NYHET28 september 2022

Solna har bäst företagsklimat i Stockholm

Solna och Danderyd har bäst företagsklimat i länet. Kommunerna ligger kvar på tredje och fjärde plats av landets 290 kommuner. Järfälla, Haninge och Vallentuna är de tre kommuner som i år klättrar mest i länet.

”Att som Solna ha legat topp 3 i 15 år på raken, varav 13 som etta, är unikt”, konstaterar Olle Karstorp, regionchef Svenskt Näringsliv Stockholms län.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Flera kommuner har under de senaste fem åren gjort imponerande förbättringar av företagsklimatet och klättrat från rankinglistans nedre till över del. Vallentuna har sedan 2017 från placering 94 till 46.

– De kommuner som stadigt förbättrar sitt företagsklimat över tid har först och främst en tydlig vilja att förbättra sitt företagsklimat. Det är kommuner som lyssnar på vad företagen efterfrågar och som går från ord till handling, säger Olle Karstorp.

Ronja Nyman, projektledare för Lokalt företagsklimat berättar att årets ranking toppas av Vårgårda kommun.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Bäst företagsklimat i Sverige har Vårgårda kommun i Västra Götaland, som även toppade listan i fjol. På andra plats kommer Staffanstorp, följt av Solna.

– I Vårgårda är företagen nöjda med det mesta som kommunen gör. Kommunen får högsta betyg av alla kommuner på fem av tolv områden och är bland de tio bästa kommunerna på ytterligare sex områden, kommenterar Ronja Nyman, projektledare för Lokalt företagsklimat.

En utblick över landet visar att det är möjligt att ha ett bra företagsklimat oavsett var kommunen ligger. I 15 av landets 21 län finns det åtminstone en kommun på topp 50 i rankingen. I Stockholmsregionen når i år åtta kommuner topp 50.

”Stora kommuner måste bli bättre på dialog, information och attityderna gentemot företag hos politiker och tjänstepersoner”, säger Jens Hedström, chef för Region & Marknad på Svenskt Näringsliv. 
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

– Resultatet visar att alla kommuner kan nå ett bra företagsklimat, oberoende av var i landet de ligger. I toppen av rankingen återfinns många små och medelstora kommuner. Stora kommuner måste bli bättre på dialog, information och attityderna gentemot företag hos politiker och tjänstepersoner. Det visar vår undersökning tydligt, kommenterar Jens Hedström, chef för Region & Marknad på Svenskt Näringsliv.

Av landets tre storstäder placerar sig Stockholms stad högst, på plats 90. Bland landets 25 största kommuner återfinns ingen kommun bland de 50 bästa.

– Solna sticker ut på många sätt med sitt företagsklimatsarbete. Årets ranking visar att få kommuner i Solnas storlek finns med i toppen. Att som Solna ha legat topp 3 i 15 år på raken, varav 13 som etta, är unikt. För lyckas med det behöver arbetet med att förbättra företagsklimatet genomsyra hela den kommunala organisationen, säger Olle Karstorp.

Om rankingen

Sedan 2001 sammanställer Svenskt Näringsliv en årlig ranking av det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet med rankingen är att visa var i landet det är mest gynnsamt att starta och driva företag. 2022 års ranking utgörs till två tredjedelar av enkätsvar från 32 000 företagare, och till en tredjedel av statistiska faktorer från SCB och UC. Se årets rankinglista och utvecklingen över tid på foretagsklimat.se

Lokalt FöretagsklimatRanking
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist