommunrelationer, på inspirationsdagen på Arlanda för 150 politiker och tjänstemän från kommuner runt om i Sverige.
NYHET Publicerad:

Sollentuna sätter mål för digitalisering

FÖRETAGSKLIMAT "Vår målsättning är att vara Sveriges ledande kommun inom digital utveckling", säger Fredrik Lind som är näringslivschef i Sollentuna om kommunens digitala satsning. Sollentuna kommun är en av nio kommuner i Stockholms län som erbjuder digital ansökan för både bygglov och serveringstillstånd.
NYHET Publicerad:

Ny näringslivsstrategi gav bättre bygglovshantering

FÖRETAGSKLIMAT Bygglovshanteringen har länge tyngt Haninge kommuns resultat i rankingen av företagsklimatet. Men efter krafttag har hanteringen av bygglovsansökningar förbättrats avsevärt. ”Den enskilt största och bästa förändringen för oss är digitaliseringen av ansökan”, säger Niklas Granström, byggentreprenör i kommunen.
NYHET Publicerad:

Sverige behöver fler unga entreprenörer

HALLÅ DÄR Carl-Johan Hamilton, grundare av företaget Ants och ledamot i Svenskt Näringslivs SME-kommitté. Du kommer tillsammans med andra ledamöter från kommittén att besöka gymnasieskolor under våren för att föreläsa om entreprenörskap och företagande. Varför är det viktigt tycker du?
NYHET Publicerad:

Nyföretagsamheten fortsätter sjunka i Stockholms län

FÖRETAGSAMHETEN För andra året i rad sjunker nyföretagsamheten i Stockholms län och nivån är nu den lägsta sedan Svenskt Näringslivs startade sina mätningar för tio år sedan. Det visar Svenskt Näringslivs nya företagsamhetsmätning.