Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET23 september 2020

Solna har landets bästa företagsklimat

För trettonde året i rad toppar Solna Svenskt Näringslivs företagsklimatsranking. Över 3700 företag i länet har tyckt till om företagsklimatet i sin kommun. Av länets kommuner når sju en bättre position än 2019 medan 18 faller i rankingen. De kommuner som klättrar mest är Värmdö, Lidingö och Stockholm.  

Av länets kommuner når sju en bättre position än 2019 medan 18 faller i rankingen.
När företagen själva får ange vilka frågor som är mest prioriterade för att förbättra företagsklimatet kommer frågan om brottslighet högst upp, säger Olle Karstorp.  
Foto: Ernst Henry Photography AB

– Solna har skapat en kultur i sin organisation där alla vet att företagandet har hög prioritet. Företagens uppfattning av företagsklimatet handlar inte bara om politisk vilja utan också om varje enskild medarbetares engagemang och förmåga att hjälpa företagare som har kontakt med kommunen. Där har Solna kommit längst i landet, säger Olle Karstorp, regionchef på Svenskt Näringsliv i Stockholm.  

Danderyd klättrar till andra plats, kommunens högsta ranking sen mätningarna startade för 19 år sedan. Kommunen toppar två delrankingar, marknadsförsörjning och företagsamhet. Företagen ger höga betyg på politikernas och tjänstemännens attityder till företagande.  

– Service, dialog och kommunpolitikernas attityder har förbättrats i Danderyd sedan förra året. Det är avgörande faktorer för upplevelsen av företagsklimatet, säger Anna Wallin, näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringslivs regionkontor Stockholm.  

Service, dialog och kommunpolitikernas attityder har förbättrats i Danderyd sedan förra året, säger Anna Wallin

En styrka med undersökningen är att frågorna har ställts på samma sätt sedan starten 2001. Det möjliggör jämförelser bakåt i tiden. I år har dock ett antal nya frågor tillförts till undersökningen. Bland annat företagens påverkan av brottslighet och otrygghet. Svaren visar tydligt att det är en fråga som måste ha hög politisk prioritet framöver. 30 procent av företagen uppger att de i stor eller ganska stor utsträckning påverkas negativt av brottslighet och otrygghet.  

– För många av företagen vi möter är brottslighet ett stort orosmoln. Butiker vittnar om problem med stölder och hot mot personalen och åkerier om hur de inte vågar märka kartonger med värdefullt innehåll, för att nämna några exempel. När företagen själva får ange vilka frågor som är mest prioriterade för att förbättra företagsklimatet kommer frågan högst upp, säger Olle Karstorp.  

Företagens kontakter med kommunerna sker framför allt i tillstånds- och tillsynsärenden.  

I årets undersökning finns en fördjupande fråga om bemötandet vid i just sådana ärenden och frågan om kommunens service har uppdaterats för att tydligare handla om just myndighetsutövningen.  

– Vi vet att den service som företagen får i sina kontakter med kommunen spelar en stor roll för deras uppfattning om företagsklimatet. Vi ser att många kommuner i länet har ett stort arbete att göra för att företagen ska vara nöjda. 16 av länets kommuner återfinns på nedre halvan av landets kommuner på den frågan. Arbetet har påbörjats på många håll och måste ges ökad prioritet framöver, säger Olle Karstorp.  

Fakta

Rankingen grundas till två tredjedelar på företagens betyg på kommunens företagsklimat och till en tredjedel på statistiska faktorer. Totalt svarade knapp 33 000 företag på årets enkät som genomfördes januari t o m mars 2020. Svarsfrekvensen från företagen var 50 procent. Under 2020 har Svenskt Näringsliv uppdaterat enkätfrågorna och rankingen. Hela listan och mycket annat material om lokalt företagsklimat finns på www.foretagsklimat.se
 

Skriven avJessica Drugge
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist